Łowienie 50 metrów od wałów-niejasne przepisy

/ 214 odpowiedzi / 4 zdjęć
Trafiłem na naszym portalu na wpis Kolegi meridianon pt "Wielbiciel połowu z wału" http://www.wedkuje.pl/wedkarstwo,wielbiciel-polowu-z-walu,84697

Oczywiście znam zapis RAPR  pkt 3.4. lit. d), zgodnie z którym wędkarzowi nie wolno łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od: jazów, śluz, tam, zapór, przepławek oraz innych urządzeń służących do piętrzenia wody; zakaz ten nie dotyczy budowli hydrotechnicznych służących regulacji brzegów lub dna, np. ostróg, opasek i progów dennych

Czy wał jest budowlą służącą do piętrzenia wody? Moim zdaniem oczywiście nie. Wał zapobiega wylaniu wody poza wyznaczony teren. Oczywiście w momencie bardzo wysokiego stanu wody kiedy rzeka nie ma możliwości rozlania się poza wały rzeka się piętrzy. Jednak jest to tylko pośredni skutek. Bezpośrednio żaden człowiek nie ma wpływu na spiętrzenie wody poprzez wały. Jeśli jest niski stan wody choćby stanął na uszach wody nie spiętrzy wałami. Wały nie zostały zbudowane w celu piętrzenia a w celu zapobieganiu wylania.

Teoria teorią ale weźmy sie za praktykę. Ile jest rzek których wał i koryto oddalone są od siebie więcej niż 50m? Wisła, Odra, Warta, Bug? A ile jest takich gdzie wały przeciwpowodziowe są oddalone od koryta o mniejszą odległość. Bo ja znam takich rzek wiele. Blisko mnie taka Chodelka. Wał od koryta na całej długości nie jest oddalony więcej niż 50m. Czyli na całej długości gdzie są wały nie mogę łowić na tej rzece? Jadę za wał 20m i jestem nad korytem i nie mogę zarzucić wędki bo według strażnika złamałem punkt 3,4 RAPR?

Dla mnie to nonsen. Jakie jest Wasze zdanie. Dodam że chyba rozjuszyłem autora swoim skromnym pytaniem bo od razu mój komentarz został "znielubieany"
użytkownik16322


Szanowny Kolego .
Korzystając z poruszonego przez Ciebie tematu chciałem zadać jedno pytanie. Aż wstyd to napisać ( mimo już prawie 40 letniego moczenia kija) czy łowienie w pobliżu przepompowni zrzucających wody gruntowe z pobliskich pól jest zgodne z zacytowanymi przepisami. Wielokrotnie nad rzeką u mnie Narew , Bug przechodziłem obok tych ,,miejsc" korciło mnie zarzucić wędkę .Takie miejsca aż się proszą o przystawkę na pograniczu nurtu i spokojnej wody. Z punktu widzenia RAPR to nie jest jaz , urządzenie piętrzące wodę czy też zapora, śluza , przepławka.Nie robiłem tego ze względu na to że a nuż się trafi jakiś nadgorliwiec i narobie sobie wstydu. Bo wiecie jak to jest ukradł czy go okradli ważne że w jakąś kradzież był zamieszany. Być może w Naszym gronie znajdzie się jakiś prawnik który pomoże mi rozwiązać tą kwestię. Człowiek robi się leniwy a miejsca kuszą
Julian (2015/07/24 22:07)

Iras1975


Szanowny Kolego .

Korzystając z poruszonego przez Ciebie tematu chciałem zadać jedno pytanie. Aż wstyd to napisać ( mimo już prawie 40 letniego moczenia kija) czy łowienie w pobliżu przepompowni zrzucających wody gruntowe z pobliskich pól jest zgodne z zacytowanymi przepisami. Wielokrotnie nad rzeką u mnie Narew , Bug przechodziłem obok tych ,,miejsc" korciło mnie zarzucić wędkę .Takie miejsca aż się proszą o przystawkę na pograniczu nurtu i spokojnej wody. Z punktu widzenia RAPR to nie jest jaz , urządzenie piętrzące wodę czy też zapora, śluza , przepławka.Nie robiłem tego ze względu na to że a nuż się trafi jakiś nadgorliwiec i narobie sobie wstydu. Bo wiecie jak to jest ukradł czy go okradli ważne że w jakąś kradzież był zamieszany. Być może w Naszym gronie znajdzie się jakiś prawnik który pomoże mi rozwiązać tą kwestię. Człowiek robi się leniwy a miejsca kuszą

