Łowienie 50 metrów od wałów-niejasne przepisy

/ 214 odpowiedzi / 4 zdjęć
JKarp


Tylko, że Artur przytacza przepisy z prawa wodnego o urządzeniach melioracyjnych a nie z prawa budowlanego o budowlach hydrotechnicznych piętrzących wodę.
A ustawa mówi wyraźnie: "Stosownie do postanowień art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym – zabrania się połowu ryb w odległości mniejszej niż 50 m od budowli i urządzeń hydrotechnicznych piętrzących wodę."
Pojęcia: „budowli hydrotechnicznej” oraz „budowli piętrzącej” zostały zdefiniowane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 86, poz. 579), wydanym na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane.

Taki mały szczegół - budowle hydrotechniczne i urządzenia melioracyjne to dwie różny sprawy.

No cóż - podpowiedział to strażnik który musi się jeszcze dużo uczyć ;-)

JK (2015/08/06 07:44)

Artur z Ketrzyna


Tylko, że Artur przytacza przepisy z prawa wodnego o urządzeniach melioracyjnych a nie z prawa budowlanego o budowlach hydrotechnicznych piętrzących wodę.A ustawa mówi wyraźnie: "Stosownie do postanowień art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym – zabrania się połowu ryb w odległości mniejszej niż 50 m od budowli i urządzeń hydrotechnicznych piętrzących wodę." Pojęcia: „budowli hydrotechnicznej” oraz „budowli piętrzącej” zostały zdefiniowane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 86, poz. 579), wydanym na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane.
Taki mały szczegół - budowle hydrotechniczne i urządzenia melioracyjne to dwie różny sprawy.
No cóż - podpowiedział to strażnik który musi się jeszcze dużo uczyć ;-)
JK

Faktycznie Janek, urządzenia melioracyjne, to nie urządzenia hydrotechniczne. ;-)
Bo melioranci obsługują inne urządzenia.

Art. 71.1.Do urządzeń melioracji wodnych podstawowych zalicza się:
1)budowle piętrzące, budowle upustowe oraz obiekty służące do ujmowania wód,
2)stopnie wodne, zbiorniki wodne,
3)kanały, wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie,
4)rurociągi o średnicy co najmniej 0,6 m,
5)budowle regulacyjne oraz przeciwpowodziowe,


Faktycznie, te wszystkie urządzenia nie zostały zdefiniowane w rozporządzeniu Ministra Środowiska jako urządzenia hydrotechniczne.

Ja swoje zrobiłem, a Ty jak chcesz, możesz dalej snuć teorie pod swoje widzi mi się.

Posłuchaj jednak prawnika z WW :)

meridianon co jest wykładnią prawa? to co pisze jakiś prawniczyna (nie znający wszystkich zapisów prawnych dotyczących danego tematu), czy to co jest zapisane w aktach prawnych?

Zmam nie jednego, i powiem ze jeden drugiemu nie równy. Niby wykształceni itd. A niektórzy nawet nie wiedzą jak składa się odwołanie od postanowienia sądu. A potem za takich .... odpowiadają zwykli ludzie. Tak p. Robercie Maślany o tobie poniekąd piszę.
Jak ktoś miał wypadek w pracy, i ZUS chce go wysiudać, niech do mnie pisze, a zyska podwójnie.

Mnie wystarczą te zapisy, jak i fakt że tak też twierdza znani mi strażnicy SSR, jak i komendant Powiatowy SSR. (2015/08/06 08:35)

Artur z Ketrzyna


Brawo Artur. Ja nie mam siły tłumaczyć oczywistego

Jakub, ja należę do tych co jak za coś się wezmą to starają się zrobić to jak najlepiej.
Nie polegam tylko na swoim zdaniu, lecz zasięgam opinii i wskazówek innych.

