Zaloguj się do konta

Limity ilościowe połowu ryb na 2012 r w Katowickim

utworzono: 2011/12/28 19:39
gaardian

Panowie!

Jakie są Wasze odczucia odnośnie tego właśnie zapisu,ograniczenia.Zwał jak zwał.
[2011-12-28 19:39]

perwer

Ja może troche ułatwie sprawę.Załącznik   do uchwały ZO nr 37/2011 z dnia 29.09.2011 r.

                                                                                                                             Uchwała nr 37 [89,5 KB]

 

Obowiązujące w 2012 roku:

 

 

 

    I.  Na wodach Okręgu Katowice obowiązuje:

                                                                                                                                                                                  

 • roczny limit połowu ryb w ilości 35 szt. łącznie dla następujących gatunków ryb: karp, lin, węgorz, szczupak, sandacz, pstrąg potokowy.
 • wymiar ochronny: szczupak, sandacz - 50 cm,
 • dobowy limit: szczupak, sandacz - 2 szt. łącznie,
 • zakaz podmiany ryb złowionych i przetrzymywanych w siatkach,

 

  II.    Na wodach nizinnych Okręgu Katowice dopuszcza się wędkowanie ze środków

       pływających na zbiornikach:

      

       Pogoria I nr 001,  Pogoria III nr 002,  Przeczyce nr 004,  Łąka nr 005,

       Dzierżno nr 006, Dziećkowice nr 009, Chechło-Nakło nr 010,

       Chechło k/Chrzanowa nr 012, Morawa  nr 303,  Nieboczowy nr 601,   Brzezie nr 642, Odra I, III w polderze nr 007, Buków I , II nr  008, Roszków Bobrowy nr 607, Roszków nr 627,

 

III.  Na wodach nizinnych Okręgu Katowice dopuszcza się wędkowanie ze środków pływających znajdujących się wyłącznie na rybaczówkach przy zbiornikach:

        Pławniowice nr 003, Paprocany nr 013,  Kozłowa Góra nr 014.

 

IV.  Wprowadza się następujące zmiany regulaminowe połowu ryb na zbiornikach:

 

 • Pogoria III nr 002 - wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm,
 • Przeczyce nr 004 - okres ochronny szczupaka i sandacza od 01.01. do

   31.05., zakaz spinningowania w okresie od 01.01. do 31.05, zakaz połowu

   na żywe i martwe ryby oraz ich części w okresie od 01.01. do 31.05.,

   całkowity zakaz wędkowania z wyspy, zakaz połowu na tzw. „koguta"

    uzbrojonego w hak o więcej niż jednym ostrzu. 

 • Buków I , II nr 008 - wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm,
 • Chechło Nakło nr 010 - obowiązuje zakaz wywożenia zanęt i przynęt w okresie od 01.06.-31.08.
 • Sosina nr 011 - wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm,
 • Chechło k/Chrzanowa nr 012 - w okresie od 01.06. do 30.09. ograniczenie stosowania zanęty w ilości do 2 kg na 1 wędkarza na 1 dzień wędkowania,
 • Paprocany nr 013 - obowiązuje: - zakaz zabierania karpi powyżej 65 cm, - zakaz połowu na żywe i martwe ryby oraz ich części od 01.01 do 30.04, - wymiar ochronny: okoń do 20 cm, sandacz do 50 cm oraz powyżej 85 cm, szczupak do 50 cm oraz powyżej 90 cm, sum do 70 cm oraz od 150 ÷ 190 cm,
 • Paprocany nr 013 i Dziećkowice nr 009 - obowiązuje regulamin łowiska ustanowiony przez właściciela wody.
 • Kozłowa Góra nr 014 - okres ochronny szczupaka i sandacza od 01.01.

    do 31.05. zakaz połowu na żywe i martwe ryby oraz ich części w okresie od

    01.01. do 31.05., zakaz połowu na tzw. „koguta" uzbrojonego w hak 

    o więcej niż jednym ostrzu. 