Julian


Proszę napisać w tej sprawie do Mecenasa Artura z Kętrzyna, lub jego ulubionego oponenta. ;) Zapewniam, że po wykładach owych wyjadaczy, będzie Pan poruszał się w plątaninie przepisów niczym małpa w dżungli. ;))) (2015/07/24 22:13)

Artur z Ketrzyna


Zgodzę się z kolegą Jakubem, wał nie piętrzy wody a jedynie zapobiega wylaniu rzeki. Czyli jest budowlą przeciw powodziową.

dlatego też zacytuję tu autora tekstu, na który powoła się meridianon (autor kontrowersyjnego wpisu)
http://www.ww.media.pl/?page=PArticleViewer&nid=2407
Ad. 1) Odpowiadając na postawione mi pytania, zacznę od tego, że
ustawodawca, zakazując połowu w odległości mniejszej niż 50 m od budowli
hydrotechnicznych, nie wprowadza żadnego rozgraniczenia co do rodzajów
wód i ich wielkości. Przepis zatem w tym samym stopniu będzie dotyczył
np. zapory we Włocławku, jak i 2-hektarowego zalewiku na niewielkiej
rzeczce. W przypadku wód drobnych będzie to częstokroć oznaczało
wyłączenie z możliwości wędkowania nawet na połowie linii brzegowej. Z
najbardziej kuriozalną sytuacją w tym zakresie miałem do czynienia w
przypadku budowli o „nieregularnym” kształcie. Zgodnie z interpretacją
kontrolujących, na jednym brzegu można było wędkować od punktu X, ale na
drugim brzegu od punktu Y, który był 20 metrów w dół rzeki od punktu X.
Taki stan rzeczy byłby może do zaakceptowania, gdyby to była Wisła lub
Odra w ich dolnym lub środkowym biegu, ale tu chodziło o „siurek”,
którego drugi brzeg można było swobodnie dotknąć siedmiometrowym batem.

Tak więc, po co dzierżawimy wody na których tak naprawdę nie możemy wędkować?

Tu kłania się zdrowy rozsądek kontrolującego. który odróżni typową budowlę piętrzącą wodę, jak tama itd. od budowli przeciwpowodziowej, czy też tworzącej dany zbiornik. (2015/07/24 22:24)

JKarp


Należy zapoznać się z przepisami o urządzeniach hydrotechnicznych.
http://www.ww.media.pl/?page=PArticleViewer&nid=2407
JK (2015/07/24 22:28)

użytkownik16322


Nad wodą szukam ciszy i spokoju , na portalu życzliwych rad i informacji . Nie jest moim celem komentowanie pewnych animozji między respondentami.
Koledzy ja na prawdę szukam informacji a nie ,,zadymy " i wsadzania przysłowiowego kija w mrowisko.
Julian (2015/07/24 22:37)

Jakub Woś


Należy zapoznać się z przepisami o urządzeniach hydrotechnicznych.

http://www.ww.media.pl/?page=PArticleViewer&nid=2407

JKOczywiście zapoznałem się. Mimo to jest to dla mnie nie jasne. Zapis w RPAR jasno mówi o urządzeniach hydrotechnicznych piętrzących wodę. Tu natomiast mamy wymienione urządzenia hydrotechniczne. Nie ma podziału na te ktore piętrzą wodę i te które jej nie piętrzą. Jednym z takich urządzeń hydrotechnicznych jest pomost a jakoś nie wyobrażam sobie zakazu połowu z nich. Wał moim skromnym zdaniem również nie został wykonany w celu piętrzenia wody. W dodatku tak jak pisałem jest wiele rzek które są obwałowane na całej długości a od koryta do wału jest mniej niż 50m co chyba nie znaczy że taka rzeka jest wyłączona dla wędkarzy. (2015/07/24 22:39)

Jakub Woś


Szanowny Kolego .

