Nasze 15 minut

                            UWAGA Koledzy Wędkarze ! Już na dniach Wybory Samorządowe. Na przedwyborczych banerach rozmieszczonych w naszym mieście Prezydent Miasta Piły upomina się  o"Nasze 15 minut dla Niego". Upomnijmy się i My o NASZE 15 MINUT ze strony Prezydenta i Władz Miasta - Domagajmy się Jasnej i klarownej odpowiedzi -  co dalej z Pilskimi jeziorami ? : j.Płotki , Jeleniowym, Piaszczystym .?Przez dziesięciolecia wykładaliśmy nasze pieniądze na składki na zagospodarowanie tych wód przez P.Z.W. Nie jeden z Nas, niejednokrotnie czy to w ramach członkostwa czy osobiście angażował się także społecznie w opiekę nad w.w. jeziorami. Nie jeden z Nas (zarówno ze starszego jak i młodszego pokolenia)stawiał swoje pierwsze wędkarskie kroki chociażby nad takim jeziorem jak Płotki. Każdy z Nas wie jak ciężko dziś o złowienie ryby. Mimo rosnących składek na zagospodarowanie wód w ramach P.Z.W. co raz częściej musimy wyjeżdżać coraz to  dalej od Piły by nie wrócić o przysłowiowym " kiju". Dziś mamy  całoroczny zakaz połowu ta terenie plaży j.Płotki - "jutro" być może całego Jeziora(z powodu zmiany dzierżawcy)a także dodatkowe opłaty na konto nowego dzierżawcy  , następnie kolejnych w pobliżu miasta: Jeleniowego ,Piaszczystego!? Tego wykluczyć nie możemy ponieważ nawet lokalne władze P.Z.W. nie udzielają Nam jednoznacznych zapewnień co do dalszego dzierżawienia przez Związek - Jedynej instytucji - posiadającej tak bogate doświadczenie zw. z ochroną i utrzymaniem naturalnych ekosystemów wodnych.A j.Płotki to ekosystem bardzo delikatny.!Tworzony przez wieki głównie przez samą Przyrodę! Środowisko wędkarzy przez lata współistniało ze środowiskiem innych "wodniaków": ratowników, płetwonurków i innych(mowa szczególnie o J.Płotki) Sezon wypoczynkowy nigdy nie stanowił przeszkody dla współistnienia tych dwóch środowisk - wiadomo że żaden rozsądny wędkarz nie wędkuje w środku plażowego zgiełku - jeżeli już to we wczesnych godz. porannych lub wieczornych(najlepsze pory brań). Przeważnie jednak poza sezonem plażowym.(t.j. w miesiącach wiosennych i jesiennych).Wędkarstwo od dawno było jedną Najważniejszych rozpoznawalnych form Rekreacji i wypoczynku propagowanych przez M.O.S.i.R. Piła. Nad J.Płotki regularnie przyjeżdżali Goście z dalekich krańców Polski aby po wynajęciu domku letniskowego móc n.p. w czasie  urlopu lub wczasów zejść o świcie nad brzeg jeziora lub pomost by cieszyć się pasją Wędkarstwa.Korzystać z ciszy i wyjątkowych walorów przyrodniczych J.Płotki.Można było złowić nie tylko rybę ale i raki.Tych drugich niestety ciężko już dziś szukać-Ich ulubionym schronieniem były dawne drewniane pomosty.Nie można też zapomnieć o  wychowawczej roli dzieci i młodzieży jaką Wędkarstwo pełniło w przeszłości,a tym bardziej jaką pełni dzisiaj - w nerwowej dobie komputerów i internetu.    Dziś próbuje Nam się "wmówić" że wędkarze a dokładniej akcesoria wędkarskie stanowią zagrożenie dla kąpiących się. Powstaje pytanie - dlaczego ten argument zaczął być stawiany wędkarzom dopiero od paru lat? , dlaczego zbiegło się to z wprowadzaniem w ost. latach "na własną rękę" obcych naszemu środowisku ryb tj. Bestera? (hodowlanej odmiany Jesiotra) Dlaczego uważane jest to za naturalne i nie uważane za zagrożenie dla rodzimych gatunków.? Dlaczego tak unikalne Jezioro typu Sielawowego - jedyne takie w pobliżu granic miasta , jedyne o takiej przejrzystości wody i o tak specyficznej unikalnej ichtiofaunie traktowane jest jak prywatny staw hodowlany? Sztucznie dokarmiane? Jaki ma to wpływ na czystość wody? Co z Rakiem  z J.Płotki który przez wieki był miernikiem czystości tej wody - a którego populacja praktycznie zanikła.?Inną sprawą jest iż wprowadzenie z prywatnej kieszeni Obcego Gatunku w wody jeziora spowodowało stan przewlekłej nerwowości , niepokojów