 • Zbiornik Wolbromski nr 206 - okres ochronny szczupaka od 01.01.

    do 31.05.,

 • Gliniok nr 301 - zakaz wędkowania na odcinku linii brzegowej tzw. "krótki cypel" od dnia 01.10. do dnia 31.12.,
 • Przystań nr 404 - zakaz wędkowania w porze nocnej, zakaz spinningowania z brzegu, wędkowanie od świtu do godz.11ºº w niedziele i święta, łowienie ryb tylko z wyznaczonych miejsc oznaczonych cyfrą „O" z wyłączeniem brzegu stawu od strony Stadionu Śląskiego.
 • Starganiec nr 424, Kasia nr 514, Skała nr 534 - dobowy limit karpia

    - 2 szt., limit dobowy karasia - 5 kg,   

 • Pacwowe I nr 513 i Pacwowe II nr 516 - wymiar ochronny lina do 30 cm
 • Paruszowiec nr 608 - dzienny limit leszcza - 5 szt.
 • Gzel nr 613 - wyłączony z wędkowania odcinek brzegu od strony ulicy Gzelskiej,
 • Sudół nr 619, Brzezie nr 642, Studzienna nr 655 - zakaz połowu ryb drapieżnych po jesiennym zarybieniu od 15.10. do 31.12., wymiar ochronny karpia do 30 cm i od 65 cm,
 • Szachta nr 641 -limit dobowy karpia - 2 szt., leszcza - 3 szt., karasia - 10 szt.,
 • Dzierżno Duże nr 713 -obowiązuje wymiar ochronny dla karpia do 30 cm i powyżej 65 cm
 • Bezchlebie nr 715, wymiar ochronny dla karpia do 30 cm i powyżej 65 cm,
 • Stawy Halemba nr 717- wymiar ochronny lina i jazia do 30 cm oraz limit dobowy jazia 3 szt.,
 • Wojskowy nr 719, Powstańców Śl. nr 720, Stawy Makoszowskie nr 723, Park Świerczewski nr 725, Strzelnica nr 726, Bocianie Gniazdo nr 734, Płyty nr 735, Słup nr 742 - dobowy limit jazia - 3 szt., wymiar ochronny karpia do 30 cm i od 65 cm, lina do 30 cm, leszcza do 35 cm

 

  V.  Wprowadza się następujące zmiany regulaminowe połowu ryb na rzekach nizinnych:

 • rzeka Wisła nr 029 z kanałem Dwory i dopływami nie wymienionymi w wykazie - limit połowu leszcza - 10 szt./ dobę,
 • rzeka Wisła nr 030 - ustanawia się strefę ochronną całkowicie wyłączoną z amatorskiego połowu ryb w okresie od 1 stycznia do 31 marca na odcinku 100 m w górę oraz 200 m w dół od ujścia rz. Iłownicy (lewy i prawy brzeg rzeki).
 • rzeka Pszczynka nr 031 od mostu drogowego DK nr 933 w m. Brzeźce do mostu drogowego przy ujściu rzeki Pszczynki do zbiornika, na drodze Brzeźce - Wisła Wielka wprowadza się zakaz połowu ryb na przynęty sztuczne,
 • rzeka Odra nr 033 wraz z Kanałem Ulgi w Raciborzu oraz dopływami z wyłączeniem rzeki Psiny - limit dobowy połowu leszcza - 10 szt.,
 • rzeka Odra nr 033 wraz z Kanałem Ulgi w Raciborzu oraz dopływami z wyłączeniem rzeki Psiny - w miejscowości Kędzierzyn Koźle-Rogi, od mostu drogowego drogi nr 408 do ujścia Kanału Gliwickiego, wyłącza się z wędkowania w soboty i niedziele od 01.04. do 30.09. lewy brzeg rzeki, patrząc z nurtem rzeki (za wyjątkiem zorganizowanych i uzgodnionych z użytkownikiem, zawodów wędkarskich).
 • rzeka Iłownica nr 045 - ustanawia się strefę ochronną całkowicie wyłączoną z amatorskiego połowu ryb w okresie od 1 stycznia do 31 marca na odcinku od spustu z oczyszczalni ścieków do ujścia do rz. Wisły.