Korzystając z poruszonego przez Ciebie tematu chciałem zadać jedno pytanie. Aż wstyd to napisać ( mimo już prawie 40 letniego moczenia kija) czy łowienie w pobliżu przepompowni zrzucających wody gruntowe z pobliskich pól jest zgodne z zacytowanymi przepisami. Wielokrotnie nad rzeką u mnie Narew , Bug przechodziłem obok tych ,,miejsc" korciło mnie zarzucić wędkę .Takie miejsca aż się proszą o przystawkę na pograniczu nurtu i spokojnej wody. Z punktu widzenia RAPR to nie jest jaz , urządzenie piętrzące wodę czy też zapora, śluza , przepławka.Nie robiłem tego ze względu na to że a nuż się trafi jakiś nadgorliwiec i narobie sobie wstydu. Bo wiecie jak to jest ukradł czy go okradli ważne że w jakąś kradzież był zamieszany. Być może w Naszym gronie znajdzie się jakiś prawnik który pomoże mi rozwiązać tą kwestię. Człowiek robi się leniwy a miejsca kuszą

JulianKolejne ciekawe i niejasne zagadnienie. Według mojego toku rozumowania przepompownia nie jest urządzeniem piętrzącym wode a zapobiegającym piętrzeniu się wody. Jednak widziałem w swoim życiu kilka i uważam że należy tu rozróżnić miejsca położenia takiej przepompowni. Bo może być położona na zaporze i tu sprawa jest jasna. Może też być położona przy jakiejś sieci rowów pośród pól i co teraz? (2015/07/24 22:51)

JKarp


Zagadnienie jest proste i jasne. Trzeba tylko dokładnie zapoznać się z definicją urządzeń hydrotechnicznych.
Ilekroć w tym rozporządzeniu jest mowa o:
1) budowli hydrotechnicznej – rozumie się przez to budowle wraz z urządzeniami i instalacjami technicznymi z nimi związanymi, służące gospodarce wodnej oraz kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, w tym: zapory ziemne i betonowe, jazy, budowle upustowe z przelewami i spustami, przepusty wałowe i mnichy, śluzy żeglugowe, wały przeciwpowodziowe, siłownie i elektrownie wodne, ujęcia śródlądowych wód powierzchniowych, wyloty ścieków, czasze zbiorników wodnych wraz ze zboczami i skarpami, pompownie, kanały, sztolnie, rurociągi hydrotechniczne, syfony, lewary, akwedukty, budowle regulacyjne na rzekach i potokach, progi, grodze, nadpoziomowe zbiorniki gromadzące substancje płynne i półpłynne, porty, baseny, zimowiska, pirsy, mola, pomosty, nabrzeża, bulwary, pochylnie i falochrony na wodach śródlądowych, przepławki dla ryb;
2) budowli piętrzącej – rozumie się przez to każdą budowlę hydrotechniczną umożliwiającą stałe lub okresowe piętrzenie wody oraz substancji płynnych lub półpłynnych ponad przyległy teren albo akwen.

Należy zauważyć, że mówi się o wałach przeciwpowodziowych jako o urządzeniach hydrotechnicznych. Nie ma tu nic do rzeczy fakt, że wał zapobiega wylaniu rzeki.
Oczywiście uważnie czytając zwrócimy uwagę, że jest też mowa o " czasze zbiorników wodnych wraz ze zboczami i skarpami, " czyli ten gość co go Mirek zgarnął łamał prawo bo ze zdjęcia wyraźnie wynika, że łowił na zboczu lub skarpie.

Julek Kolego Drogi definicja urządzeń obejmuje też "budowle upustowe z przelewami i spustami, " oraz " pompownie ". Czyli w takich miejscach łowić nie wolno a trzeba zachować te 50 m odległości.

JK
(2015/07/25 06:34)

Artur z Ketrzyna
Należy zauważyć, że mówi się o wałach przeciwpowodziowych jako o urządzeniach hydrotechnicznych. Nie ma tu nic do rzeczy fakt, że wał zapobiega wylaniu rzeki.