A w tym temacie, dziękuję za pomoc Panu R. K. który wskazał mi wykładnie prawną. (2015/08/06 08:44)

JKarp


Bzdura - ustawa mówi wyraźnie o budowlach hydrotechnicznych
a nie urządzeniach melioracyjnych. Oczywiście, że urządzenia melioracyjne to
nie budowle hydrotechniczne piętrzące wodę. Ustawa mówi :"Stosownie do postanowień art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy z
dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym – zabrania się połowu ryb w
odległości mniejszej niż 50 m od budowli i urządzeń hydrotechnicznych
piętrzących wodę."Pojęcia: „budowli hydrotechnicznej” oraz „budowli
piętrzącej” zostały zdefiniowane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20
kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 86, poz. 579), wydanym na
podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo
budowlane.  A Ty Artur powołujesz się na inną ustawę i na dokładkę jest
tam napisane :" Art. 71.1.Do urządzeń melioracji wodnych podstawowych
zalicza się:1)budowle piętrzące, budowle upustowe oraz obiekty służące
do ujmowania wód,"  Ilekroć w tym
rozporządzeniu jest mowa o:1) budowli hydrotechnicznej – rozumie się przez to budowle
wraz z urządzeniami i instalacjami technicznymi z nimi związanymi, służące
gospodarce wodnej oraz kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, w
tym: zapory ziemne i betonowe, jazy, budowle upustowe z przelewami i spustami,
przepusty wałowe i mnichy, śluzy żeglugowe, wały przeciwpowodziowe, siłownie i
elektrownie wodne, ujęcia śródlądowych wód powierzchniowych, wyloty ścieków,
czasze zbiorników wodnych wraz ze zboczami i skarpami, pompownie, kanały,
sztolnie, rurociągi hydrotechniczne, syfony, lewary, akwedukty, budowle
regulacyjne na rzekach i potokach, progi, grodze, nadpoziomowe zbiorniki
gromadzące substancje płynne i półpłynne, porty, baseny, zimowiska, pirsy,
mola, pomosty, nabrzeża, bulwary, pochylnie i falochrony na wodach
śródlądowych, przepławki dla ryb;2) budowli piętrzącej – rozumie się przez to każdą budowlę
hydrotechniczną umożliwiającą stałe lub okresowe piętrzenie wody oraz
substancji płynnych lub półpłynnych ponad przyległy teren albo akwen. Urządzenie melioracyjneDo urządzeń melioracji podstawowych zalicza się:a) regulacje rzek i potoków oraz kanały (otwarte i kryte)
odwadniające i nawadniające o szerokości regulacyjnej dna powyżej 1,5 m w ich
dolnym biegu, jak również rurociągi o średnicy powyżej 1 m,b) zbiorniki wodne dla celów rolniczych,c) obwałowanie urządzeń wymienionych pod lit. a) i b),d) budowle regulacyjne, piętrzące i komunikacyjne na
urządzeniach wymienionych pod lit. a), b) i c),e) stałe stacje pomp,Do urządzeń melioracji półpodstawowych zalicza się:a) regulacje cieków naturalnych i cieki sztuczne (rowy i
kanały otwarte i kryte) odwadniające i nawadniające o szerokości regulacyjnej
dna powyżej 0,6 do 1,5 m oraz rurociągi o średnicy powyżej 0,4 do 1,0 m,b) rowy odpływowe ze zdrenowanych gruntów - poza obszarem
drenowania lub rowy i rurociągi odwadniające i nawadniające - poza obszarem
meliorowanym,c) budowle regulacyjne, piętrzące i komunikacyjne na
urządzeniach wymienionych pod lit. a) i b),Do urządzeń melioracji szczegółowych zalicza się mniejsze
urządzenia, jak:a) regulacje cieków naturalnych i cieki sztuczne (rowy i
kanały otwarte i kryte) odwadniające i nawadniające o szerokości dna do 0,6 m,
a rurociągi o średnicy do 0,4 m,b) groble na kwaterach nawadnianych,c) drenowania rurkowe i krecie,d) deszczownie,e) stawy rybne,f) zagospodarowanie zmeliorowanych, jak również nie
wymagających melioracji trwałych łąk i pastwisk oraz nieużytków przeznaczonych
na takie łąki i pastwiska po ich zmeliorowaniu,g) budowle regulacyjne, piętrzące i komunikacyjne na
urządzeniach wymienionych pod lit. a), b), c), d) i e). Poczytaj sobie dokładnie co to są urządzenia melioracyjne i
pokaż panu strażnikowi. 


 Zwróć uwagę, że urządzenia melioracyjne to też są budowle piętrzące. 