    

  VI.  Wprowadza się następujące zmiany regulaminowe połowu ryb na wodach górskich:

              -  Biała Przemsza nr 023  -  wymiar ochronny pstrąga potokowego do 30

                 cm oraz zakaz  spinningowania od  01.09. do 31.01. Limit dzienny

                  połowu pstrąga potokowego 2 szt..

 

Wprowadza się zakaz zabierania złowionych ryb oraz posiadania wcześniej złowionych ryb przy sobie na odcinku od jazu Elektrowni Wodnej w Okradzionowie przy ul. Białej Przemszy  do byłego mostu kolejowego w Sławkowie obecnie ścieżki rowerowej.

Ustanawia się strefę ochronną na której obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb na odcinku 100 m w górę i 150 m w dół od ujścia strumieni komora 1 i 2 położonych w Sławkowie  przy ul. Olkuskiej.

 

            -  Sztoła nr 024  - zakaz spinningowania  od 01.09. do 31.01. Limit

                dzienny połowu pstrąga potokowego 2 szt. Wymiar ochronny pstrąga

                potokowego 30 cm. Zakaz spinningowania od 01.09. do 31.01.

            

Ustanawia się strefę ochronną na której obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb na odcinku od ogrodzenia przepompowni ( ujęcie wody) w Ryszce do ujścia do rz. Białej Przemszy.

 

Kanał Kopalni Piasku Szczakowa nr 026  - wymiar ochronny pstrąga

   potokowego do  30 cm oraz zakaz  spinningowania od   01.09.  do 31.01

   Limit dzienny połowu    pstrąga potokowego 2 szt.

- Drama nr 041 - limit dzienny połowu pstrąga potokowego 1 szt.

   Całkowity zakaz wędkowania od 01.09 do 30.01.

               Pozostałe zasady wędkowania określono w wykazie wód krainy pstrąga

               i lipienia na lata 2012-2014.

              

  VII.  Ustanawia się obręby ochronne (zgodnie z Rozporządzeniem Nr 39/5 Wojewody Małopolskiego z dn. 19.08.2005r.)  w obwodzie rybackim rzeki Wisła nr 1 na odcinku rzeki Wisła:

               

               - od stopnia wodnego Dwory do linii prostej przechodzącej przez punkty

                  położone na prawym i lewym brzegu rzeki , 200 m poniżej rzeki,     

               - od stopnia wodnego Smolice do linii prostej przechodzącej przez punkty

                  położone na prawym i lewym brzegu rzeki, 200 m poniżej rzeki.        

 

VIII.   Tworzy się strefy ochronne całkowicie wyłączone z amatorskiego połowu ryb:

        - na zbiorniku  Chechło-Nakło nr 010 strefę obejmującą wyspę oraz zatokę

                 w zachodniej części zbiornika,             

      - na zbiorniku Pniowiec nr 612   strefę obejmującą w całości zbiorniki

        boczne, z wyjątkiem zorganizowanych zawodów wędkarskich,

        - na zbiorniku Paprocany nr 013 strefę obejmującą usytuowany w zachodniej

        części zbiornik dopływ tzw. Czarna Gostyń, cofkę zbiornika oraz wyspę,

          - na zbiorniku Paruszowiec nr 608  - wyspę.

 

  Przypominamy, że na wyznaczonych strefach tarlisk na zbiornikach

   i rzekach, obowiązuje zakaz wędkowania. 

