NADZWYCZAJNE WALNE BIS

Zarząd Koła "Chrobry" informuje, że na swoim ostatnim posiedzeniu podjął uchwałę o konieczności powtórnego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Koła, gdyż poprzednie , odbyte 25 maja br. z przyczyn             formalno-prawnych w punkcie dotyczącym wyboru - uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej było nieważne. Termin zebrania - 19.06.2015 roku, godzina - 17.00
Miejsce - Klub "Korona" osiedle B.Śmiałego
Zapraszamy