Łowienie 50 metrów od wałów-niejasne przepisy

/ 214 odpowiedzi / 4 zdjęć
użytkownik116256


urządzenie hydrologiczne o którym piszesz to jest to : http://www.pl.all.biz/urzadzenie-meteorologiczne-i-hydrologiczne-bgc4020
urządzenie hydrotechniczne o, którym tu się pisze to jest to : https://www.piib.org.pl/budownictwo-aktyprawne-61/przepisy-i-warunki-techniczno-budowlane-aktyprawne-180/1040-rozporzidzenie-ministra-brodowiska-z-dnia-20-kwietnia-2007-r-w-sprawie-warunkechnicznych-jakim-powinny-odpowiadaudowle-hydrotechniczne-i-ich-usytuowanie

dodatkowo porady prawnika z WW :http://www.ww.media.pl/?page=PArticleViewer&nid=2407
Wystarczy poczytać ze zrozumieniem. (2015/07/25 15:26)

JKarp


Piszę z telefonu dlatego nie będę cytował. Ale jest wyjaśnienie zaczynające się od słów: Użycie słów urządzenia hydrologiczne za każdym razem oznacza: ..... .....Tam są jasne wykładnie. JK (2015/07/25 16:25)

Jakub Woś


Spróbuję jeszcze raz dokładniej
w Ustawie o rybactwie można przeczytać:
Art. 8. 1. Zabrania się połowu ryb:
4) w odległości mniejszej niż 50 m od budowli i urządzeń hydrotechnicznych piętrzących wodę;

Podkreślam jeden zwrot Budowli i urządzeń hydrotechnicznych PIĘTRZĄCYCH wodę

W rozporządzeniu ministra zacytowanym przez meridianona możemy znaleźć podział na budowle hydrotechniczne w tym min wały, kanały, porty, pomosty jak i jazy, śluzy przepławki.
Poniżej możemy przeczytać że istnieje również podział na budowle piętrzące wodę
2) budowli piętrzącej - rozumie się przez to każdą budowlę hydrotechniczną umożliwiającą stałe lub okresowe piętrzenie wody oraz substancji płynnych lub półpłynnych ponad przyległy teren albo akwen;

Kanały, porty czy pomosty są budowlami hydrotechnicznymi ale nie piętrzą wody - można spokojnie łowić z pomostów na kanałach i w portach.
Wał moim zdaniem również nie umożliwia człowiekowi stałego czy czasowego piętrzenia wody. Nie należy go ujmować w budowlach hydrotechnicznych piętrzących wodę. (2015/07/25 16:55)

pstrag222


Bo wał jako wał nie jest wymieniony...
Nasuwa się teoria co nie jest zabronione jest dozwolone (2015/07/25 17:04)

JKarp


No wał jest wymienionym urządzeniem;-) JK (2015/07/25 17:18)

pstrag222


Tak jako wał przeciw powodziowy (2015/07/25 17:23)

Jakub Woś


No wał jest wymienionym urządzeniem;-)
JK


Oczywiście że jest tak samo jak pomost, kanał czy port na których łowić można. BO to nie bycie urzędzeniem czy budowlą hydrotechniczną jest warunkiem a piętrzenie wody. Wał nie służy do piętrzenia wody tak jak pomost czy port. (2015/07/25 17:30)

Artur z Ketrzyna


urządzenie hydrologiczne o którym piszesz to jest to : http://www.pl.all.biz/urzadzenie-meteorologiczne-i-hydrologiczne-bgc4020
urządzenie hydrotechniczne o, którym tu się pisze to jest to : https://www.piib.org.pl/budownictwo-aktyprawne-61/przepisy-i-warunki-techniczno-budowlane-aktyprawne-180/1040-rozporzidzenie-ministra-brodowiska-z-dnia-20-kwietnia-2007-r-w-sprawie-warunkechnicznych-jakim-powinny-odpowiadaudowle-hydrotechniczne-i-ich-usytuowanie

dodatkowo porady prawnika z WW :http://www.ww.media.pl/?page=PArticleViewer&nid=2407
Wystarczy poczytać ze zrozumieniem.


