Nowy Prezes ZG PZW

/ 2 odpowiedzi
W dniu 20.10.2017 r. Zjazd Delegatów wybrał nowego Prezesa ZG PZW kol. Teodor Rudnik.