Łowiska bez karty w zach.pomorskim

/ 1 odpowiedzi
Witam z racji iż nie mam karty wędkarskiej pytam się was czy nie znacie jeziora w zachodniopomorskim na którym nie trzeba mieć karty wędkarskiej a jedynie wykupic zezwolenie i ruszać na łowy. 
marc84


Polecam wody morskie szczecińskiego urzędu morskiego, pozwolenie roczne 49 zł, nie jest wymagana karta wędkarska.więcej na stronie http://www.oirm.szczecin.pl/wedkarz.htm
 • Polskie morskie wody wewnętrzne:
  • Polską część Zalewu Szczecińskiego,
  • Zalew Kamieński,
  • Jezioro Dąbie,
  • Jezioro Wicko Małe,
  • Jezioro Wicko Wielkie,
  • Polską część Jeziora Nowowarpieńskiego,
  • Roztokę Odrzańską,
  • rzekę Odrę Zachodnią (od północnej krawędzi mostu nitki wjazdowej Trasy Zamkowej w Szczecinie w stronę ujścia),
  • rzekę Parnicę (ku wschodowi od wschodniej krawędzi mostu Portowego przy ul. Gdańskiej w Szczecinie),
  • rzekę Regalicę (od północnej krawędzi mostu Cłowego przy ul. Gdańskiej w Szczecinie w stronę ujścia),
  • rzekę Płonia (od północnej krawędzi mostu przy ul. Przestrzennej w Szczecinie - Dąbiu w stronę ujścia),
  • rzeki Dziwna, Stara Świna oraz kanały: Jasienicki Nurt, Policki Nurt, a także kanały łączące rzekę Odrę z rzeką Regalicą i jeziorem Dąbie położone na północ od granic wymienionych w punktach 8 i 10.
 • morze terytorialne od południka 15°23'14'' długości geograficznej wschodniej (ku zachodowi od miejscowości Dźwirzyno) do zachodniej granicy Państwa,
 • morskie porty i przystanie oraz pas techniczny w tych granicach,
 • statki rybackie o polskiej przynależności - w pozostałej części polskich obszarów morskich oraz na pozostałych akwenach wód Wspólnot Europejskich,
 • statki rybackie o polskiej przynależności poza wodami znajdującymi się pod jurysdykcją państw członkowskich Unii Europejskiej - za wyjątkiem wód pod jurysdykcją krajów trzecich, chyba że postanowienia międzynarodowych organizacji rybackich lub umów dwustronnych przewidują przeprowadzanie inspekcji przez państwo bandery,
 • statki rybackie o przynależności innej niż polska: wszystkie statki wykonujące rybołówstwo w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej oraz - po uzgodnieniu z władzami państw sprawujących jurysdykcję nad wodami morskimi - w wyłącznej strefie ekonomicznej tych państw,
 • w wyznaczonych portach polskich - wszystkie statki rybackie, w tym statki przywożące do Polski produkty rybołówstwa, a szczególnie statki uczestniczące w odbiorze produktów rybołówstwa na morzu,
 • lądowe i śródlądowe środki transportu na okoliczność przewozu produktów rybołówstwa
(2014/07/09 10:31)