NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KOŁA "CHR

/ 1 odpowiedzi
W dniu 4.05.2015roku odbyło się posiedzenie Zarządu Koła PZW "Chrobry" , na którym to posiedzeniu podjęto uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Koła.              Termin zebrania    -   25.05.2015r godzina - 17.00
             Miejsce                - klub "Korona" - osiedle B.Śmiałego
             Tematem zebrania będą sprawy personalne - uzupełnienie składów organów koła.
 Zarząd Koła zwraca się do członków koła o liczne przybycie.