Młody Wzorowy Wędkarz

/ 41 odpowiedzi
Roxola


Skupiliście się na tym, że młoda osoba może łowić na dwie wędki,
natomiast jest jeszcze jedna ważna kwestia przy wyróżnieniu odznaką wzorowego młodego wędkarza.

Może sam wędkować.., może zabrać pod pachę bacika i iść nad wodę bez opieki osoby dorosłej.
Nie może nadal łowić sam w nocy bez opieki.
Może wypłynąć łodzią i z niej samemu łowić (warunek... karta pływacka i nałożony kapok) (2012/04/14 16:41)

koal


Nie rozumiem - czy wg Was osoba nominowana do odznaki musi byc członkiem PZW ? Bo jesli tak to nadal upieram się że żadnych dodatkowych uprawnień nie nabywa ( poza możliwością zwolnienia z opłat części składki - zależne od koła ) A jesli nie to jak rozumieć roczna przynależnośc do PZW ?

Po drugie to znalazłem bład ponieważ par 1 pkt 9 mówi całkiem o czym innym a nie o odznace :

2. PRAWA WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW
§ 1
1. Prawo do wędkowania w wodach uŜytkowanych przez Polski Związek Wędkarski
mają członkowie PZW i osoby nie zrzeszone w PZW, posiadający kartę wędkarską,
przestrzegający zasad ujętych w niniejszym Regulaminie, po opłaceniu stosownych
składek.
2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia
1985 r. o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi zmianami.
3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz
cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.
4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym Ŝe
młodzieŜ do 16 lat nie ma prawa do wędkowanie w porze nocnej bez nadzoru osoby
uprawnionej do opieki.
5. Członek PZW do 14 lat ma prawo wędkować z następującymi ograniczeniami: w
ramach własnego łowiska, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym, wyłącznie pod
nadzorem osoby uprawnionej do opieki.
6. MłodzieŜ niezrzeszona w wieku do 14 lat ma prawo wędkować:
a) w ramach uprawnień i dziennego limitu połowu ryb swojego opiekuna metodą
spinningową lub muchową. Przekazanie uprawnień nie wyklucza wędkowania
opiekuna na jedną wędkę.
b) w ramach uprawnień stanowiska i dziennego limitu połowu ryb swojego opiekuna,
mają prawo wędkować dwie osoby, kaŜda na jedną wędkę. Udostępnienie
stanowiska i limitu dwóm osobom nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną
wędkę.
7. Dopuszcza się wędkowanie kilkuosobowych grup młodzieŜy nie posiadających
kart wędkarskich, pod nadzorem opiekuna posiadającego stosowne uprawnienia
oraz zezwolenie wydane przez zarząd okręgu lub koła. KaŜda osoba z grupy ma
prawo łowić wyłącznie na jedną wędkę, z zachowaniem uprawnień do własnego
stanowiska i dziennego limitu połowu przysługującego członkowi PZW.
8. Posiadaczowi odznaki "Wzorowy Młody Wędkarz", który nie ukończył 14 lat,
przysługują uprawnienia do wędkowania na równi z członkiem PZW, z zastrzeŜeniem
pkt.4.
9. Wędkarz ma prawo do swobodnego dostępu do wody, a takŜe do przybijania i
cumowania do brzegu sprzętu pływającego, jeśli lokalne przepisy wydane przez
uprawniony organ nie stanowią inaczej.
10. Członek PZW ma prawo udostępnić współmałŜonkowi jedną ze swoich wędek do
wędkowania, w granicach przysługującego mu stanowiska i limitu połowu, bez
konieczności uiszczania przez współmałŜonka składki członkowskiej oraz składki na
ochronę i zagospodarowanie wód. PowyŜsze ma wyłącznie zastosowanie przy
wędkowaniu dopuszczającym łowienie na dwie wędki. (2012/04/14 17:28)

ryukon1975


Skupiliście się na tym, że młoda osoba może łowić na dwie wędki,
natomiast jest jeszcze jedna ważna kwestia przy wyróżnieniu odznaką wzorowego młodego wędkarza.

Może sam wędkować.., może zabrać pod pachę bacika i iść nad wodę bez opieki osoby dorosłej.
Nie może nadal łowić sam w nocy bez opieki.
Może wypłynąć łodzią i z niej samemu łowić (warunek... karta pływacka i nałożony kapok)

No nie wiem.
Jak mu się coś nad ta woda stanie to rodzice  powiedzą przed sądem że odznaka PZW mu zezwalała?
W dzień też można wpaść do wody.
To tylko teoria bo ja chodziłem zawsze sam ale jednak,niezbadane są wyroki Boskie.