i konfliktów społecznych na terenie plaży .Wędkarze którzy pojawią się na jej terenie(nawet nie zawsze w zamiarze łowienia)traktowani są jakby wkroczyli na teren prywatny.Dosłownie"Kontrolowani"również z powietrza za pomocą Dronu - także poza terenem plaży(to już lekka przesada)Obręb jeziora zawsze stanowił enklawe spokoju.Teraz stał się miejscem wzajemnych złośliwości,sporów.Nie może być tak dalej aby Jezioro - Dobro Wspólne wielu mieszkańców miasta - było tak silnie podporządkowane Jednemu Człowiekowi i jednemu rodzajowi działalności rekreacyjnej.Zresztą Prawo Wodne wyraźnie uporządkowuje tego rodzaju spory różnych jej użytkowników.Miasto regularnie narażane jest także na niepotrzebne koszty zw. z wzywaniem Straży Miejskiej do wędkarzy którzy "łamią Prawo".Tymczasem w ramach dzierżawy P.Z.W. mają oni prawo wędkować stojąc w wodzie - również na terenie plaży.Jednocześnie Uchwała Rady Miasta o Zakazie Wędkowania jest niezgodna z Art.40 oraz 101 ustawy o samorządach gminnych.   Jeśli J.Płotki faktycznie jest "oczkiem w głowie" obecnych władz - to powinny One zapewnić należytą opiekę nie tylko wybiórczym komercyjnym atrakcjom ze strony człowieka(i dla człowieka) usytuowanym w jego sąsiedztwie, ale Po Pierwsze: chronić "pierwotne" środowisko naturalne jeziora Płotki które jest Wspólnym Dobrem wielu mieszkańców Piły z różnych środowisk.Chronić przed dalszą nadmierną ekploatacją wód głębinowch przez Miasto a w konsekwencji - spadkiem wód powierzchniowych w tym lustra wody w Rynnie jezior Okoniowe - Płotki - Jeleniowe – Bagienne,oraz Piaszczyste. Chronić  gatunki rodzime - ale ponad to chronić przed gatunkami obcymi! (Prawo Wodne Art. 2. 1 ppkt.3: utrzymywanie lub poprawa stanu ekosystemów wodnych i od wody zależnych).Po Drugie :Pogodzić rożne formy rekreacji i wypoczynku na terenie M.O.S.I.R. PIŁA - tak jak miało to miejsce przez kilkadziesiąt ost.lat. Wyraźmy swój Sprzeciw w związku z całorocznym Zakazem Wędkowania na terenie ośrodka wypoczynkowego j.Płotki. Zbierajmy podpisy które wraz z innymi pytaniami w.w. przedłożymy na spotkaniu z Prezydentem Miasta Piły. Domagajmy się potwierdzenia słów Prezydenta z 22.10.13r. "Prezydent zapewnił, że nie wyobraża sobie, żeby gospodarzem jezior: Płotki, Piaszczyste i Jelonki był ktoś inny niż P.Z.W w przypadku komunalizacji tych akwenów."  Niech Wędkarstwo które wpisane jest również w szyld informacyjny przy wjeździe do M.O.S.I.R. Piła nadal pozostanie na swoim miejscu.
PODSUMOWUJĄC , Domagajmy się:1) Przywrócenia możliwości wędkowania poza sezonem wypoczynkowym na terenie M.O.S.I.R Piła oraz Ustalenia rozsądnych godz.(od-do)w trakcie sezonu.2) Zakazu dalszego "zarybiania" J.Płotki Besterem i innymi obcymi gatunkami spoza tego konkretnego Ekosystemu wodnego.3) Zapewnienia ,iż Gospodarzem J.Płotki w następnych latach nadal pozostanie Polski Związek Wędkarski. 4)Rozważenia możliwości budowy w przyszłości dodatkowych pomostów wędkarskich na terenie M.O.S.I.R Piła - z uwzględnieniem potrzeb rozwoju rekreacji wędkarskiej dla miejscowych i przyjezdnych.
Kolego Wędkarzu - są Nas Tysiące - nie bądź obojętny na dalszy los w.w. Jezior.Jeśli Nawet Ktoś z Was rzadko Łowi na J.Płotki ,Jeleniowe,Piaszczyste, to w przypadku Utraty tych wód wielu Wędkarzy przejdzie na inne łowiska - w tym "Twoje"  wpisuj się na poniższe listy! Powiadom innych Kolegów „po kiju"!...
...a dnia 8 Listopada(sobota)o godz. 9.00.... ..przybądź z wędką nad J.Płotki - abyśmy poprzez wspólne wędkowanie ZAMANIFESTOWALI swoje Prawa.Zaproszony Został Prezydent Miasta Piły.
Mamy poparcie Prezesa Okręgu a także Gen.Kułagi(wędkarza).Ten Drugi będzie również obecny na Debacie Wyborczej Kandytatów na Prezydenta _Czwartek 6 Listopada godz.17.00. _Bądź Obecny i Ty !_

Podgląd zdjęć na forum dostępny jest tylko dla zalogowanych użytkowników.