Okres ochronny pstrąga potokowego

/ 7 odpowiedzi
W regulaminie PZW jest zapis
- "pstrąg potokowy: a/ w rzece Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia rzeki San, w rzece San i jej dopływach oraz w rzece Odrze i jej dopływach od granicy państwowej z Republiką Czeską do ujścia rzeki Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej dopływach od 1 września do 31 stycznia; b/ w pozostałych wodach od 1 września do 31 grudnia;"
Natomiast  w informatorze wód krainy pstrąga i lipienia jest zapis:
"

Metoda spinningowa i muchowa. Przynęty sztuczne. Zakaz spinningowania od 01.09. do 31.01.


Który z tych zapisów jest nadrzędny ???
MARCIN CK


Nie wszędzie jest ten sam okres w zależności do okręgu.I może być dozwolone łowienie pstrąga potokowego od stycznia lub od lutego.W twoim okręgu akurat możesz łowić od lutego. (2016/01/01 10:27)

Romuald55


Regulamin zawiera ramowe przepisy na podstawie ustawy lub rozporządzenia ministra.
Uprawniony do rybactwa,w tym przypadku Okręg PZW może wydłużyć okresy ochronne jak i wymiary ochronne i to jest prawo obowiązujące. (2016/01/01 10:59)

Sith


Istnieje prawna zasada określona łacińską maksymą lex specialis derogat legi generali, a więc regulamin okręgowy ma pierwszeństwo przed regulaminem ogólnym PZW.Nie może natomiast wykraczać poza ramy aktu wyższego stopnia, czyli w tym przypadku stosownych rozporządzeń i ustaw. (2016/01/01 13:33)

kaban


W regulaminie PZW jak dla mnie wszystko jest jasno opisane a najprościej to południe Polski od lutego a północ od stycznia. (2016/01/01 18:02)

rafal-idler


Jeśli na rzece, na której chcesz łowić, okres ochronny pstrąga jest do 31.12, a w Informatorze masz zakaz spinningowania do 31.01 to trzymasz się zapisu z Informatora. Regulamin zawiera przepisy ogólne, które mogą być przez gospodarza wody zaostrzane na terenie całego okręgu lub na konkretnej wodzie. Informator wód krainy pstrąga i lipienia zawiera, m.in. pewne obostrzenia co do konkretnych wód. A jak koniecznie chcesz zacząć sezon, to możesz pstrągi połowić do końca miesiąca na muchę :) (2016/01/02 18:42)

kamil11269


Wszystko jest tam dobrze opisane :) Spinningować można od 1 lutego do 31 sierpnia, a na muchę łowić możesz cały rok (nie możesz tylko łowić pstrąga w okresie ochronnym!). W tym roku możesz zacząć spinningować i szukać pstrąga od 31 stycznia, ponieważ jest to niedziela, a RAPR mówi, że jeśli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego wypada w dzień ustawowo wolny od pracy to okres ten wymaga skróceniu o ten dzień. (2016/01/03 18:06)

GBH


Wszystko jest tam dobrze opisane :) Spinningować można od 1 lutego do 31 sierpnia, a na muchę łowić możesz cały rok (nie możesz tylko łowić pstrąga w okresie ochronnym!). W tym roku możesz zacząć spinningować i szukać pstrąga od 31 stycznia, ponieważ jest to niedziela, a RAPR mówi, że jeśli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego wypada w dzień ustawowo wolny od pracy to okres ten wymaga skróceniu o ten dzień.

Nie bądź taki pewien - RAPR to nie wszystko, liczą się jeszcze uchwały Zarządów Okręgów, gdzie nie ma mowy o "dniu ustawowo wolnym od pracy"...... Są one nadrzędne w stosunku do RAPR jeśli chodzi o dodatkowe obostrzenia a więc i okres ochronny....
(2016/01/07 12:10)