Oczywiście uważnie czytając zwrócimy uwagę, że jest też mowa o " czasze zbiorników wodnych wraz ze zboczami i skarpami, " czyli ten gość co go Mirek zgarnął łamał prawo bo ze zdjęcia wyraźnie wynika, że łowił na zboczu lub skarpie.Julek Kolego Drogi definicja urządzeń obejmuje też "budowle upustowe z przelewami i spustami, " oraz " pompownie ". Czyli w takich miejscach łowić nie wolno a trzeba zachować te 50 m odległości.JK


Wszytko się zgadza. Tylko zwrić uwagę że wody użytkowane od RZGW to wody płynące. Tak więc. Regulacja bregów przeciw powodziowa to normalka. I 70% brzegów to skarpy czy zbocza.
Czyli przynajmniej 80% brzegu jest wykluczona z wędkowania.
Jest też takie pojęcie jak "Martwy przepis"
Czyli ze względów jego bezsensowności itd nie egzekwowanych.

Kur... Ja też w takim razie łamię prawo, bo wędkuję ze skarpy i zbocza rzeczki/małej zaporówki. (2015/07/25 06:53)

JKarp

Należy zauważyć, że mówi się o wałach przeciwpowodziowych jako o urządzeniach hydrotechnicznych. Nie ma tu nic do rzeczy fakt, że wał zapobiega wylaniu rzeki.


Oczywiście uważnie czytając zwrócimy uwagę, że jest też mowa o " czasze zbiorników wodnych wraz ze zboczami i skarpami, " czyli ten gość co go Mirek zgarnął łamał prawo bo ze zdjęcia wyraźnie wynika, że łowił na zboczu lub skarpie.

Julek Kolego Drogi definicja urządzeń obejmuje też "budowle upustowe z przelewami i spustami, " oraz " pompownie ". Czyli w takich miejscach łowić nie wolno a trzeba zachować te 50 m odległości.

JKWszytko się zgadza. Tylko zwrić uwagę że wody użytkowane od RZGW to wody płynące. Tak więc. Regulacja bregów przeciw powodziowa to normalka. I 70% brzegów to skarpy czy zbocza.
Czyli przynajmniej 80% brzegu jest wykluczona z wędkowania.
Jest też takie pojęcie jak "Martwy przepis"
Czyli ze względów jego bezsensowności itd nie egzekwowanych.

Kur... Ja też w takim razie łamię prawo, bo wędkuję ze skarpy i zbocza rzeczki/małej zaporówki.


Nie wiem co ma do rzeczy fakt, że to są wody płynące.Na wodach płynących mamy wały przeciwpowodziowe i z nich też łowić nie można.Skarpy i zbocza dotyczą zbiorników sztucznych lub naturalnych ale zostały wykonane ręką człowieka. Nie chodzi o to, że nad rzeką mamy naturalne skarpy i zbocza i nad jeziorami również.A widzisz - idź do tego policjanta co jest ponoć jakimś koordynatorem między SSR a Policją niech wypisze Ci mandat ha haaa ;-)))) (2015/07/25 07:10)

JKarp

Należy zauważyć, że mówi się o wałach przeciwpowodziowych jako o urządzeniach hydrotechnicznych. Nie ma tu nic do rzeczy fakt, że wał zapobiega wylaniu rzeki.


Oczywiście uważnie czytając zwrócimy uwagę, że jest też mowa o " czasze zbiorników wodnych wraz ze zboczami i skarpami, " czyli ten gość co go Mirek zgarnął łamał prawo bo ze zdjęcia wyraźnie wynika, że łowił na zboczu lub skarpie.

Julek Kolego Drogi definicja urządzeń obejmuje też "budowle upustowe z przelewami i spustami, " oraz " pompownie ". Czyli w takich miejscach łowić nie wolno a trzeba zachować te 50 m odległości.

JKWszytko się zgadza. Tylko zwrić uwagę że wody użytkowane od RZGW to wody płynące. Tak więc. Regulacja bregów przeciw powodziowa to normalka. I 70% brzegów to skarpy czy zbocza.
Czyli przynajmniej 80% brzegu jest wykluczona z wędkowania.
Jest też takie pojęcie jak "Martwy przepis"
Czyli ze względów jego bezsensowności itd nie egzekwowanych.

Kur... Ja też w takim razie łamię prawo, bo wędkuję ze skarpy i zbocza rzeczki/małej zaporówki.