Robisz ludziom krzywdę ( nie wspomnę o strażniku ) - ktoś przez Ciebie beknie na rybach i wtedy ma się powołać na Twoje wpisy ?


JK

(2015/08/06 09:33)

Artur z Ketrzyna


Pisz se co chcesz, w prawie wodnym jako urządzenia melioracyjne są wymienione wały przeciwpowodziowe?
Czyli idąc twoim tokiem rozumowania, wały przeciwpowodziowe nie są urządzeniami hydrotechnicznymi.
Czyli ustawa o rybactwie nie zakazuje z nich wędkować :-)
bo przecież to urządzenie melioracyjne ;-)
(2015/08/06 21:06)

JKarp


Prawo wodne nie ma tu nic do rzeczy.Pojęcia: „budowli hydrotechnicznej” oraz „budowli
piętrzącej” zostały zdefiniowane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20
kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 86, poz. 579), wydanym na
podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo
budowlane.
Poza tym wróć do mojej wymiany postów chyba z Piotrkiem. Łów sobie z tych wałów do woli tylko, że wały budowane są dość daleko od rzeki. Nie wolno łowić z wałów jak jest powódź.

JK (2015/08/07 07:57)

pstrag222


Dalej trwa wyścig kopiuj wklej:) (2015/08/07 11:08)

Zielan


Nie znudziło się wam? (2015/08/07 11:59)

JKarp


Po co czytasz ? Jak mnie nudzi coś czy nie interesuje nawet tam nie wchodzę.
Dochodzenie prawdy nie powinno nikogo nudzić ani dziwić. Być może ten wątek uratuje kogoś przed mandatem - a to już jest ważny powód żeby pisać.
JK (2015/08/07 12:20)

pstrag222


Problem raczej jest w tym , ze w jednej miejscowości dostaniesz mandat , a w drugiej nie...
I dziwi mnie to , ze każdy prześciga się w kopiowaniu tekstów z google, a nikt nie pomyślał, ze wiele zapisów Polskiego prawa jest po prostu bez sensu. (2015/08/07 12:47)

JKarp


Myślę, że od PSR dostaniesz mandat w jednej i drugiej miejscowości jeśli oczywiście naruszysz zapisy ustawy.
Ale przecież doszliśmy do wniosku, że z wałów przeciw powodziowych jak chcesz to sobie łów, tylko, że wały te są umieszczane dość daleko od koryta rzeki. A w czasie powodzi już z takich wałów łowić nie wolno.
Jak pisałem dość często jest to tak zapisane, że nie wiadomo o co chodzi to prawo. Jednak istnieje niebezpieczeństwo takie jak zrobił to Artur. Zacytował coś z innej ustawy która ma się nijak do zapisów z ustawy o rybołówstwie. Na dokładkę w tym co zacytował ( o urządzeniach mielioracyjnych ) za każdym razem jest zapis o tym, że te urządzenia też są piętrzącymi wodę. Trzeba tylko dobrze się wczytać w tekst. I w ten sposób można kogoś wsadzić na minę :-(

JKEDIT:Znaczy ja zacytowałem co to są i jakie są urządzenia melioracyjne. (2015/08/07 14:09)

pstrag222


Wszystko zależy od strażnika jak z interpretuje prawo.
Różne rzeczy sie dzieją nad woda i wiem , że co straznik to inne interpretacje...
Sam łowie z wałów na zbiorniku i mandatu nie dostałem nigdy (2015/08/07 17:36)

JKarp


A może to nie wał ? :-))))))))
JK (2015/08/07 17:58)

pstrag222


No nie wał tylko brzeg:))))
Jak każdy inny na zbiorniku (2015/08/07 18:19)

Piotr 100574


a skąd wiesz że nie wał?????żeby się dowiedzieć to by trzeba było rozkopać to co z tego łowisz ,teraz już wiem dlaczego kolega Klepa wozi ze sobą saperkę (2015/08/07 19:20)

Artur z Ketrzyna


Myślę, że od PSR dostaniesz mandat w jednej i drugiej miejscowości jeśli oczywiście naruszysz zapisy ustawy.

Ale przecież doszliśmy do wniosku, że z wałów przeciw powodziowych jak chcesz to sobie łów, tylko, że wały te są umieszczane dość daleko od koryta rzeki. A w czasie powodzi już z takich wałów łowić nie wolno.