 

IX.  Na podstawie porozumienia z VŬS ČRS Ostrawa, na odcinkach granicznych rzek:

      Olza, Odra i Piotrówka, obowiązuje następujący regulamin połowu ryb:

 

      1) Wymiary ochronne ryb:

 • - szczupak, sandacz, łosoś, amur, węgorz do 50 cm,
 • - sterlet-czeczuga, świnka, miętus do 30 cm,
 • - karp do 40 cm,
 • - kleń do 25 cm

      2)  Okresy ochronne ryb:

 • - pstrąg potokowy - 01.09. ÷ 15.04.,
 • - lipień - 01.12. ÷ 15.06.,
 • - głowacica - 01.01. ÷ 30.09.,
 • - brzana, certa - 01.01. ÷ 30.06.,
 • - miętus - 01.12. ÷ 15.03.,
 • - węgorz 15.06. ÷ 15.07 i 01.09. ÷ 30.11.,
 • - jaź, kleń - 16.03. ÷ 15.06.

     3)  Limity ilościowe ryb złowionych i zabranych w ciągu doby:

 • - szczupak, sandacz, boleń, karp, brzana, węgorz - 2 szt.,
 • - pstrąg potokowy, tęczowy, źródlany, lipień - 3 szt.,
 • - świnka, certa - 5 szt. ( max. 7 kg).,
 • - lin, - 4 szt.,
 • - kleń - 10 szt. (max. 7 kg).,
 • - pozostałe gatunki - 5 kg.

    4)  Po złowieniu limitu  dobowego następujących gatunków ryb: sum,

     szczupak,  sandacz, boleń i karp wędkarz jest zobowiązany

     zakończyć wędkowanie.

 

W pozostałych sprawach obowiązują przepisy Regulaminu Amatorskiego Połowu  Ryb Polskiego Związku Wędkarskiego.

 

 

 

 

W przypadku nie stosowania   się do warunków połowu ryb

zastrzega się   prawo do   zatrzymania zezwolenia na amatorski połów ryb wędką i rejestru przez osoby   uprawnione ustawowo do kontroli  

i skierowania sprawy do właściwego sądu.

 

[2011-12-28 19:52]

gaardian

Dzięki Darek.
Zapraszam do dyskusji.Ciekawe czy spotka się to z uznaniem większości wędkarzy ....
[2011-12-28 20:06]

perwer

Spoko...
Jest to na pewno mały krok w kierunku polepszenia stanu ryb w naszym województwie .
Jaka będzie rzeczywistość ?Cięzko powiedzieć ,zależy wszystko od egzekwowania tych przepisów .
[2011-12-28 20:24]

dziadek2

I jestem ZA bo wędkarstwo to sport a nie dostarczanie pożywienia sąsiadom (handeł złowionymi rybami).Słyszałem osobiście taką rozmowę na Płąwniowicach ale cóż możesz zrobiś poprostu NIC to już jest we krwi takich ludzi jedynie tym sposobem ograniczeniem dobowym można poprawić sytuację dodam że byli to wędkarze z Gliwic koło Sośnica i Łabędy. [2011-12-28 20:46]

Majster 81

Taki jest cel by pogłowie ryby było na wyższym poziomie lecz coś mi się wydaje, że to będzie kolejny martwy przepis tj ( połów na żywca ) , lecz czas pokaże . Już widzę przesiadujących na nockach , zakaz wywozu , i stosowanie się do przepisów . Niestety w naszym okręgu jest tak :  jak złapiesz rybę ( karp) już nie siądziesz w tym miejscu lecą jak muchy do .....  podrzucają , wrzucają ciekawostki w miejsce nęcone , ach szkoda gadać , lepiej dopłacić i pojezdzić na zbiorniki rzeki innego województwa i mieć spokój . Na Odrze nie nadaremno nazywają nas kormoranami .
[2011-12-28 20:49]

