Od ilu lat można łowić na nocce ?

/ 8 odpowiedzi
Witam,Mam pytanie . Od ilu lat można łowić na nocce ?? PLIS dajcie szybką odpowiedź.  
notaki


od osiemnastu.
Dopóki jestes niepełnoletni nie masz prawa przebywać w nocy bez opieki osoby pełnoletniej , a jesli trafi się upierdliwy strażnik może narobić smrodu i Tobie i Twoim rodzicom przede wszystkim. (2014/04/29 19:34)

u?ytkownik32263


od osiemnastu.
Dopóki jestes niepełnoletni nie masz prawa przebywać w nocy bez opieki osoby pełnoletniej , a jesli trafi się upierdliwy strażnik może narobić smrodu i Tobie i Twoim rodzicom przede wszystkim.

Szczerze to mam pewne wątpliwości bo jakoś nie przypominam sobie aby gdzieś w polskim prawie był zapisany paragraf mówiący o "godzinie policyjnej" dla niepełnoletnich. Ale jeśli Kolega coś podrzuci, będę wdzięczny. Każda informacja może być przydatna:) (2014/04/29 19:49)

notaki


Kodeks Wykroczeń
Art. 106. Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka,
podlega karze grzywny albo karze nagany.
(2014/04/29 19:57)

Tom2000


Ale tu nie pisze nic o pełnoletności tylko zdolności rozpoznania niebezpieczeństwa i obrony przednim a według regulaminu można łowić od 16 lat (2014/04/29 20:13)

u?ytkownik32263


Kodeks Wykroczeń
Art. 106. Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka,
podlega karze grzywny albo karze nagany.

OK, fajnie. Lecz ów zapis dotyczy osoby, de facto niekumatego jeszcze dzieciaka, do lat 7 oraz niepełnosprawnego. Na dodatek w okolicznościach "niebezpiecznych dla człowieka". Choć to ostatnie można rozciągać praktycznie w nieskończoność sytuacji. Ale co z tymi starszymi?

Nie odbieraj tego jako atak na swą osobę ale ja jakoś nie widzę prawnej możliwości zakazu takiemu powiedzmy 15 latkowi łowienia w nocy. W każdym razie nie znam takowego przepisu. (2014/04/29 20:14)

u?ytkownik32263


Dobra coś znalazłem w "Prawach wędkującego" w RAPR. Otóż rzeczywiście poniżej 16 roku taki wędkarz w nocy musi być pod opieką "osoby uprawnionej do opieki" (2014/04/29 20:19)

osa12


Wydaje się, iż istotnym zapisem prawa jest art. 7 ust. 3 ustawy "O rybactwie śródlądowym":
3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełno-letniej posiadającej taką kartę.
Z ustawy wynika, iż mając powyżej 14 lat możemy łowić także w nocy.
Prawdopodobnie zapis RAPR ma charakter dyskryminacji ze względu na wiek. Każdy objaw dyskryminacji jest niedopuszczalny w państwie polskim i powinien być karany.
Każde ograniczenie praw nadanych ustawą musi wynikać z ustawy lub innych źródeł prawa powszechnego ustanawianych przez organy państwa. PZW nie jest organem państwa. (2014/04/29 20:36)