Jak pisałem dość często jest to tak zapisane, że nie wiadomo o co chodzi to prawo. Jednak istnieje niebezpieczeństwo takie jak zrobił to Artur. Zacytował coś z innej ustawy która ma się nijak do zapisów z ustawy o rybołówstwie. Na dokładkę w tym co zacytował ( o urządzeniach mielioracyjnych ) za każdym razem jest zapis o tym, że te urządzenia też są piętrzącymi wodę. Trzeba tylko dobrze się wczytać w tekst. I w ten sposób można kogoś wsadzić na minę :-(JKEDIT:Znaczy ja zacytowałem co to są i jakie są urządzenia melioracyjne.

Janek, z tobą je ma co dyskutować. Prawo wodne tyczy się budowli wodnych, tak samo jak, a nawet bardziej niż ustawa o rybactwie. Na podstawie tego prawa masz wydawanie pozwolenia na postawienie takiej budowli itd.
Pokaż mi kolego gdzie w moim cytacie z tej aktu prawnego, pisze że wał przeciwpowodziowy piętrzy wodę, on tylko reguluje spływ spiętrzonej wody.

To jest moja ostatnia wypowiedź w tym temacie, bo jak tu dyskutować z karpiarzem, który spiningował kiedyś trochę, a uważa się za fachowca w tej dziedzinie. Z człowiekiem który nie miał wędziska w ręku, a je krytykuje. (2015/08/07 19:42)

Piotr 100574


dlaczego nam to robisz????ostatni post????co my biedne żuczki będziemy czytać???? (2015/08/07 19:48)

JKarp


Poprawiłem się, że to ja zacytowałem co to są urządzenia melioracyjne.Mnie uczono w szkole, że wszystkie sprawy związane z budowlami jakie by one nie były rozwiązuje i opisuje prawo budowlane i rozporządzenia z tym związane. A Ustawa mówi wyraźnie o budowlach hydrotechnicznych. Więc co ma prawo wodne to ja nie wiem.Nawet jeśli się zgodzić z tym co napisałeś o rządzeniach melioracyjnych to wkleiłem czym są i jakie są te urządzenia. I tam można się doczytać, że to urządzenia piętrzące wodę więc jak zwał tak zwał ale zadanie to samo:Urządzenie melioracyjne


Do urządzeń melioracji podstawowych zalicza się:
a) regulacje rzek i potoków oraz kanały (otwarte i kryte)odwadniające i nawadniające o szerokości regulacyjnej dna powyżej 1,5 m w ichdolnym biegu, jak również rurociągi o średnicy powyżej 1 m,b) zbiorniki wodne dla celów rolniczychc) obwałowanie urządzeń wymienionych pod lit. a) i b),d) budowle regulacyjne, piętrzące i komunikacyjne naurządzeniach wymienionych pod lit. a), b) i c),e) stałe stacje pomp,


Do urządzeń melioracji półpodstawowych zalicza się:a) regulacje cieków naturalnych i cieki sztuczne (rowy ikanały otwarte i kryte) odwadniające i nawadniające o szerokości regulacyjnejdna powyżej 0,6 do 1,5 m oraz rurociągi o średnicy powyżej 0,4 do 1,0 m,b) rowy odpływowe ze zdrenowanych gruntów - poza obszaremdrenowania lub rowy i rurociągi odwadniające i nawadniające - poza obszaremmeliorowanym,c) budowle regulacyjne, piętrzące i komunikacyjne naurządzeniach wymienionych pod lit. a) i b),


Do urządzeń melioracji szczegółowych zalicza się mniejszeurządzenia, jak:a) regulacje cieków naturalnych i cieki sztuczne (rowy ikanały otwarte i kryte) odwadniające i nawadniające o szerokości dna do 0,6 m,a rurociągi o średnicy do 0,4 m,b) groble na kwaterach nawadnianych,c) drenowania rurkowe i krecie,d) deszczownie,e) stawy rybne,f) zagospodarowanie zmeliorowanych, jak również niewymagających melioracji trwałych łąk i pastwisk oraz nieużytków przeznaczonychna takie łąki i pastwiska po ich zmeliorowaniu,g) budowle regulacyjne, piętrzące i komunikacyjne naurządzeniach wymienionych pod lit. a), b), c), d) i e).