gaardian

Michał,
ciężko się z Tobą nie zgodzić... Często widuję nad wodą gości z lornetkami którzy wypatrują miejsc gdzie się nęci albo po prostu-miejsc gdzie się wyciąga ryby.
Sam w tamtym roku wyciągnąłem ręcznik przesiąknięty naftą ze swojej miejscówki .... Niestety,ale od tamtej pory na takich "ornitologów"reaguję nerwowo.
Jeśli chodzi o Odrę to rzeczywiście,warto dopłacić. To jest całkiem inna bajka,nawet nasza Wisła za Oświęcimiem jest bardzo ciekawa i ze względu na miejsca i jeśli chodzi o ryby.Bywałem w Bobrku,dojazd pod samą wodę,rewelacja.Zdjęcie poniżej.Polecam
[2011-12-28 22:12]

MarekW83

Witam,

Na mnie te limity nie robią najmniejszego wrażenia , bo w moim rejestrze w tym roku mam wpisanych 8 okoni , które rzeczywiście wziąłem z wody i kilkanaście uklejek , które musiałem wpisać , żeby rzucić na trupa ( chociaz miałem je mrożone kupione w sklepie ) . Dla mnie ten limit roczny wystarczy na najbliższe 30 lat ,ale nie sądzę , żeby to pomogło ilości ryb w naszych wodach . Można robić różne obostrzenia , ale to nic nie da dopóki ludzie nie zaczną ich respektować . Chyba jednymy przepisem , którego nie da się obejść i najłatwiej sprawdzić jego przestrzeganie byłby całkowity No Kill , ale sam jestem przeciwko takiemu rozwiązaniu . Podsumowując : Okręg PZW ma czyste sumienie no bo przecież działa , zaostrza i wogóle a życie będzie się toczyć dalej .

Pozdrawiam,

Marek

[2011-12-29 10:22]

darekgliwice

częsciowo zgadzam się tymi postanowieniami , lecz nieporozumieniem jest wprowadzenie górnego wymiaru rybie inwazyjnej jaką jest karp , a nie wprowadzenie tegoż wymiaru dla ryb naszych jak szczupak . lin , karaś pospolity itp...
[2011-12-29 10:32]

perwer

częsciowo zgadzam się tymi postanowieniami , lecz nieporozumieniem jest wprowadzenie górnego wymiaru rybie inwazyjnej jaką jest karp , a nie wprowadzenie tegoż wymiaru dla ryb naszych jak szczupak . lin , karaś pospolity itp...


Darek te górne limity karpi to żadna nowość.Jedynie paprocany dbają o górne wymiary innych rybek --ale tutaj prawo do popisu ma dzierżawca.
[2011-12-29 10:40]

Samotnik

Taki jest cel by pogłowie ryby było na wyższym poziomie lecz coś mi się wydaje, że to będzie kolejny martwy przepis tj ( połów na żywca ) , lecz czas pokaże . Już widzę przesiadujących na nockach , zakaz wywozu , i stosowanie się do przepisów . Niestety w naszym okręgu jest tak :  jak złapiesz rybę ( karp) już nie siądziesz w tym miejscu lecą jak muchy do .....  podrzucają , wrzucają ciekawostki w miejsce nęcone , ach szkoda gadać , lepiej dopłacić i pojezdzić na zbiorniki rzeki innego województwa i mieć spokój . Na Odrze nie nadaremno nazywają nas kormoranami .

 Kormoranami nazywają nas w całym kraju Kolego.  W tym roku na Mazurach ledwo uwieżyli że jestem z Okręgu Katowice.  Prawie wszystkie złowione ryby wróciły do wody oprócz   dwuch które zabrałem.  Pozdrawiam 
[2011-12-29 15:35]

