Mam 13 lat - czy mogę łowić pod opieką taty?

/ 1 odpowiedzi
Mam 13 lat i mam legitymację członkowską opłacone składki i rejestr połowu nie mam jeszcze karty i czy mogę łowić pod opieką np.tatyPozdrawiam połamania
spines21


3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz 
cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce. 
4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym Ŝe 
młodzieŜ do 16 lat nie ma prawa do wędkowanie w porze nocnej bez nadzoru osoby 
uprawnionej do opieki. 
5. Członek PZW do 14 lat ma prawo wędkować z następującymi ograniczeniami: w 
ramach własnego łowiska, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym, wyłącznie pod 
nadzorem osoby uprawnionej do opieki. 
6. MłodzieŜ niezrzeszona w wieku do 14 lat ma prawo wędkować: 
a) w ramach uprawnień i dziennego limitu połowu ryb swojego opiekuna metodą
spinningową lub muchową. Przekazanie uprawnień nie wyklucza wędkowania 
opiekuna na jedną wędkę. 
b) w ramach uprawnień stanowiska i dziennego limitu połowu ryb swojego opiekuna, 
mają prawo wędkować dwie osoby, kaŜda na jedną wędkę. Udostępnienie 
stanowiska i limitu dwóm osobom nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną
wędkę.  (2015/08/15 06:17)