Monopol jednego stowarzyszenia osób fizycznych

/ 3 odpowiedzi
PZW obecnie   korzysta z uprawnień polskiego związku sportowe i ma wyłączne prawo do organizowania i prowadzenia współzawodnictwa o tytuł Mistrza Polski oraz o Puchar Polski. Ustalania i realizacji reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez związek, powoływania kadry narodowej oraz przygotowywania jej do mistrzostw świata lub mistrzostw Europy. Reprezentowania tego sportu w międzynarodowych organizacjach sportowych.
PZW wszystkie te monopolistyczne cechy ustanowione przez ustawę o sporcie  do tej pory zachowuje i podejmuje w tych sprawach uchwały . Korzysta z wsparcia z budżetu państwa.
Zaistniała sytuacja jest  niekonsekwencją  ZGPZW który to uważa , że dotychczasowe stowarzyszenie osób fizycznych, działające zgodnie z poprzednią ustawą u sporcie kwalifikowanym,  z mocy nowej ustawy uzyskało bezwolnie statut polskiego związku sportowego . Nie  zgadzając się z tą decyzją ,  nie dokonało w terminie  prawem wymaganych zmian statutowych.
 Ministerstwo sportu  w związku z brakiem zmian statutowych wdrożyło postępowanie administracyjne które to jest na etapie udzielenia upomnienia i żądania od władz PZW podjęcia działań mających na celu zapewnienie stanu zgodnego z prawem.
Jak skończy się postępowanie administracyjne przeciwko PZW trudno powiedzieć bo monopol PZW polega na ustawie o sporcie czyli związku sportowym osób prawnych  a PZW jest stowarzyszeniem osób fizycznych a z uprawnień monopolistycznych związku sportowego korzysta.
Do paradoksów można zaliczyć fakt obecnego wpisu do KRS  PZW : 0000108423 Organ sprawujący nadzór:
STAROSTA POWIATU WARSZAWSKIEGO a nie MINISTER SPORTU I TURYSTYKI
Stan na dzień 14.04.2013 godz. 12:23:51  
Zadam pytanie kto tu narozrabiał i kto to wyprostuje?

Czy w polskim sporcie wędkarskim zostanie zachowany monopol stowarzyszenia osób fizycznych?
Czy PZW zachowa statut polskiego związku sportowego ?
Czy sport wędkarski zniknie z rejestru związków sportowych ?

Jak skończył się monopol ustawowy  Polskiego Związku Działkowego to już wiemy. PZD przestanie istnieć. Trybunał Konstytucyjny uznał nie konstytucyjność niektórych zapisów ustawy dotyczącej  PZD  i nadał termin ich wygaśnięcia po 18 miesiącach. Tak wiec PZD przestanie istnieć z dniem 1 stycznia 2014 roku. W Sejmie  teraz trwa postępowanie ustawodawcze  mające na celu zachowania prawa działkowców do tworzenia stowarzyszeń ogrodowych w oparciu o obecne i przyszłe ogrody działkowe.

wirefree


Najlepszy Sport to transport !

:):):):)

(2013/04/16 16:46)

kedzio


Jestem za. Jestem za. Jestem za. Oczywiście za tym, żebym jak najszybciej przestał słuchać o wędkarstwie sportowym ( przynajmniej w obrębie PZW). Prywatne kluby sportowe, czy stowarzyszenia sportowe owszem, ale nie na wodach PZW. :) Jestem za! (2013/04/17 10:08)

kedzio


Najlepszy Sport to transport !

:):):):)
Tys prowda. Hej! :) (2013/04/17 10:08)