Łowisko specjalne Czeczenia

Łowisko specjalne Czeczenia. Akwen: Staw Kalinowa y (Czeczenia)