Nowy prezes PZW

/ 146 odpowiedzi / 3 zdjęć
erykom


Z naszych pieniędzy inni się fajnie bawią... (2017/12/19 20:04)

Jakub Woś


"wysokości diet dla członków ... pełniących funkcje społeczne" to jak mają diety to nadal pełnią funkcje społeczne? (2017/12/19 20:14)

Artur z Ketrzyna


"wysokości diet dla członków ... pełniących funkcje społeczne" to jak mają diety to nadal pełnią funkcje społeczne?

Muszę Ciebie zmartwić dieta to nie dochód o jakim mowa przy zatrudnieniu, a jedynie wyrównanie utraconych zarobków :-)
Tak więc dla działaczy... (2017/12/19 20:22)

Artur z Ketrzyna


Co koledzy na to powiedzą?
https://m.facebook.com/story.php…
wedkarskiorzysz.pl
2 godz. ·
Nowy prezes i nowe nadzieje..pfff szok ! na muzurach PZW Suwałki niszczą to co zostało, a Gość przyznaję kasę na następne narzędzia do dewastowania naszych wód!! Panie Prezesie wstyd !!! umarł król niech żyję król 🤬🤬🤬🤬🤬
Uchwała nr 11/XII/2017
Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
z dnia 16 grudnia 2017 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na realizację wniosków Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach w ramach programu operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 –2020” połączonej z udzieleniem pełnomocnictwa do podpisywania umów na zadania określone we wnioskach
Na podstawie § 30 pkt 18, 19 i 21 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.
Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego
uchwala:
§ 1
Zatwierdza do realizacji wniosek Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach w sprawie zakupu węgorza szklistego za kwotę ok. 220 tys. zł do dalszego podchowu w 2018 r. – pismo l.dz. 959/17 z dn. 1.12.2017 r. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wyraża zgodę w ramach programu operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020” na realizację niżej wymienionych operacji:
1) zakupu dla zakładu rybackiego w Suwałkach samochodu z izotermą i agregatem chłodniczym do transportu ryb za kwotę brutto 83 148 zł z kwotą dofinansowania 33 800 zł - upoważniony do podpisania umowy: Robert Stabiński,
2) zakupu zestawu do aktywnego zwalczania kłusownictwa rybackiego za kwotę brutto 180 552 zł z dofinansowaniem kwotą 73 395,12 zł - upoważniony do podpisania umowy: Robert Stabiński,
3) przebudowy pomieszczenia w budynku magazynowo-biurowym w zakładzie rybackim Ruciana Nida celem wygospodarowania pomieszczenia do zagospodarowania surowca rybnego – patroszarni i fileciarni – na kwotę 140 951,02 zł z dofinansowaniem kwotą 57 297 zł - upoważniony do podpisania umowy: Karol Lisowski,
4) modernizacji podchowalni narybku węgorza europejskiego w Guziance na kwotę 102 352,52 zł z dofinansowaniem kwotą 70 731,42 zł, - upoważniony do podpisania umowy: Karol Lisowski,
5) remontu i adaptacji budynku w zakładzie rybackim w Węgorzewie na potrzeby dystrybucji i zabezpieczenia surowca rybnego na kwotę ------>>>> 979 208,48 zł
z dofinansowaniem kwotą 317 662,50 zł - upoważniony do podpisania umowy: Robert Stabiński.
Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały stanowi pismo l.dz. 947/17 z dnia 28.11.2017 r. Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Gospodarstwa rybackiego PZW w Suwałkach.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Skarbnik ZG PZW Prezes ZG PZW
Jerzy Leus Teodor Rudnik (2017/12/19 20:24)