RYCHO80

Witam . Wprowadzają limity , a nasuwa się pytanie kto będzie tego pilnował ? Przypuszczam ,że nikt . Będzie to wyglądało tak samo jak po zarybieniu (karpiem),czyli zero kontroli a jak już w ciągu dwóch dni wytną tą rybe w pień to (sam byłem światkiem)wpadają wielce nad wodę i robią wielką obławę na wędkarzy. Żenada przez duże Ż . Na Czechowicach w te wakacje spotkałem gościa, się okazało jeden z członków zarządu PZW (akurat mieli swoje zawody),na moje pytanie dotyczące zarybienia i ewentualnego zakazu połowu po tym zarybieniu(kilka dni żeby ta ryba sie rozeszła)w odpowiedzi dostałem dziwny uśmiech . Co najlepsze przed zawodami wpuszczali karpia , którego na zawody już im za wiele chyba nie zostało bo jak sam ten że pan stwierdził "Jade do domu bo nie ma sensu siedzieć". To szczerze jak tak to wszystko będzie wyglądało to ryby nam od tego w wodach nie przybędzie . A same pisemne zmiany w przepisach nic nam nie dadzą . Zresztą każdy "normalnie" łowiący wędkarz na naszych wodach będzie miał problem żeby osiągnąć tę liczbę :). Pieniądze płacimy nie małe ,a tak szczerze to ryby u nas chyba brakuje . Ogólnie bida z nędzą . Dlatego też sie nie ma co dziwić ,że coraz więcej naszych wędkarzy daje nogę w opolskie . Pozdrawiam i życzę wszystkim Wszystkiego Dobrego w nowym roku i rekordowych okazów ;).
[2011-12-29 22:29]

perwer

No niby tak,jednak jest już jakaś podstawa prawna do karania i byc może kilku sie zastanowi trochę nad tym. Wiadomo że dużo osób ,które co roku zaopatrywały sąsiadów,rodzine i swoje lodówy w karpie,szczupaki i sandacze ,bedzie dalej to robić .
 Jedyne rozwiązanie to kontrole ,ale tutaj znowu jest tak nie do końca pewne wyjście.
Mentalność ludzi sie musi  zmienić ,a ewentualna kara powinna dać jakis impuls do zastanowienia.
Czy coś z tego wyjdzie ? czas pokaże.
[2011-12-30 06:48]

89krzysztof

Ja natomiast myślę, że wędkarze i tak znajdą sposób żeby ten przepis ominąć. Kontroli u nas jak na lekarstwo, szczególnie w miejscach, gdzie trudniej się dostać samochodem. Przyjedzie taki jeden z drugim i zamiast do siatki prosto do auta albo w krzaki będzie ryby ładował. Ja w tym roku, podobnie jak i w poprzednim zmieściłem się w limicie ilościowym, więc i przyszły rok będzie podobny. Mam też szczęście, że sąsiedzi z jednej jak i z drugiej strony łowią ryby, nie muszę ich dokarmiać - są samowystarczalni :-)  [2011-12-30 08:25]

marcinwww

KOLEDZY PAMIETAJCIE ZE WEDKARSTWO TO SPORT A NIE SPOSOB WYZYWIENIA WSZYSTKICH WOKOLO A NA KONCU SIEBIE ZEBY POKAZAC JAKI TO ZE MNIE ZAJEBISTY WEDKAZ!!! NIE LEPIEJ ZROBIC ZDJECIE OKAZU I POCHWALIC SIE WSZYSTKIM ZNAJOMYM??? - MOZE I LEPIEJ ALE JAK TU ZROBIC ZDJECIE OKAZU NAD WODA JAK JUZ SA WSZYSTKI WYLAPANIE BO BIEDA I WSZYSCY TACY GLODNI CHODZA ZE MUSZA WSZYSTKO CO ZLOWIA ZABIJAC I TO NIE WAZNE CZY MA 0.10KG CZY 20KG!!!!!! POZDRAWIAM [2011-12-30 15:03]

perwer

Marcin mam do Ciebie prośbę żebys nie pisał caps lockiem.
Jasne że dobrze by było jak każdy by robił fotke i do wody,lecz po zarybieniach stawy nie sa pełne wedkarzy ze zwględu na to, że każdy chce sobie zdięcie zrobić.
Jest to jeden  z nielicznych przepisów z którym ja sie zgadzam i w pełni popieram .
Zresztą juz o tym słyszałem na długo przed wprowadzeniem go na stronke PZw Katowice.
Ilość która jest podana ,to i tak sporo ryby ,mam nadzieje że cos sie polepszy ..oby..
[2011-12-30 15:20]