Poczytaj sobie dokładnie co to są urządzenia melioracyjne ipokaż panu strażnikowi.
 Zwróć uwagę, że urządzenia melioracyjne to też są budowle piętrzące. 
JK
(2015/08/08 07:33)

Artur z Ketrzyna


Poprawiłem się, że to ja zacytowałem co to są urządzenia melioracyjne.Mnie
uczono w szkole, że wszystkie sprawy związane z budowlami jakie by one
nie były rozwiązuje i opisuje prawo budowlane i rozporządzenia z tym
związane. A Ustawa mówi wyraźnie o budowlach hydrotechnicznych. Więc co
ma prawo wodne to ja nie wiem.
Nawet
jeśli się zgodzić z tym co napisałeś o rządzeniach melioracyjnych to
wkleiłem czym są i jakie są te urządzenia. I tam można się doczytać, że
to urządzenia piętrzące wodę więc jak zwał tak zwał ale zadanie to samo:
Urządzenie melioracyjne


Do urządzeń melioracji podstawowych zalicza się:
a) regulacje rzek i potoków oraz kanały (otwarte i kryte)odwadniające i nawadniające o szerokości regulacyjnej dna powyżej 1,5 m w ichdolnym biegu, jak również rurociągi o średnicy powyżej 1 m,b) zbiorniki wodne dla celów rolniczychc) obwałowanie urządzeń wymienionych pod lit. a) i b),d) budowle regulacyjne, piętrzące i komunikacyjne naurządzeniach wymienionych pod lit. a), b) i c),e) stałe stacje pomp,Miałem już nie pisać...
Jak zwykle, przekręcasz.
Urządzenia hydrotechniczne które też obsługują melioranci. Między innymi:
budowle regulacyjne, piętrzące i komunikacyjne. Tak więc kilka ich rodzaji.
Nie pisze regulacyjno piętrzące. Tak więc to są różne typy, nie tylko piętrzące, ale też regulacyjne i komunikacyjne, jak też nawadniające i drenujące (odwodniające).

 
Art. 71.1.Do urządzeń melioracji wodnych podstawowych zalicza się:
1)budowle piętrzące, budowle upustowe oraz obiekty służące do ujmowania wód,
2)stopnie wodne, zbiorniki wodne,
3)kanały, wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie,
4)rurociągi o średnicy co najmniej 0,6 m,
5)budowle regulacyjne oraz przeciwpowodziowe,

Jak widać wyraźnie zalicza przeciwpowodziowe do innej grupy niż piętrzące.

Są to budowle wodne, tak więc ich obsługę, podległość, itd, reguluje prawo wodne, dzieląc je na poszczególne kryteria.
Czy ci to się podoba czy nie.

Tak jak w przypadku zwykłej kładki wędkarskiej. Gdzie z Melioracją  (w imieniu wojewody) podpisujesz umowę na użytkowanie gruntu pod nią. A że rat 25 zwalnia z opłat tego typu kładkę, jesteś z niej zwolniony, ale umowę masz podpisaną z nimi, nie RZGW czy użytkownikiem rybackim wody!
Tak więc nie wiem jak byś chciał wskazać co innego, to użąd merioraci sciśle jest związany z gospodarką wodną i za nią odpowiada od strony technicznej i użytkowej nie rybacko. A Prawo Wodne z powierzchniowymi wodami.
No chyba że zaraz będziesz chciał udowodnić że cieki do których zalicza se rzeki, kanały, itd. Nie nie ma nic wspólnego z wodą a melioranci to paralotniarze. (bo jak nie z wodą to może regulują przepływ powietrza) :-)
(2015/08/08 09:21)

JKarp


Poprawiłem się, że to ja zacytowałem co to są urządzenia melioracyjne.Mnie

uczono w szkole, że wszystkie sprawy związane z budowlami jakie by one

nie były rozwiązuje i opisuje prawo budowlane i rozporządzenia z tym

związane. A Ustawa mówi wyraźnie o budowlach hydrotechnicznych. Więc co

ma prawo wodne to ja nie wiem.
Nawet

jeśli się zgodzić z tym co napisałeś o rządzeniach melioracyjnych to

wkleiłem czym są i jakie są te urządzenia. I tam można się doczytać, że

to urządzenia piętrzące wodę więc jak zwał tak zwał ale zadanie to samo:
Urządzenie melioracyjne


