Mam pytanie odnośnie przepisu RAPR-u

/ 20 odpowiedzi
"wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień i dziennego limitu połowu, osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, metodą spinningową i muchową. Przekazanie uprawnień nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedna wędkę."


Czyli ja mogę łowić na jedną wędkę spinningową i mój opiekun też na drugą wędkę spinningową ?
jacek1987


ostatnio pytalem o to psr odpowiedzial mi ze moge miec pod opieka dziecko lub zone z tego co mi powiedzial to w gre wchodzi tylko najblizsza rodzina. (2017/09/03 15:17)

Romuald55


niezrzeszony poniżej 14 lat członkiem rodziny opiekuna by mógł łowić na jedna wędkę w ramach jego stanowiska i limitu.Natomiast żona musi posiadać Kartę wędkarską i ewentualne zezwolenie . (2017/09/03 21:39)

osa12


Nie wiem skąd pomysł aby opiekun był członkiem rodziny wędkującej osoby do 14 lat?

Prawo pozwala uprawiać Amatorski Połów Ryb na wodach publicznych każdemu polskiemu obywatelowi, a do 14 lat bez posiadania karty wędkarskiej przy założeniu, iż jest pod opieką osoby pełnoletniej. (nie ma nic o rodzinie !)

Dodatkowo na wodach niepublicznych (wody własności PZW) RAPR PZW też nic nie mówi o powiązaniach rodzinnych opiekuna ?  (2017/09/04 07:23)

Artur z Ketrzyna


"wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień i dziennego limitu połowu, osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, metodą spinningową i muchową. Przekazanie uprawnień nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedna wędkę."


Czyli ja mogę łowić na jedną wędkę spinningową i mój opiekun też na drugą wędkę spinningową ?

Dokładnie tak, do 14 roku życia można łowić pod opieką osoby pełnoletniej (nie ma wymogu pokrewieństwa) posiadającej zezwolenie i kartę wędkarską, w ramach jego limitu i stanowiska.  (Opiekun i małoletni) każdy z nich na jedną wędkę.
Od ostatnich zmian w RAPR żona nie może łowić z nami, musi mieć własne zezwolenie.
(chore, ale cóż, takich ludzi pozwalacie wybierać na wyborach :-(  ) (2017/09/04 15:40)

Romuald55


To nie od ludzi wybranych w wyborach zależy Kolego Artur.Ustawa o rybactwie jasno określa kto ma prawo łowić ryby na wędkę na polskich wodach śródlądowych. (2017/09/04 19:59)

osa12


Ustawa o rybactwie śródlądowym dokładnie określa zasady Amatorskiego Połowu Ryb na wodach publicznych.
Na wodach własności PZW (jest tego sporo - stojące wody niepubliczne) to właściciel określa zasaduy połowu ryb. 
Tu nie ma przeszkód aby PZW pozwolił na wspólny połów męża i żony i to zależy od ludzi wybranych w wyborach .... (2017/09/05 07:02)

Romuald55


Niestety nie.Okręg może nie pobierać opłat za wędkowanie małżonka i tak bywa.Nie może natomiast zwolnić z obowiązku posiadania Karty wędkarskiej ponieważ taki jest wymóg ustawy. (2017/09/05 20:34)

osa12


Kompletne niezrozumienie zapisów ustawy. 
Karta wędkarska upoważnia do Amatorskiego Połowu Ryb na wodach publicznych.
Na wodach niepublicznych to nie Amatorski Połów Ryb a połów ryb za zgodą i na warunkach właściciela, który dzieli się należącymi pożytkami z posiadanej wody.
Jeśli woda (tylko woda stojąca) należy do PZW (została zakupiona od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, osób fizycznych lub prawnych) to nie jest wodą publiczną.
Okręg nie może zwolnic z posiadania karty wędkarskiej na wodach publicznych, ale może jej nie wymagać na swoich wodach niepublicznych ! (2017/09/06 20:56)

Romuald55


Nie wiem czy to niewiedza,czy złośliwość ale swoją wyimaginowaną interpretacją prawa wprowadzasz ludzi w błąd narażając ich na kłopoty. (2017/09/06 21:16)

osa12


No nie.

To PZW oraz PSR i SSR nic nie zrozumieli po zmianie systemu i Konstytucji w 1997r.
Cały czas żyją minionym systemem i robią wodę z mózgu polskim obywatelom naruszając ich prawa wynikające z Konstytucji i zapisów prawa dotyczących połowu ryb na terenie państwa polskiego.

Prawo jest  proste:
art. 34 ustawy „prawo wodne” definiuje połów ryb na wodach publicznych  jako uprawianie „Amatorskiego Połowu Ryb”:

Art. 34. 1. Każdemu przysługuje prawo do powszechnego korzystania ze śródlądowych powierzchniowych wód publicznych, morskich wód wewnętrznych wraz z morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej, i z wód morza terytorialnego, jeżeli przepisy nie stanowią inaczej.
2. Powszechne korzystanie z wód służy do zaspokajania potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, bez stosowania specjalnych urządzeń technicznych, a także do wypoczynku, uprawiania turystyki, sportów wodnych oraz, na zasadach określonych w przypisach odrębnych, amatorskiego połowu ryb.