Artur z Ketrzyna


"kierunki działania Polskiego Związku Wędkarskiego na lata 2017 – 2021"
Uchwała nr 8/XI/2017
Prezydium Zarządu Głównego
Polskiego Związku Wędkarskiego
z dnia 4 listopada 2017 r.
w sprawie: ustanowienia składki członkowskiej na 2018 r.
Na podstawie § 31 pkt.2 w związku z § 30 pkt 8 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. w oparciu o uchwałę XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów z dnia 21.10.2017 r. w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego na lata 2017 – 2021
Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
uchwala:
§ 4
1. Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach udostępnia do wędkowania użytkowane wody na podstawie wniesionej składki na ochronę i zagospodarowanie wód.
Wysokość składek rocznych i okresowych w podziale na:
1) rodzaje wód i łowisk,
2) członków PZW i opłat dla osób niezrzeszonych,
określa tabela stanowiąca załącznik nr 3.
2. Wykaz wód udostępnionych do wędkowania na terenie Gospodarstwa z określeniem warunków użytkowania rybacko-wędkarskiego, zawiera załącznik nr 4.
§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Skarbnik ZG PZW Prezes ZG PZW
Jerzy Leus Teodor Rudnik (2017/12/19 20:26)

Artur z Ketrzyna


A to uczynili by rybaków sfinansować :-)
Uchwała nr  11/XI/2017
Prezydium Zarządu Głównego
Polskiego Związku Wędkarskiego
z dnia 4 listopada 2017 r.


w sprawie: upoważnienia do zawarcia w imieniu Polskiego Związku Wędkarskiego w            Warszawie umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej


Na podstawie § 31 pkt 2 w związku z § 30 pkt 15 i 21 oraz § 65 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 15.03.2017 r.
Prezydium Zarządu Głównego
uchwala:


Upoważnia:

- Grzegorza Waldemara Rogalewicza, (PESEL xxxxxxxxxxxxxxx)
- Wiesława Perełkę (PESEL xxxxxxxxxxxx)

do zawarcia w imieniu Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki nr 68, 69, 71, 72, 73 i 74                  z obrębu Goleniów 3 oraz działki nr 132 z obrębu Goleniów 4 – położonych w Goleniowie, gmina Goleniów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie, dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy w Goleniowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ10/00001125/8 –   za cenę wskazaną w aktualnej wycenie, którą sporządzi uprawniony rzeczoznawca majątkowy.

Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie wyraża wolę sprzedaży nieruchomości, o których mowa w ust. 1 niniejszej uchwały.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Skarbnik ZG PZW                                          Prezes ZG PZW


Jerzy Leus                               Teodor Rudnik
  (2017/12/19 20:53)

pakul1206


Patologii cią dalszy. (2017/12/19 20:57)

Jakub Woś


Czyli piszesz, że PZW za moje pieniądze buduje patroszarnię i fileciarnie... hmmm (2017/12/19 21:34)

erykom


Masakra jakaś...suma sumarum po podsumowaniu wychodzi całkiem pokaźna kwota  (2017/12/19 21:48)

Artur z Ketrzyna


Czyli piszesz, że PZW za moje pieniądze buduje patroszarnię i fileciarnie... hmmm

Nie inaczej, i nawet nasz kochany prezes nie umie tego skomentować na FB.
wcześniej pisał on będzie chciał zmienić ordynację, pewnie tak zamo jak z rybakami :-D (2017/12/19 22:36)

pakul1206


Czyli piszesz, że PZW za moje pieniądze buduje patroszarnię i fileciarnie... hmmm

Na to wygląda Jakubie, w PZW ludzie myślą przyszłościowo, bo zabacz, akcje typu NK nabierają takiego tępa że za pięć lat ludzie zlinczują Cię nad wodą za rybę w siatce, więc okazów będzie przybywać, bo co jak co ale najwięcej ryb zabierają wędkarze, i oni się do tego przygotowują, do wzrostu populacji ryb a co za tym idzie wyższego przetwórstwa :) Jeszcze sobie węgorza zażyczyli, węgorz droga ryba, związek wędkarski kupuje na życzenie rybaków węgorze,jaja jakieś, sami się poświęcamy, dbamy, wypuszczamy, kłócimy się między sobą, dzielimy a i tak na końcu to całę PZW wraz z rybakami po równo nas wszystkich wydyma.