Do urządzeń melioracji podstawowych zalicza się:
a) regulacje rzek i potoków oraz kanały (otwarte i kryte)odwadniające i nawadniające o szerokości regulacyjnej dna powyżej 1,5 m w ichdolnym biegu, jak również rurociągi o średnicy powyżej 1 m,b) zbiorniki wodne dla celów rolniczychc) obwałowanie urządzeń wymienionych pod lit. a) i b),d) budowle regulacyjne, piętrzące i komunikacyjne naurządzeniach wymienionych pod lit. a), b) i c),e) stałe stacje pomp,Miałem już nie pisać...
Jak zwykle, przekręcasz.
Urządzenia hydrotechniczne które też obsługują melioranci. Między innymi:
budowle regulacyjne, piętrzące i komunikacyjne. Tak więc kilka ich rodzaji.
Nie pisze regulacyjno piętrzące. Tak więc to są różne typy, nie tylko piętrzące, ale też regulacyjne i komunikacyjne, jak też nawadniające i drenujące (odwodniające).

 
Art. 71.1.Do urządzeń melioracji wodnych podstawowych zalicza się:
1)budowle piętrzące, budowle upustowe oraz obiekty służące do ujmowania wód,
2)stopnie wodne, zbiorniki wodne,
3)kanały, wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie,
4)rurociągi o średnicy co najmniej 0,6 m,
5)budowle regulacyjne oraz przeciwpowodziowe,

Jak widać wyraźnie zalicza przeciwpowodziowe do innej grupy niż piętrzące.

Są to budowle wodne, tak więc ich obsługę, podległość, itd, reguluje prawo wodne, dzieląc je na poszczególne kryteria.
Czy ci to się podoba czy nie.

Tak jak w przypadku zwykłej kładki wędkarskiej. Gdzie z Melioracją  (w imieniu wojewody) podpisujesz umowę na użytkowanie gruntu pod nią. A że rat 25 zwalnia z opłat tego typu kładkę, jesteś z niej zwolniony, ale umowę masz podpisaną z nimi, nie RZGW czy użytkownikiem rybackim wody!
Tak więc nie wiem jak byś chciał wskazać co innego, to użąd merioraci sciśle jest związany z gospodarką wodną i za nią odpowiada od strony technicznej i użytkowej nie rybacko. A Prawo Wodne z powierzchniowymi wodami.
No chyba że zaraz będziesz chciał udowodnić że cieki do których zalicza se rzeki, kanały, itd. Nie nie ma nic wspólnego z wodą a melioranci to paralotniarze. (bo jak nie z wodą to może regulują przepływ powietrza) :-)

Nic nie przekręcam. A to myślisz, że kto obsługuje ma znaczenie. Ważne do czego to jest.
Ha ha Arturze znaczy powiedz to" Są to budowle wodne, tak więc ich obsługę, podległość, itd, reguluje prawo wodne, dzieląc je na poszczególne kryteria.Czy ci to się podoba czy nie." komuś, kto jest biegły z prawa budowlanego. Czy Ty naprawdę myślisz, że wiesz lepiej ?Prawo wodne :" Art. 1. 1. Ustawa reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności
kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi.
1a. Ustawa reguluje sprawy własności wód oraz gruntów pokrytych wodami, a także zasady gospodarowania tymi
składnikami w odniesieniu do majątku Skarbu Państwa."
Prawo budowlane:
Art. 1.Ustawa – Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.
Ustawa o rybołówstwie wymienia " budowle hydrotechniczne " i " budowle piętrzące wodę " - masz jeszcze wątpliwości  jak ustawa określa co to są te urządzenia czy nadal idziesz w zaparte z prawem wodnym.

Samo określenie czego dotyczy dana ustawa wyklucza Twój tok rozumowania. 
Mieszasz te ustawy, mieszasz wszystko co się da bo ponoć jakiś strażnik to tak interpretuje. Bez obrazy ale trzeba było się uczyć zamiast na ryby chodzić.