Nie wiem co ma do rzeczy fakt, że to są wody płynące.Na wodach płynących mamy wały przeciwpowodziowe i z nich też łowić nie można.Skarpy i zbocza dotyczą zbiorników sztucznych lub naturalnych ale zostały wykonane ręką człowieka. Nie chodzi o to, że nad rzeką mamy naturalne skarpy i zbocza i nad jeziorami również.A widzisz - idź do tego policjanta co jest ponoć jakimś koordynatorem między SSR a Policją niech wypisze Ci mandat ha haaa ;-)))) (2015/07/25 07:10)

Jakub Woś


Zagadnienie jest proste i jasne. Trzeba tylko dokładnie zapoznać się z definicją urządzeń hydrotechnicznych.

Ilekroć w tym rozporządzeniu jest mowa o:

1) budowli hydrotechnicznej – rozumie się przez to budowle wraz z urządzeniami i instalacjami technicznymi z nimi związanymi, służące gospodarce wodnej oraz kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, w tym: zapory ziemne i betonowe, jazy, budowle upustowe z przelewami i spustami, przepusty wałowe i mnichy, śluzy żeglugowe, wały przeciwpowodziowe, siłownie i elektrownie wodne, ujęcia śródlądowych wód powierzchniowych, wyloty ścieków, czasze zbiorników wodnych wraz ze zboczami i skarpami, pompownie, kanały, sztolnie, rurociągi hydrotechniczne, syfony, lewary, akwedukty, budowle regulacyjne na rzekach i potokach, progi, grodze, nadpoziomowe zbiorniki gromadzące substancje płynne i półpłynne, porty, baseny, zimowiska, pirsy, mola, pomosty, nabrzeża, bulwary, pochylnie i falochrony na wodach śródlądowych, przepławki dla ryb;

2) budowli piętrzącej – rozumie się przez to każdą budowlę hydrotechniczną umożliwiającą stałe lub okresowe piętrzenie wody oraz substancji płynnych lub półpłynnych ponad przyległy teren albo akwen.Należy zauważyć, że mówi się o wałach przeciwpowodziowych jako o urządzeniach hydrotechnicznych. Nie ma tu nic do rzeczy fakt, że wał zapobiega wylaniu rzeki.

Oczywiście uważnie czytając zwrócimy uwagę, że jest też mowa o " czasze zbiorników wodnych wraz ze zboczami i skarpami, " czyli ten gość co go Mirek zgarnął łamał prawo bo ze zdjęcia wyraźnie wynika, że łowił na zboczu lub skarpie.Julek Kolego Drogi definicja urządzeń obejmuje też "budowle upustowe z przelewami i spustami, " oraz " pompownie ". Czyli w takich miejscach łowić nie wolno a trzeba zachować te 50 m odległości.JKNie rozumiemy się. W zapisie w RAPR wyraźnie wymienione są budowle które należy wędkarsko omijać. Dodatkowo zapisane jest "oraz inne budowle piętrzące wodę". Wały nie są wymienione ani nie piętrzą wody. W dodatku tak jak pisałem część rzek jest obwałowana na całej długość. Koryto od wału jest mniej niż 50m . Czyli zgodnie z Twoim rozumowaniem na tych rzekach łowić w ogóle nie wolno. Co dziwne bo w wykazie wód PZW są. (2015/07/25 07:23)

JKarp


Ale to nie RAPR stanowi prawi prawo i nikt na podstawie złamania RAPR nie jest w stanie ukarać Cię za złamanie prawa. 
Zwróć jeszcze uwagę, że skoro już wspomniałem Mirka w Jego wpisach widnieje chyba prawie zawsze zdanie, że kontrole odbywają się w oparciu o ustawę. Czyli wykładnią prawa jest Ustawa. A to, że wiele rzek ma wały i że teoretycznie ( i praktycznie ) tam wędkować nie można świadczy tylko i wyłącznie o tym, że PZW nie do końca zdaje sobie sprawę z tego co dzierżawi wpisując je w wykaz wód.
JK (2015/07/25 07:44)