  (2017/12/19 22:46)

Jakub Woś


Czyli piszesz, że PZW za moje pieniądze buduje patroszarnię i fileciarnie... hmmm

Na to wygląda Jakubie, w PZW ludzie myślą przyszłościowo, bo zabacz, akcje typu NK nabierają takiego tępa że za pięć lat ludzie zlinczują Cię nad wodą za rybę w siatce, więc okazów będzie przybywać, bo co jak co ale najwięcej ryb zabierają wędkarze, i oni się do tego przygotowują, do wzrostu populacji ryb a co za tym idzie wyższego przetwórstwa :) Jeszcze sobie węgorza zażyczyli, węgorz droga ryba, związek wędkarski kupuje na życzenie rybaków węgorze,jaja jakieś, sami się poświęcamy, dbamy, wypuszczamy, kłócimy się między sobą, dzielimy a i tak na końcu to całę PZW wraz z rybakami po równo nas wszystkich wydyma.

 

Pewnie z rejestrów zdanych przez wędkarzy wyszło, że brakuje węgorza. My piszemy literki i cyferki w tych książeczkach a oni i tak zarybią tym co rybak sobie zazyczy. (2017/12/20 10:05)

Artur z Ketrzyna


Poniewaz szybko nie pozbędziemy sie rybaków z wód PZW, a czasami mogą być nawet bardzo przydatni. Ja proponuję by opracować jakieś wnioski/postulaty co do rybaków na wodach PZW. I wywołać je do uchwalenia przez ZG PZW.

"Gospodarka Rybacka na wodach PZW"

1. Rybacy na wodach PZW mają rygorystycznie przestrzegać ustalonych wymiarów i okresów ochronnych ryb w RAPR PZW.

2. Gdy zostanie stwierdzone że w danym akwenie jest za dużo danego gatunku ryb. Rybacy wraz z władzami PZW mają rozeznać się gdzie danej ryby jest deficyt, i dokonać odłowów selekcyjnych w celu zarybienia zbiornika z deficytem.

3.
a) Rybacy i ichtiolodzy do odłowów kontrolnych mają użyć odpowiednich narzędzi, które nie będą kaleczyć ryb (np.:bicz z zastawą).
b) Jeżeli doszło do przypadkowego uśmiercenia ryb podczas odłowów kontrolnych. Ryby te sprzedajemy w najbliższym punkcie skupu, a pozyskane środki w całości muszą być przeznaczone na pokrycie strat w danym akwenie.

Ponadto gospodarstwa rybackie PZW mają za zadanie produkcji narybku i jego chowu w celach przeprowadzania zarybień wód. (2017/12/23 19:04)

pakul1206


Poniewaz szybko nie pozbędziemy sie rybaków z wód PZW, a czasami mogą być nawet bardzo przydatni. Ja proponuję by opracować jakieś wnioski/postulaty co do rybaków na wodach PZW. I wywołać je do uchwalenia przez ZG PZW.

"Gospodarka Rybacka na wodach PZW"

1. Rybacy na wodach PZW mają rygorystycznie przestrzegać ustalonych wymiarów i okresów ochronnych ryb w RAPR PZW.

2. Gdy zostanie stwierdzone że w danym akwenie jest za dużo danego gatunku ryb. Rybacy wraz z władzami PZW mają rozeznać się gdzie danej ryby jest deficyt, i dokonać odłowów selekcyjnych w celu zarybienia zbiornika z deficytem.

3.
a) Rybacy i ichtiolodzy do odłowów kontrolnych mają użyć odpowiednich narzędzi, które nie będą kaleczyć ryb (np.:bicz z zastawą).
b) Jeżeli doszło do przypadkowego uśmiercenia ryb podczas odłowów kontrolnych. Ryby te sprzedajemy w najbliższym punkcie skupu, a pozyskane środki w całości muszą być przeznaczone na pokrycie strat w danym akwenie.