Woa-VooDoo

częsciowo zgadzam się tymi postanowieniami , lecz nieporozumieniem jest wprowadzenie górnego wymiaru rybie inwazyjnej jaką jest karp , a nie wprowadzenie tegoż wymiaru dla ryb naszych jak szczupak . lin , karaś pospolity itp...


Kiedyś JKarp pisał dlaczego tak jest.Wędkarze poławiający karpia potrafią się zorganizować i razem zadziałać i nie ważne czy to katowice czy częstochowa ( wymiar na ostrowach jest tylko dzięki karpiarzom)Widocznie spiningowcą i poławiaczą linów trudniej się zebrać do kupy.
Być może przepisy coś zmienią ale i tak jestem zdania że przyszłość to komercja. [2011-12-30 15:35]

elkak
Kiedyś JKarp pisał dlaczego tak jest.Wędkarze poławiający karpia potrafią się zorganizować i razem zadziałać i nie ważne czy to katowice czy częstochowa ( wymiar na ostrowach jest tylko dzięki karpiarzom)Widocznie spiningowcą i poławiaczą linów trudniej się zebrać do kupy.
Być może przepisy coś zmienią ale i tak jestem zdania że przyszłość to komercja.


mylisz kolego przepisy PZW od przepisów zbiornika sekcyjnego , oni mają prawo ustalać osobne limity, ( Ostrowy zbiornik sekcyjny ) [2011-12-30 16:21]

RYCHO80

Te przepisy nic nie zmienią , mięsiarz zostanie mięsiarzem :)będzie tłukł rybę do póki będzie brała ,a wędkarz wędkarzem :) . Takie jest moje zdanie . Co do okazów to uważam ,że zdjęcie jest dobrą formą upamiętnienia złapanej ryby . Poza tym jaki smak ma taka wielka ryba to sie chyba nadaje tylko do wędzenia(myślę tu o karpiu).Jeśli coś ma być niezjadliwe to po co to brać dla szpanu przed sąsiadami? Nie twierdze ,że nie zabieram ryb do domu ,żeby nie było ,lubię i jem ryby. Osobiście popieram karpiarzy w tym ,że wypuszczają złowione okazy ,skoro tyle sie uchowała taka sztuka niech wraca do wody ,oczywiście nie bez buziaka:).
[2011-12-30 16:26]

Woa-VooDoo
Kiedyś JKarp pisał dlaczego tak jest.Wędkarze poławiający karpia potrafią się zorganizować i razem zadziałać i nie ważne czy to katowice czy częstochowa ( wymiar na ostrowach jest tylko dzięki karpiarzom)Widocznie spiningowcą i poławiaczą linów trudniej się zebrać do kupy.
Być może przepisy coś zmienią ale i tak jestem zdania że przyszłość to komercja.


mylisz kolego przepisy PZW od przepisów zbiornika sekcyjnego , oni mają prawo ustalać osobne limity, ( Ostrowy zbiornik sekcyjny )