Artur z Ketrzyna


Ale to nie RAPR stanowi prawi prawo i nikt na podstawie złamania RAPR nie jest w stanie ukarać Cię za złamanie prawa. 
Zwróć jeszcze uwagę, że skoro już wspomniałem Mirka w Jego wpisach widnieje chyba prawie zawsze zdanie, że kontrole odbywają się w oparciu o ustawę. Czyli wykładnią prawa jest Ustawa. A to, że wiele rzek ma wały i że teoretycznie ( i praktycznie ) tam wędkować nie można świadczy tylko i wyłącznie o tym, że PZW nie do końca zdaje sobie sprawę z tego co dzierżawi wpisując je w wykaz wód.
JK

Nie wiem co ma do rzeczy fakt, że to są wody płynące.Na wodach
płynących mamy wały przeciwpowodziowe i z nich też łowić nie
można.Skarpy i zbocza dotyczą zbiorników sztucznych lub naturalnych ale
zostały wykonane ręką człowieka. Nie chodzi o to, że nad rzeką mamy
naturalne skarpy i zbocza i nad jeziorami również.A widzisz - idź do
tego policjanta co jest ponoć jakimś koordynatorem między SSR a Policją
niech wypisze Ci mandat ha haaa ;-))))


Zgadzam się z tobą. Tak stanowi prawo.
Tylko zwruć uwagę na tak zwany "Martwy przepis". Czyli nie egzekwowany, gdyż jest bezsensowny itd. ze względu na ogólne dobro społeczne. Zaś jego nie przestrzeganie nie szkodzi nikomu.
Co innego jest wędkować z wału przeciwpowodziowego, czy w jego pobliżu nie niszcząc go. A co innego robienie na nim stanowisk wędkarskich niszcząc jego strukturę.

Wiem Janek że jesteś bieglejszy w serfowaniu po internecie. I pewnie jak byś chciał to znajdziesz zapis/tłumaczenie-wykładnię/akt normatywny/interpretacje wyżej wymienionego aktu prawnego. Który dopuszcza wędkowanie w okolicy wałów przeciwpowodziowych, ze skarp czy zboczy, jak też umocnień brzegu. (tym samym trwożąc ten zapis martwym, nieegzekwowanym).
Po co człowiek umacnia brzeg, chyba też po to by móc bezpiecznie/wygodnie z niego korzystać. (nie mówię tu o betonie, ale bardziej naturalnych materiałach takich jak np. faszyna itd.
Bo jeśli nie.
To cieszę się że nie przeszedł wniosek gdzie Wójt wyraził chęć utwardzenia/renowacji brzegu łowiska. Ta inwestycja maiła za zadanie poprawić warunki wędkarskiego korzystania z łowiska, nie niszcząc naturalnych walorów linii brzegowej. A nie uniemożliwienia tam wędkowania.

Pomijam fakt że to człowiek spowodował dewastacje tego brzegu wypasają tam bydło. Jak tez to że dziś nie znajdziesz wielu skrawków ziemi gdzie człowiek nie ingerował... (2015/07/25 08:59)

JKarp


Wiesz Artur pojęcie " martwy przepis " wg mnie nie istnieje i obojętne czego ten przepis dotyczy. Martwy to on jest dopóki nie pojawi się strażnik. policjant, leśniczy itd i zależy jakie on ma nastawienie. Tak całkiem "serio, serio" w RAPR jest wiele martwych przepisów a nie raz chciano mi udowodnić, że jest to jak najbardziej ważny zapis. Szukać nie ma co takiego zapisu o którym mówisz bo wg mnie po prostu go nie ma. Nikt przy zdrowych zmysłach znając definicję urządzeń hydrotechnicznych nie napisze oficjalnie, że nie patrzcie na tę definicję i wędkujcie bo wam pozwalam itd itp. Jeszcze jedno - faszyna to umocnienie brzegu i nie jest zakładana dla wygody wędkarzy bu w d... z takim udogodnieniem ;-) Tylko się można poślizgnąć i złamać wędkę lub sobie coś zrobić.
JK (2015/07/25 09:31)

Jakub Woś


Ale to nie RAPR stanowi prawi prawo i nikt na podstawie złamania RAPR nie jest w stanie ukarać Cię za złamanie prawa. 
Zwróć jeszcze uwagę, że skoro już wspomniałem Mirka w Jego wpisach widnieje chyba prawie zawsze zdanie, że kontrole odbywają się w oparciu o ustawę. Czyli wykładnią prawa jest Ustawa. A to, że wiele rzek ma wały i że teoretycznie ( i praktycznie ) tam wędkować nie można świadczy tylko i wyłącznie o tym, że PZW nie do końca zdaje sobie sprawę z tego co dzierżawi wpisując je w wykaz wód.
JK