Połow ryb na wodach niepublicznych odbywa się na podstawie art. 13. tejże ustawy:
Art. 13.

"
1. Ryby oraz inne organizmy żyjące w wodzie stanowią jej pożytki, do pobierania których jest uprawniony właściciel wody."

Prawo nie określa na jakich zasadach odbywać się ma połów (pobieranie pożytków należnych właścicielowi) na wodach niepublicznych (o wszystkim decyduje właściciel).


Natomiast ustawa o rybactwie śródlądowym dokładnie precyzuje jak można łowić ryby na wodach publicznych:
- posiadanie karty wędkarskiej, a na wodach obwodów rybackich dodatkowo zezwolenie uprawnionego do rybactwa.
To wszystko.

„Na wodach niepublicznych państwa polskiego nie jest wymagana karta wędkarska” – świadczy o tym tysiące łowisk komercyjnych gdzie nie wymaga się posiadania takiej karty !

Jeśli jest inaczej jak one działają ? Na jakich prawnych podstawach ?
Zamknąć je wszystkie ......
  (2017/09/07 07:34)

jacek1987


opiekun musi posiadac karte wedkarska poniewaĹź dla nich to jest gwarancja wiedzy o okresach ochronnych, wymiarach i limitu. napisaleme to co mi powiedziala osoba z psr. (2017/09/07 10:22)

pawelz


opiekun musi posiadac karte wedkarska poniewaĹź dla nich to jest gwarancja wiedzy o okresach ochronnych, wymiarach i limitu. napisaleme to co mi powiedziala osoba z psr.
I oni to powaznie mowili ? :)
  (2017/09/07 10:38)

osa12


Na wodach publicznych reguluje to prawo:
Ustawa "o rybactwie śródlądowym" art.7 ust. 3:
3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.

Na wodach niepublicznych to właściciel określa co? jak? i kiedy?

A tak nawiasem:
Skąd Kolega "Romuald55" wyimaginował (ciekawe słowo) interpretację prawną o powiązaniach rodzinnych opiekuna z łowiącym do 14 lat ?

To dopiero wprowadzanie w błąd...... A Kolega zdaje się jest z SSR ? (2017/09/07 11:04)

jacek1987


tak pawel powaznie tak mi powiedzial czlowiek z psr. (2017/09/07 13:13)

Artur z Ketrzyna


To nie od ludzi wybranych w wyborach zależy Kolego Artur.Ustawa o rybactwie jasno określa kto ma prawo łowić ryby na wędkę na polskich wodach śródlądowych.

Napisałem:
"Od ostatnich zmian w RAPR żona nie może łowić z nami, musi mieć własne zezwolenie.
(chore, ale cóż, takich ludzi pozwalacie wybierać na wyborach :-(  )"


Tak więc chodzi mi o to że nie może ze mną łowić w ramach jednego łowiska i limitu. Czyli na moje zezwolenie ze mną.
Co do Karty wędkarskiej, to już jest głupota się czepiać. Bo raptem jednorazowo 40 zł wyda osoba dorosła i ma na całe życie.  :-)
Tak więc jak pisze osa12
Tu nie ma przeszkód aby PZW pozwolił na wspólny połów męża i żony i to zależy od ludzi wybranych w wyborach .... (2017/09/07 19:09)

pro26


dziecko do 14 roku życia i żonę - mowisz tu o pozwoleniu ale co do obowiązku posiadania karty wędkarskiej to kążdy obywatel powyżej 14 roku życia który chce wędkowac musi taką karte posiadać. (2018/05/31 11:50)

slawkoo


Sami widzicie że jest sporo do zmiany
1.durnowate przepisy
2.idiotyczne porozumienia
3.oddanie władzy prezesom lokalnym -żeby mogli wprowadzać jeszcze więcej durnowatych przepisów -bo wreszcie mogą kogoś ograniczyć
Jak nie zmienimy tego układu w całości to lepiej nie będzie
A wtedy zmniejszy sie liczba opłacanych stołków, będzie więcej na zarybienia i BĘDZIE RYBA (2021/03/16 13:41)

Artur z Ketrzyna


"wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień i dziennego limitu połowu, osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, metodą spinningową i muchową. Przekazanie uprawnień nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedna wędkę."


Czyli ja mogę łowić na jedną wędkę spinningową i mój opiekun też na drugą wędkę spinningową ?

Dokładnie tak. Możecie razem łowić po jednej wędce na spining, w ramach jednego stanowiska i limitu. (2021/03/17 20:20)

Sith


ostatnio pytalem o to psr odpowiedzial mi ze moge miec pod opieka dziecko lub zone z tego co mi powiedzial to w gre wchodzi tylko najblizsza rodzina.
Nie powielaj bzdur wygłaszanych przez przygłupów, bo wprowadzasz ludzi w błąd. To nie chłoptaś z PSR czy SSR określają zasady. Normują to przepisy, a one są jasne. Wyłuszczyli je dokładnie i jednoznacznie @Osa12 i Artur.
To byłoby na tyle.
(2021/03/18 06:08)