Łowienie bez karty na wodach PZW?

/ 112 odpowiedzi

Ten wątek został zablokowany - nie możesz odpowiadać na posty

jary23


Zacznijmy od tego, że ani policja ani psr nie mają prawa wejść na teren prywatny bez pozwolenia właściciela terenu, chyba że w bezpośrednim pościgu za sprawcą przestępstwa.  Inaczej w łeb i do dyscyplinarki. (2014/03/18 10:42)

mateuszwos


Kolego Romualdzie.
Nie wiem skąd Kolega czerpie taką dziwną wiedzę?

Kto jest uprawniony do rybactwa określa ustawa:
Art. 4.1. Do chowu, hodowli lub połowu ryb:1) uprawniony jest:
a) władający wodami w sztucznym zbiorniku wodnym przeznaczonym do chowu lub hodowli ryb i usytuowanym na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących,
b) właściciel albo posiadacz gruntów pod wodami stojącymi lub gruntów pod wodami, do których stosuje się odpowiednio art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.1)), zwanej dalej „ustawą – Prawo wodne”,

c) właściciel albo posiadacz gruntów pod stawami rybnymi lub innymi urządzeniami w gospodarstwie rolnym przeznaczonymi do chowu lub hodowli ryb,

2) w obwodzie rybackim uprawniony jest organ administracji publicznej wykonujący uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego albo osoba władająca obwodem rybackim na podstawie umowy zawartej z właściwym organem administracji publicznej na podstawie art. 13 ust. 3 al-bo umowy, o której mowa w art. 217 ust. 6 ustawy – Prawo wodne– zwani dalej „uprawnionymi do rybactwa”.

To wszystko, to wszystkie możliwości "bycia" uprawnionym do rybactwa.

Skąd pomysł o występowanie do wojewody o nadanie statusu "uprawnionego do rybactwa"?

Na podstawie jakiego prawa wojewoda ma takie uprawnienia ?

Widzę, że kolega się orientuje w temacie więc zapytam. Czy zwykły człowiek, który ma staw, oczko wodne, sadzawkę, itp jest uprawnionym do rybactwa?  Pkt c który został przytoczony wyżej mówi:

c) właściciel albo posiadacz gruntów pod stawami rybnymi lub innymi urządzeniami w gospodarstwie rolnym przeznaczonymi do chowu lub hodowli ryb,

co znaczy zapis, że grunt pod wodami jest przeznaczony do chowu lub hodowli ryb? i Czy są jakieś przepisy, które określają, że ten staw jest przeznaczony do hodowli a ten już nie?

(2014/03/18 11:05)

Michu0112


...uważaj, bo jak kupisz żywego karpia na świeta, wpuścisz go do prywatnej wanny, to chcąc go wyłowić musisz wyrobić sobie kartę !!! (2014/03/18 12:34)

użytkownik168824


Po co ciągniecie ten żałosny temat?Lowienie bez karty jest tym samym co jeżdżenie bez prawka(z tym ,że nikomu łowiąc krzywdy nie zrobisz podczas nie znania przepisów).Ot cały mecyjał,po co te paragrafy i inne gównoburze?Chyba to jest logiczne,że nie masz karty to nie łowisz na wodach PZW-ewentualnie na zbiornikach prywatnych lub nienależących do PZW danego okręgu.Proste? (2014/03/18 12:43)

osa12


Sprawy prawne są bardzo skomplikowane. Nie jestem znawcą, wiem tylko to co mnie interesuje.
Bardziej analizuję prawo obowiązujące na wodach publicznych (wody Skarbu Państwa, oraz jednostek samorządu terytorialnego)

Ale analizując prawo polskie wydaj się iż:- nie ma wody śródlądowej na której nie ma uprawnionego do rybactwa (zawsze jest właściciel gruntu, nie ma gruntu bez właściciela, ewentualnie może być nieznany)
- punkt c używa już pojęć "staw rybny" i "inne urządzenia " przeznaczone do chowu lub hodowli ryb

- myślę iż punkt b jest odpowiedni w tym miejscu, na podstawie niego wystarczy być właścicielem gruntów pod dowolnymi wodami stojącymi aby być na nich uprawnionym do rybactwa (także  w zagłębieniach terenu powstałych w wyniku działalności człowieka, niebędących stawami) - staw, sadzawka, oczko

co to jest chów i hodowla ryb trzeba szukać w ustawie Prawo Wodne i O rybactwie śródlądowym (2014/03/18 12:43)

osa12


No nie, łowienie ryb to nie to samo co jeżdżenie bez prawka.

Według ustaw:
1. Tylko Amatorski Połów Ryb wymaga Karty Wędkarskiej.
2. Według mnie tylko na wodach publicznych wymagana jest Karta Wędkarska

Natomiast Nieamatorski Połów Ryb nie wymaga Karty Wędkarskiej.

Nie znalazłem przepisów zmuszających uprawnionego do rybactwa do posiadania Karty Wędkarskiej w czasie Połowu Ryb na wędkę.

Według Ustawy o rybactwie śródlądowym art. 4 ma prawo:
" 1. Do chowu, hodowli lub połowu ryb"

(to nie jest Amatorski Połów Ryb)

To, tak jak w miejscach gdzie można złapać pstrąga w stawie, którego potem Ci usmażą.
Nikt tam nie może domagać się posiadania karty wędkarskiej. (2014/03/18 13:15)

użytkownik168824


No nie, łowienie ryb to nie to samo co jeżdżenie bez prawka.

Według ustaw:
1. Tylko Amatorski Połów Ryb wymaga Karty Wędkarskiej.
2. Według mnie tylko na wodach publicznych wymagana jest Karta Wędkarska

Natomiast Nieamatorski Połów Ryb nie wymaga Karty Wędkarskiej.

Nie znalazłem przepisów zmuszających uprawnionego do rybactwa do posiadania Karty Wędkarskiej w czasie Połowu Ryb na wędkę.

Według Ustawy o rybactwie śródlądowym art. 4 ma prawo:
" 1. Do chowu, hodowli lub połowu ryb"

(to nie jest Amatorski Połów Ryb)

To, tak jak w miejscach gdzie można złapać pstrąga w stawie, którego potem Ci usmażą.
Nikt tam nie może domagać się posiadania karty wędkarskiej.


Apeluje!Do was wszystkich ,kończcie ten temat!!!Kto mądry to wie,zaś kto debil to nie wie!!!Jak pewien ów Pan przez wielkie ''P''uważa,jako on strażnik,że wszystko wie.Ordynatorze zamknij ten wątek już.

(2014/03/18 13:25)

użytkownik168824


Nie można tego czytać,czas zamknąć waszą idiotyczną despatę!!!Nic nowego nie potraficie wnieść,prócz zażartości swej! (2014/03/18 13:29)