Masz rację to ustawa jest wykładnią prawa a w niej napisane jest:

4)   w odległości mniejszej niż 50 m od budowli i urządzeń hydrotechnicznych piętrzących wodę;

Nigdzie nie ma napisane że wał to urządzenie piętrzące wodę. Urządzenie hydrotechniczne i owszem tak jak pomost.
Uważam że meridianon nadinterpretuje ten zapis. Bliżej mi do stwierdzenia, że to prawnicy PZW lepiej wiedzą gdzie można łowić. No chyba że na wale na którym ten wędkarz łowił był jakiś zakaz poruszania się lub inny

(2015/07/25 10:43)

Artur z Ketrzyna


Wiesz Artur pojęcie " martwy przepis " wg mnie nie istnieje i obojętne czego ten przepis dotyczy. Martwy to on jest dopóki nie pojawi się strażnik. policjant, leśniczy itd i zależy jakie on ma nastawienie. Tak całkiem "serio, serio" w RAPR jest wiele martwych przepisów a nie raz chciano mi udowodnić, że jest to jak najbardziej ważny zapis. Szukać nie ma co takiego zapisu o którym mówisz bo wg mnie po prostu go nie ma. Nikt przy zdrowych zmysłach znając definicję urządzeń hydrotechnicznych nie napisze oficjalnie, że nie patrzcie na tę definicję i wędkujcie bo wam pozwalam itd itp. Jeszcze jedno - faszyna to umocnienie brzegu i nie jest zakładana dla wygody wędkarzy bu w d... z takim udogodnieniem ;-) Tylko się można poślizgnąć i złamać wędkę lub sobie coś zrobić.
JK


Wiele jest takich przypadków. Na wedkuje.pl powoływano się na wykładnię sochaczewskiego wędkarza. Melioranci też bezprawnie żądają opłaty za użytkowanie kładki wędkarskiej. Mimo że paragraf wyraźnie mówi że jest zwolniony z opłat. (i na stronach PZW jest mylna informacja o tym wymogu)
Nawet w urzędach inaczej interpretują, czy powołują się na inne zapisy.
NP. w Mrągowie wystarczy zawiadomienie o budowie kładki i opłata 24 zł. Zaś w Kętrzynie istna biurokracja i mimo że pomost taki nie wymaga pozwolenia budowlano-wodno-prawnego. To spełniasz wszystkie te same czynności co przy dużym pomoście w wyjątkiem 2 małych uproszczeń.

Mówisz faszyna to g.., u mnie dzięki takim umocnieniom brzegu wędkarze mają jak z niego wędkować, bo jest stabilny.
Na kanałach masz betonowe wzmocnienie, i jakoś te brzegi są udostępnianie do wędkowania. A przecież na kanałach masz też śluzy. Które ewidentnie służą do pierzenia i obniżania poziomu wody w nich, by mógł statek płynąć dalej, jak i kanał był kanałem nie ciekiem który przejdziesz pieszo. Tak więc i brzegi też służą gromadzeniu spiętrzonej wody (jak w opisywane wały, a nawet bardziej bo stale) i są na stałe połączone ze śluzami. Byłem nie raz na takim kanale kontrolowany przez PSR, i żaden nie mówił że nie można tam wędkować bo tak ustawa mówi. A do tego za mną może z 5m był taki sam nasyp jak wał, chodziło się przez niego i po nim na miejscówkę. Wędkowało się ok 30 m od Mostu drogowego i też nie robili draki, byle nie na jego filarach i w samym ich pobliżu.


Martwy to on jest dopóki nie pojawi się strażnik. policjant, leśniczy itd i zależy jakie on ma nastawienie.
Dlatego zgadzam się z twoim stwierdzeniem.
I stwierdzę:

Nadgorliwość jest gorsza od Faszyzmu.