Więc tą kwestię traktowałbym z sporym dystansem. (2012/04/14 17:47)

Roxola


My tutaj piszemy o odznakach dla młodych wędkarzy.., myślałam, że powróciły.
W 2011 roku były wycofane.
Jeżeli ktoś z Was ma stary RAPR np. z 2010r był tam zapis o prawach takiego młodego człowieka.
Google niestety nie poradziły sobie z zapytaniem o RAPR 2010.
W tej chwili uważam, że nasza dyskusja jest nad tematem nieaktualnym.

Oczywiście wiele spraw należy traktować z dystansem, to rodzice zawsze odpowiadają za swoje dzieci. (2012/04/14 17:55)

ryukon1975


"Oczywiście wiele spraw należy traktować z dystansem, to rodzice zawsze odpowiadają za swoje dzieci."


I tak doszliśmy do zgodności.:)
Zdanie rodziców jest o wiele ważniejsze jak zapiski tworzone przez ZG PZW.
W sumie to ciekawe że zezwolili dzieciom na samodzielne łowienie.Dobrze że przynajmniej rodzice są odpowiedzialni bo gdyby coś się stało i został poruszony ten zapis to jego wspaniałomyślni twórcy by się pewnie zdziwili.

Więc lepiej to zostawmy.
Lepiej nie wiedzieć.:) (2012/04/14 18:14)

koal


Odpowiedzialnośc to całkiem inna kwestia. temat chyba się kończy.
A swoja drogą ciekawy jestem ile takich odznak zostanie przyznanych ? (2012/04/14 20:15)

tryfta


My tutaj piszemy o odznakach dla młodych wędkarzy.., myślałam, że powróciły.
W 2011 roku były wycofane.
Jeżeli ktoś z Was ma stary RAPR np. z 2010r był tam zapis o prawach takiego młodego człowieka.
Google niestety nie poradziły sobie z zapytaniem o RAPR 2010.
W tej chwili uważam, że nasza dyskusja jest nad tematem nieaktualnym.

Oczywiście wiele spraw należy traktować z dystansem, to rodzice zawsze odpowiadają za swoje dzieci.

Koleżanko Olu,o ile tak mogę.Nie wiem czy dobrze rozumię zdanie ;w 2011 roku były wycofane.Jeżeli zostały wycofane to co robi artykuł na głównej stronie portalu kol.okonek,właśnie na temat omawianej odznaki.Reasumując jeżeli ta odznaka została wycofana to informacja zawarta w tym artykule jest nieaktualna... (2012/04/14 21:24)

Roxola


Również mnie to zdziwiło, dlatego pomyślałam, że znowu są, bez zagłębiania się w artykuł.
W roku 2011 na 100% nie było. (2012/04/14 21:49)

Zander51


Jak wy lubicie się spierać...O cokolwiek. (2012/04/14 21:56)

Bernard51


Irek trafiles w10 to byly wspaniale spory z pozytkiem dla ogladajacego
A jakos nikt nie próbuje powielac?? (2012/04/15 05:08)

pawel1892


ja mam 14 lat i chciałbym dac kolegowi 1 wędke poniewaz  posiadam WZOROWY MŁODY WĘDKARZ  czy moge ????  (2012/04/15 21:03)

Iras1975


ja mam 14 lat i chciałbym dac kolegowi 1 wędke poniewaz  posiadam WZOROWY MŁODY WĘDKARZ  czy moge ???? 


To ja chcę być Twoim "kolegowem". Daj mi wędkę.:) Daj mi wędkę, a zrobię z niej użytek... (2012/04/15 21:28)

Roxola


ja mam 14 lat i chciałbym dac kolegowi 1 wędke poniewaz  posiadam WZOROWY MŁODY WĘDKARZ  czy moge ???? 

__________________________________________________________________________________

Paweł, dziwi mnie bardzo, że zadajesz takie pytanie... nie możesz nawet swojemu bratu "dać".
Przejdź się do Koła, zapytaj Pana Mariusza czy możesz i co możesz ... powiedz, że ja Cię wysłałam.
Bo dziwne pytania na forum zadajesz. Ciekawi mnie bardzo ta Twoja odznaka. (2012/04/15 21:35)

bodekk66


ups ktoś będzie chyba miał problem (2012/04/15 21:51)

pawel1892


Niema takiej potrzeby ponieważ już wszystko rozumiem :D (2013/04/21 12:41)