To czytaj kolego czytaj:

2) budowli piętrzącej - rozumie się przez to każdą budowlę
hydrotechniczną umożliwiającą stałe lub okresowe piętrzenie wody oraz
substancji płynnych lub półpłynnych ponad przyległy teren albo akwen;

Od kiedy wał sam sobie spiętrzy wodę? Do puki nie będzie połączony z śluzą, tamą itd. Biedzie tylko narzędziem przeciw przelewowym wody naturalnie podniesionej po silnych opadach przepływających pomiędzy nimi.
Jeśli tak, to brzegi jezior też mają te same zadanie bo piętrzą wodę po opadach.
I idąc twoim tokiem myślenia, można powiedzieć że przypływy i odpływy to też piętrzenie, Tak więc i z plaży na morzu też nie wolo wędkować.
Tereny zalewowe to też urządzenia piętrzące wodę?

I co mają wspólnego warunki techniczne jakim powinny odpowiadać uradzenia hydrotechniczne z amatorskim połowem ryb? To sa warunki jakie mają spełnić by można było uzyskać pozwolenie na ich postawienie. (2015/07/25 20:23)

użytkownik116256


Artur przyjedź do nas stań z wędką we wskazanym miejscu na zdjęciu. Przyjdą strażnicy skontrolują, później wniosek do sądu i będziesz się w sądzie kopał,? Jak jesteś przekonany swojej racji zrób tak jak ci napisałem:) nie zrobisz bo wiesz jak to by się skończyło:) nie wprowadzaj ludzi w błąd , nie pisz głupot, pamiętaj prowadzisz zajęcia z dziećmi i czego ty ich nauczysz? później będą łowić z urządzeń hydrotechnicznych i będą się tłumaczyć, że ich góru tak ich uczył? (2015/07/26 12:42)

Jakub Woś


Większość wędkarzy jedzie nad wodę po ciszę i spokój. Nie znają dokładnie swoich praw. Przyjdzie strażnik postraszy sądem i wędkarz się podda bo woli mieć spokój. Na szczęście coraz więcej wędkarzy to bardzo inteligentni ludzie, którzy nie dadzą sobą pomiatać i nie dadzą sie zastraszać. (2015/07/26 14:50)

użytkownik116256


Większość wędkarzy jedzie nad wodę po ciszę i spokój. Nie znają dokładnie swoich praw. Przyjdzie strażnik postraszy sądem i wędkarz się podda bo woli mieć spokój. Na szczęście coraz więcej wędkarzy to bardzo inteligentni ludzie, którzy nie dadzą sobą pomiatać i nie dadzą sie zastraszać.Niewątpliwie ta większość inteligentnych wędkarzy zna również przepisy i nie popełnia wykroczeń. Zdecydowana mniejszość to ludzie nie znający przepisów i kpiących sobie z prawa. Naszym zadaniem jest walka z łamiącymi z prawo. Z uczciwymi wędkarzami zawsze porozmawiamy , omówimy wiele tematów. Dla zwykłych trolii nie ma u nas miejsca. Zrozum człowieku nie jesteśmy wrogami wędkarzy my tylko pilnujemy przestrzegania przepisów i łamiacych prawo nad naszymi wodami. Tyle kropka. Jeżeli tego nie rozumiesz lub nie chcesz zrozumieć to twój problem. (2015/07/26 15:24)

Jakub Woś


Większość wędkarzy jedzie nad wodę po ciszę i spokój. Nie znają dokładnie swoich praw. Przyjdzie strażnik postraszy sądem i wędkarz się podda bo woli mieć spokój. Na szczęście coraz więcej wędkarzy to bardzo inteligentni ludzie, którzy nie dadzą sobą pomiatać i nie dadzą sie zastraszać.Niewątpliwie ta większość inteligentnych wędkarzy zna również przepisy i nie popełnia wykroczeń. Zdecydowana mniejszość to ludzie nie znający przepisów i kpiących sobie z prawa. Naszym zadaniem jest walka z łamiącymi z prawo. Z uczciwymi wędkarzami zawsze porozmawiamy , omówimy wiele tematów. Dla zwykłych trolii nie ma u nas miejsca. Zrozum człowieku nie jesteśmy wrogami wędkarzy my tylko pilnujemy przestrzegania przepisów i łamiacych prawo nad naszymi wodami. Tyle kropka. Jeżeli tego nie rozumiesz lub nie chcesz zrozumieć to twój problem.