I oby takich osób było jak najmniej w SSR, a najlepiej wcale. (2015/07/25 12:04)

użytkownik116256


Artur słyszałem , że pracujesz z dziećmi... wiesz ale nigdy bym dzieci na nauki do ciebie nie posłał. Później po takich naukach łowią z wałów i gdzie popadnie...szok. (2015/07/25 12:43)

pstrag222


JKarp za kazdym razem odnosisz sie do wału na rzece...
A mowa jest o wale na zbiorniku czyli grobli która nie koniecznie piętrzy wode...
I niby na jakiej podstawie, moge dostac mandat za to???
Bo nie rozumiem, wedkuje od paru lat na wałach jesieną i co nigdy podczas kontroli nikt mi nie dał mandatu bo byłem przepisowe 50 m od tamy.
Bo to ona piętrzy wode (2015/07/25 13:40)

JKarp


Tylko, że ustawa nie odróżnia wałów przeciwpowodziowych- nie rozróżnia gdzie te wały są. Ot taki drobiazg. JK (2015/07/25 14:37)

Jakub Woś


Tylko, że ustawa nie odróżnia wałów przeciwpowodziowych- nie rozróżnia gdzie te wały są. Ot taki drobiazg.
JK


Ustawa w ogóle nic o wałach nie wspomina. Jedynie o budowlach hydrotechnicznych piętrzących wode. A są budowle pietrzące i niepiętrzące. Wały są przeciwpowodziowe a nie piętrzące. (2015/07/25 14:53)

użytkownik116256


Tylko, że ustawa nie odróżnia wałów przeciwpowodziowych- nie rozróżnia gdzie te wały są. Ot taki drobiazg.

JK


Ustawa w ogóle nic o wałach nie wspomina. Jedynie o budowlach hydrologicznych piętrzących wode. A są budowle pietrzące i niepiętrzące. Wały są przeciwpowodziowe a nie piętrzące.


a co to ta budowla hydrologiczna? hahaha   nie znalazłem takowej? (2015/07/25 15:05)

Jakub Woś


Tylko, że ustawa nie odróżnia wałów przeciwpowodziowych- nie rozróżnia gdzie te wały są. Ot taki drobiazg.


JK


Ustawa w ogóle nic o wałach nie wspomina. Jedynie o budowlach hydrotechnicznych piętrzących wode. A są budowle pietrzące i niepiętrzące. Wały są przeciwpowodziowe a nie piętrzące.


a co to ta budowla hydrologiczna? hahaha   nie znalazłem takowej?

Nie wiem co Cie tak bawi chyba brak argumentów. Nie napisałeś tu nic konkretnego jedynie hahah i ataki personalne na Artura za co powinieneś dostać ostrzeżenie

Co to budowa hydrotechniczna jest wyjaśnione w podanym przez Ciebie linku. Natomiast nie ma tam podziału na hydrologiczne piętrzące i te które nie piętrzą. Bo wiemy że sa  takie i takie. (2015/07/25 15:08)

pstrag222


Właśnie o to chodzi ustawa mówi o wale przeciw powodziowym tylko i wyłącznie więc wał na zbiorniku nie jest wyłączony od wędkowania o ile koło które się takim zbiornikiem opiekuje nie zdecyduje o zakazie połowu na nim... (2015/07/25 15:19)

użytkownik116256


Tylko, że ustawa nie odróżnia wałów przeciwpowodziowych- nie rozróżnia gdzie te wały są. Ot taki drobiazg.JK


Ustawa w ogóle nic o wałach nie wspomina. Jedynie o budowlach hydrologicznych piętrzących wode. A są budowle pietrzące i niepiętrzące. Wały są przeciwpowodziowe a nie piętrzące.


a co to ta budowla hydrologiczna? hahaha   nie znalazłem takowej?

Nie wiem co Cie tak bawi chyba brak argumentów. Nie napisałeś tu nic konkretnego jedynie hahah i ataki personalne na Artura za co powinieneś dostać ostrzeżenie

Co to budowa hydrologiczna jest wyjaśnione w podanym przez Ciebie linku. Natomiast nie ma tam podziału na hydrologiczne piętrzące i te które nie piętrzą. Bo wiemy że sa  takie i takie.

ja się ciebie pytam co to jest urządzenie hydrologiczne o, którym piszesz :))))))))  ja słyszałem tylko o urządzeniach hydrotechnicznych :) (2015/07/25 15:21)