Ponadto gospodarstwa rybackie PZW mają za zadanie produkcji narybku i jego chowu w celach przeprowadzania zarybień wód.

My nie chcemy wogóle rybaków, to co zaproponowałeś to jest KAPITULACJA, chwastów nie przycinamy, chwasty wyrywamy.

  (2017/12/23 22:23)

jacfar


Artur, wiesz, że gdzieś dzwonią, ale obawiam się, że to tylko echo- albo ku..... poświęcasz się i robisz coś za przysłowiowy psi ch.. i masz z tego satysfakcję, albo nie robisz, jaka k..... dieta ??? bezglutenowa ? społecznie możesz działać w wolnym czasie, żeby własne ego nakarmić a jak chcesz pieniądzy to idź do pracy; pamiętam czyny społeczne z czasów zamierzchłych, nikt nikomu diet nie wypłacał, ani nikt nikogo lufą akma do tego nie zmuszał  (2017/12/26 10:20)

Artur z Ketrzyna


Artur, wiesz, że gdzieś dzwonią, ale obawiam się, że to tylko echo- albo ku..... poświęcasz się i robisz coś za przysłowiowy psi ch.. i masz z tego satysfakcję, albo nie robisz, jaka k..... dieta ??? bezglutenowa ? społecznie możesz działać w wolnym czasie, żeby własne ego nakarmić a jak chcesz pieniądzy to idź do pracy; pamiętam czyny społeczne z czasów zamierzchłych, nikt nikomu diet nie wypłacał, ani nikt nikogo lufą akma do tego nie zmuszał 

A no taka dieta itd, zgodnie z ustawa o stowarzyszeniach. :-)
A w zamierzchłych czasach za ten czyn w szkole miałeś wolne zaliczone. No i za kaskę na wycieczkę pojechałeś. Ot dobrze ty pamiętasz :-D (2017/12/26 16:05)

Artur z Ketrzyna


Poniewaz szybko nie pozbędziemy sie rybaków z wód PZW,

My nie chcemy wogóle rybaków, to co zaproponowałeś to jest KAPITULACJA, chwastów nie przycinamy, chwasty wyrywamy.

 
Realia są takie że jak na razie nie pozbędziesz się rybaków, bo jak by nie było wędkarze mają słaba frekwencje na wyborach jak i kandydowaniu do władz PZW.
Mój ostatni wpis pokazuje na kogo głosujecie, lub pozwalacie głosować za was :-D

A moim zdaniem jak na razie nie można się pozbyć to choć ograniczyć im możliwości plądrowania i zmusić do działania na rzecz naszych łowisk :-)

Taki kompromis. z korzyścią dla wędkarzy. Nie tak szybko wędkarz będzie mógł przejąć wodę od PGR. procedury no i wszytko zależy kto zasiaduje w ZG
  (2017/12/26 16:17)

Artur z Ketrzyna


I to jest przykład że jednak wędkarze mogą się zorganizować i zawalczyć skutecznie o swoje wody. :-) Brawo chłopaki.
Panie, tu nie ma ryb
Wczoraj 28.12.2017 r o godz. 07:21 ·opublikowało:
"Po odłowie kontrolnym na jeziorze Dąbrówka i mojej wizycie w Okręgu Elbląg, widzę że w końcu odłowy kontrolne są podawane do wiadomości publicznej...
Panie Prezesie Tadeuszu Dziękuję za dotrzymanie słowa.
Wędkarze jeżeli chcecie,a wręcz powinniście być przy tym odłowie...
Nie jestem za odłowami, ale jeżeli ten odłów jest kontrolny i będzie przeprowadzony tak jak napisane i będą przy tym Wędkarze to ryby wrócą do wody...
Tak samo mają być podawane informację o zarybieniach.
Warto wchodzić na stronę internetową Okręgu Elbląg." (2017/12/29 18:13)

Podgląd zdjęć na forum dostępny jest tylko dla zalogowanych użytkowników.