Gdybym łowił na kanale, z pomostu lub w porcie też byś mnie do sądu wysłał? Przecież to budowle hydrotechniczne. (2015/07/26 15:38)

użytkownik116256


dalej nie rozumiesz...uważam , że wszystko jasno zostało wytłumaczone i napisane, nie widzę potrzeby dalszej dyskusji na ten temat. (2015/07/26 16:31)

Jakub Woś


dalej nie rozumiesz...uważam , że wszystko jasno zostało wytłumaczone i napisane, nie widzę potrzeby dalszej dyskusji na ten temat.Nie umiesz odpowiedzieć na proste pytanie. Przeczytałeś coś i bez zrozumienia zacząłeś wprowadzać w życie. Bezmyślnie i bezkrytycznie. Życzę więcej ludzkich odruchów i chwili zastanowienia w dalszej "karierze". Kończę dyskusję bo prócz prześmiewczych tekstów nic budującego do dyskusji nie wniosłeś. (2015/07/26 16:59)

JKarp


Jeszcze raz:
Ilekroć w tym rozporządzeniu jest mowa o:
1) budowli hydrotechnicznej – rozumie się przez to budowle wraz z urządzeniami i instalacjami technicznymi z nimi związanymi, służące gospodarce wodnej oraz kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, w tym: zapory ziemne i betonowe, jazy, budowle upustowe z przelewami i spustami, przepusty wałowe i mnichy, śluzy żeglugowe, wały przeciwpowodziowe, siłownie i elektrownie wodne, ujęcia śródlądowych wód powierzchniowych, wyloty ścieków, czasze zbiorników wodnych wraz ze zboczami i skarpami, pompownie, kanały, sztolnie, rurociągi hydrotechniczne, syfony, lewary, akwedukty, budowle regulacyjne na rzekach i potokach, progi, grodze, nadpoziomowe zbiorniki gromadzące substancje płynne i półpłynne, porty, baseny, zimowiska, pirsy, mola, pomosty, nabrzeża, bulwary, pochylnie i falochrony na wodach śródlądowych, przepławki dla ryb;
2) budowli piętrzącej – rozumie się przez to każdą budowlę hydrotechniczną umożliwiającą stałe lub okresowe piętrzenie wody oraz substancji płynnych lub półpłynnych ponad przyległy teren albo akwen.

Tylko lub aż trzeba to zrozumieć.
Ja zupełnie nie rozumiem po co ta dyskusja.
Drugi punkt rozwiewa wątpliwości - budowlą piętrzącą jest każda budowla hydrotechniczna umożliwiającą stałe lub okresowe piętrzenie wody. Słowo KAŻDA stanowi też o tym, że taką budowlą jest też wał przeciwpowodziowy. Wał przeciwpowodziowy umożliwia piętrzenie wody jesli zajdzie taka potrzeba.

JK (2015/07/26 17:34)

pstrag222


Tylko , ze tu przynajmniej ja nie mówię o wale przeciw powodziowym lecz o wałach czyli groblach na zbiorniku zaporowym (2015/07/26 18:18)

JKarp


A czy na zbiorniku wodnym nie może być wału przeciw powodziowego ? Taka grobla jest przecież też wałem przeciw powodziowym. W sytuacji gdy zbiornik musi przyjąć nadmiar wody po opadach staje się wałem.

JK
(2015/07/26 18:26)

pstrag222


tak sam jak reszta brzegu w czasie przyjmowania wody staje się wałem przeciw powodziowym, po prostu ktoś kto wymyslił taki zapis w ustawie dokładnie nie rozpisał zasad korzystania z brzegów zbiornika i tyle (2015/07/26 18:46)

pstrag222


to sam tyczy się tych 50m przecież na małych zbiornikach wyklucza to 1/3 brzegu (2015/07/26 18:47)

Jakub Woś


Wał nie powstał w celu piętrzenia wody. Ma zapobiegać powodzi a nie piętrzeniu wody. W czasie powodzi różne urządzenia służą piętrzeniu wody nawet samochody czy koparki co nie oznacza że są urządzeniami piętrzącymi wodę.