JK (2015/08/08 09:47)

Artur z Ketrzyna
Prawo Wodne:

Art. 1.1.Ustawa reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi.
1a.Ustawa reguluje sprawy własności wód oraz gruntów pokrytych wodami, a także zasady gospodarowania tymi składnikami w odniesieniu do majątku Skarbu Państwa.
2.Gospodarowanie wodami jest prowadzone z zachowaniem zasady racjonalnego i całościowego traktowania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, z uwzględnieniem ich ilości i jakości.

Art. 2.1.Zarządzanie zasobami wodnymi służy zaspokajaniu potrzeb ludności, gospodarki, ochronie wód i środowiska związanego z tymi zasobami, w szczególności w zakresie:
1)zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody dla ludności;
2)ochrony zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem oraz niewłaściwą lub nadmierną eksploatacją;
3)utrzymywania lub poprawy stanu ekosystemów wodnych i od wody zależnych;
4)ochrony przed powodzią oraz suszą;
5)zapewnienia wody na potrzeby rolnictwa oraz przemysłu;
6)zaspokojenia potrzeb związanych z turystyką, sportem oraz rekreacją;
7)tworzenia warunków dla energetycznego, transportowego oraz rybackiego wykorzystania wód.
2.Instrumenty zarządzania zasobami wodnymi stanowią:
1)planowanie w gospodarowaniu wodami;
2)pozwolenia wodnoprawne;
3)opłaty i należności w gospodarce wodnej;
4)kataster wodny;
5)kontrola gospodarowania wodami.

To co ty mi tu pitolisz?
Ustawa o rybołówstwie wymienia " budowle hydrotechniczne " i " budowle piętrzące wodę " - masz jeszcze wątpliwości  jak ustawa określa co to są te urządzenia czy nadal idziesz w zaparte z prawem wodnym.

Ja nie idę w zaparte, a stwierdzam, jak ironiczny jesteś.
Gdzie indziej masz opisanie jakie urządzenia wodne, jakie funkcje spełniają? I czemu służą?

Czysta regułka co do urządzeń piętrzących nic nie mówi oprócz tego że ma piętrzyć okresowo lub trwale wodę.
Tu masz opisane które piętrzą a które służą tylko regulacji biegu wody.

Tak byś sam nie mógł podpiąć urządzenie (hydrotechniczne) służące do regulacji wody, do urządzeń hydrotechnicznych piętrzących wodę.

Co teraz nie udolnie czynisz.
Wpierając nam że Prawo Wodne nie ma nic wspólnego z gospodarką wodną, i urządzeniami wodnymi.
(2015/08/08 12:55)

JKarp


Człowieku skończ te swoje brednie. Zacytowałem Ci czego dotyczy prawo wodne:
" Wpierając nam że Prawo Wodne nie ma nic wspólnego z gospodarką wodną, i urządzeniami wodnymi." Bo oczywiście, że nie ma. Prawo wodne nie ma nic do budowli hydrotechnicznych:
Prawo wodne :" Art. 1. 1. Ustawa reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności
kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi.
1a. Ustawa reguluje sprawy własności wód oraz gruntów pokrytych wodami, a także zasady gospodarowania tymi
składnikami w odniesieniu do majątku Skarbu Państwa."
Zapytaj specjalisty od prawa budowlanego zamiast prawić kacapoły. Ja w życiu miałem pobierane nauki z budownictwa, ochrony środowiska, hydrogeologii, prawa wodnego i melioracji. Pogrążasz się w każdym poście. Nie rozumiesz, że te dwie ustawy dotyczą zupełnie innych dziedzin. Jaki ma związek to co zaznaczyłeś to ja doprawdy nie wiem, nie rozumiem i chyba nie zrozumiem.
Powtarzam - nie Twoje widzimisię ma tu znaczenie a to czego dotyczy każda z ustaw.
Nawet gdyby - wkleiłem i zaznaczyłem tekst o urządzeniach melioracyjnych. I tam powtarza się jak mantra, że to urządzenia również piętrzące wodę. Czy też zaprzeczysz czy nie doczytałeś bo czytasz moje posty po łebkach nie przywiązując do nich wagi sam hołubiąc swoją śmieszną teorię?

A i jeszcze jedno - ironiczny to mogę dopiero być. Wtedy poznasz moje prawdziwe oblicze.

JK
(2015/08/08 16:56)