joker


W sumie tyle samo co On o nas.
Myślę skromnie, że wspólnymi siłami może uczynić wiele dobrego (2017/12/30 15:01)

SVT


Artur nie wierz w Elbląski okręg. Kłamią jak cholera i piszą na stronie co chcą. Zauważ że pod każdym postem, nie można dodać komentarzu ( opinii ) . Dawniej można było, a teraz zobacz odłowy wcześniejsze.
Dobrze patrz na stronie okręgu :
Data odłowu, czyli odłowili ... 29.11.2017r
Data wstawienia informacji , zawsze jest dopiero po czynie dokonanym...  30, listopad 2017

A nasz prezes (pan F.) okręgu przyjedzie na koniec i siatkę z Leclerka SANDACZA PONIESIE. Policja przyjechała , rozmawiali z wodzami SZABRU, odjechali. " na 100% ustalili nmiejsce odebrania rybek".

Biuro ZO PZW w Elblągu informuje, że w dniu 29.11.2017r. pracownicy OPZW w Elblągu przeprowadzili odłowy tarlaków sandacza na j. Dąbrówka w m. Dąbrówka Malborska. Odłowy odbyły się zgodnie z zapisami operatu rybackiego sporządzonego dla tego jeziora, za zgodą Zarządu Okręgu PZW w Elblągu (posiedzenie w dniu 24.11.2017r.), po wcześniejszym powiadomieniu Prezesów ZK PZW w Sztumie nr 9 i Malbork Garnizon oraz Komendanta Posterunku Państwowej Straży Rybackiej w Malborku (28.11.2017r.).

Ile ryb  żywych niby zabrano?
A ile widzisz na zdjęciach?
https://imgur.com/a/lxtUM
Tutaj filmy z  dowodami.
1.
https://vimeo.com/249206662
2.
https://vimeo.com/249206642

Teraz pomyśl kto za nimi ruszy na odludzie?Na niby kontrolne  NA J.BURGAJE W M.BRONOWO
Data 28.12.2017 w godzinach niepewnych, bo niby od - do. Nigdy nie napisali prawdy. Często zmieniali dzień wcześniej, albo pózniej. Tak aby ich nie najechać.

Między świętami, inni pracują, następni wyjeżdżają na Święta i Sylwestra.

Mapa następnego rabunku. Napisali Jezioro Burgaje , a takie nie istnieje . Jest ale BURGALE. Teraz szukaj wilka w lesie. ;) Tak ludzi w balona robią , żeby im biznesu nie spie.... 
https://www.google.pl/maps/place/Jezioro+Burgale/@53.7458631,19.2513329,16507m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x471d4df645d8a20d:0xad66f83c791bb840!8m2!3d53.7486822!4d19.2944783

Następna taka wieś w naszym regionie, tutaj nie ma jezior.
https://mapy.eholiday.pl/mapa-bronowo-stegna-nowy_dwor_gdanski.html

Następna wieś o tej nazwie, niznane mi tereny i tylko blisko Rzeka Narew.
https://mapa.nocowanie.pl/bronowo_4/zdjecia_satelitarne/

PS: To jest banda kłusowników z Jezioro Drużno, tak zwani robole od PZW . (2017/12/31 03:39)

Podgląd zdjęć na forum dostępny jest tylko dla zalogowanych użytkowników.

Artur z Ketrzyna


SVT. Dlatego my wędkarze musimy ich pilnować i wszystkie niezgodności ujawniać.
Kto był 28,12.2017r tam i widział jak zostały przeprowadzone odłowy kontrolne?
Były sprzeczności z tym dokumentem?
Jak tak to jest to albo fałszowanie dokumentów albo nadużycie. Co kolwiek by nie było, jak macie dowody że ryby były zabrane, trzeba to zgłosić do ZG PZW, bo oni sa organem nadzorczym jak i do prokuratury :-)
Tak możecie walczyć z nimi, inaczej się nie da :-( (2017/12/31 13:58)