Gdyby uznać wał za urzadzenie hydrotechniczne piętrzące wodę i zakazać łowienia w odległości 50m od wału to trzeba by zakazać łowienia w większości polskich rzek bo ich koryta nie znajdują sie dalej niż 50 m od wału. To nonsens. (2015/07/26 18:47)

użytkownik116256


a może hydrologiczne sam o nich pisałeś to odpisz co to jest urządzenie hydrologiczne służące do piętrzenia wody bo nie wytłumaczyłeś tego? sam domagasz się odpowiedzi, a jednak sam nie odpowiadasz? (2015/07/26 19:11)

Artur z Ketrzyna


Artur przyjedź do nas stań z wędką we wskazanym miejscu na zdjęciu. Przyjdą strażnicy skontrolują, później wniosek do sądu i będziesz się w sądzie kopał,? Jak jesteś przekonany swojej racji zrób tak jak ci napisałem:) nie zrobisz bo wiesz jak to by się skończyło:) nie wprowadzaj ludzi w błąd , nie pisz głupot, pamiętaj prowadzisz zajęcia z dziećmi i czego ty ich nauczysz? później będą łowić z urządzeń hydrotechnicznych i będą się tłumaczyć, że ich góru tak ich uczył?

Jeśli jest to zwykły wał tyle że umocniony betonami by woda powodziowa go nie uszkodziła, To stanę i domówię ukarania powołując się na:
Art. 8. 1. Zabrania się połowu ryb: 4) w odległości mniejszej niż 50 m od budowli i urządzeń hydrotechnicznych piętrzących wodę;

Chyba że ten wał jest częścią tamy. Ale tego na foto nie ująłeś.

Z uczciwymi wędkarzami zawsze porozmawiamy , omówimy wiele tematów.
Uczciwie ci powiedział ze chciał tylko powędkować i zobaczyć czy coś złowi. Mogłeś go pouczyć (pod warunkiem że to część np.: tamy śluzy itd)

Jeszcze raz powtórzę, wał przeciwpowodziowy, powstał po to by zabezpieczyć przez wylaniem wezbranej wody podczas jej spływania korytem rzeki. W żaden sposób on jej nie zatrzyma i spiętrzy na danym odcinku rzeki. Woda króra tym korytem płynie jest spiętrzona naturalne tak zwaną falą powodziową Nie Wałem.

Wał tylko trzyma tą wodę w ryzach, by spłynęła korytem rzeki. (2015/07/26 19:16)

Spear


Spróbuję jeszcze raz dokładniej

w Ustawie o rybactwie można przeczytać:

Art. 8. 1. Zabrania się połowu ryb:

4) w odległości mniejszej niż 50 m od budowli i urządzeń hydrotechnicznych piętrzących wodę;Podkreślam jeden zwrot Budowli i urządzeń hydrotechnicznych PIĘTRZĄCYCH wodęW rozporządzeniu ministra zacytowanym przez meridianona możemy znaleźć podział na budowle hydrotechniczne w tym min wały, kanały, porty, pomosty jak i jazy, śluzy przepławki.

Poniżej możemy przeczytać że istnieje również podział na budowle piętrzące wodę

2) budowli piętrzącej - rozumie się przez to każdą budowlę hydrotechniczną umożliwiającą stałe lub okresowe piętrzenie wody oraz substancji płynnych lub półpłynnych ponad przyległy teren albo akwen;Kanały, porty czy pomosty są budowlami hydrotechnicznymi ale nie piętrzą wody - można spokojnie łowić z pomostów na kanałach i w portach.

Wał moim zdaniem również nie umożliwia człowiekowi stałego czy czasowego piętrzenia wody. Nie należy go ujmować w budowlach hydrotechnicznych piętrzących wodę.

Jaśniej się nie da. Temat uważam za wyczerpany. (2015/07/26 19:27)

Piotr 100574


a jak się nazywają wały????piętrzące czy przeciwpowodziowe??
temat uważam za zamkniety (2015/07/26 20:01)

użytkownik116256


powyżej jak cytowałem (Ras al Ghul) pisał o urządzeniach czytać ze zrozumieniem " hydrologicznych służących do piętrzenia wody :) niech odpowie na pytanie co to za urządzenia :) jak taki bystry we wszystkim? zacytowałem powyżej w dyskusji jego post? coś nie odpowiada? (2015/07/26 20:04)