opłata pzw

/ 2 odpowiedzi
kończę 16 lat w kwietniu. Czy robi±c opłatę przed kwietniem, zapłacę mniej?