No nie wiem czy mają prawo ustalać osobno limity i wymiary.http://wedkarstwo.czest.pl/index.php?/topic/920-propozycja-gornego-wymiaru-dla-karpia-i-amura-na-zb-ostrowy/ [2011-12-31 10:55]

elkak

i tu dokładnie napisałeś , że nie wiesz ........... [2012-01-03 20:38]

naruto1919

To bardzo dobry początek z tym że karp jako gatunek inwazyjny powinien nie być używany tak często do zarybień a za niego wpuścić parę naszych rodzimych gatunków.
Z tym że fakt te 35 sztuk to fikcja ja jak na rok do domu wezmę 2 czy 3 sztuki rybki do konsumpcji to jest dużo i to raczej jakiś leszczyk prędzej się trafi :) ale zapis uważam za bardzo dobry po prostu częstsze kontrole tak by wszystko było wpisywane do rejestru (jak nie wpisze to jak kłusola potraktować) to dobra rzecz [2012-01-06 21:22]

perwer

To bardzo dobry początek z tym że karp jako gatunek inwazyjny powinien nie być używany tak często do zarybień a za niego wpuścić parę naszych rodzimych gatunków.
Z tym że fakt te 35 sztuk to fikcja ja jak na rok do domu wezmę 2 czy 3 sztuki rybki do konsumpcji to jest dużo i to raczej jakiś leszczyk prędzej się trafi :) ale zapis uważam za bardzo dobry po prostu częstsze kontrole tak by wszystko było wpisywane do rejestru (jak nie wpisze to jak kłusola potraktować) to dobra rzecz


Początek na pewno dobry,a karp tak do końca nie jest gatunkiem inwazyjnym-choć tutaj mozna prowadzić polemikę .
35 sztuk to na pewno bardzo dużo ,lecz są wędkarze którzy potrafią ten limit w tydzień wykorzystać --znam osobiście.
Na 100% będą łamane przepisy ,tak jak z żywcami ,lub inne --ale sam fakt prawny jest już jakimś krokiem na przód.

[2012-01-06 23:55]

gaardian

No właśnie.
W dobrą stronę to zmierza,lecz dopóki (moje zdanie) nie zmieni się mentalność ludzi i nie zwiększy się ilość kontroli to dalej będzie dobra chęć tylko na papierze.
A mentalność ludzi jest taka, że jak kilku siądzie i bez krempacji ciągną rybę za rybą to nikt im uwagi nie zwróci bo .... no właśnie.Bo... albo robi to samo,albo boi się najzwyklej w świecie.
Jestem zdania że każdy płaci tak samo,więc każdy ma takie same prawa jak inni,i nie może być tak że inni są ponad prawem. Są odpowiednie służby które się zajmują takimi sprawami,więc trzeba być aktywnym,mam na myśli telefon i podawanie rejestracji lub jakichkolwiek informacji,bo przecież nie jest tajemnicą poliszynela że jak ryba bierze to co chwila podjeżdża jakieś auto,a to niby z obiadem a to niby z odwiedziny i ryby wyjeżdżają w bagażnikach i to nie wcale tych mięsiarzy.Kilka wpadek szybko się rozniesie i powinno to zadziałać prewencyjnie.

[2012-01-13 21:26]

spinner6

Panowie jak tak sobie czytam wasze posty to zastanawiam się o moją przyszłość związaną z wędkarstwem.Mianowicie dopiero będę zaczynał swoja przygodę z wędkarstwem, ale taką prawdziwą przygodę jako pełnoprawny wędkarz, ponieważ planuję w tym roku zdać na kartę.Sytuacja wygląda naprawdę nie ciekawie widać to z perspektywy czasu, kiedyś oglądałem zdjęcia mojego taty z między innymi z pięknymi  kleniami łowionymi w latach dziewiędziesiątych, a teraz, gdy jeżdżę na wodę to jest zupełnie inaczej w złym tego słowa znaczeniu. Obawia się, że mogę być skazany na zdobywanie doświadczenia na łowiskach komercyjnych z czego nie ukrywając nie jestem zadowolony.Niepowtarzalne jest obcowanie z naturą na swoich najlepszych miejscówka z dala od wszystkich, przedzieranie się przez gęsty busz sąsiadujący z rzekami ,kanałami, czy zdobywanie  nowych jeszcze piękniejszych, dzikszych, mało znanych stanowisk.Jest to zupełnie inny wymiar w porównaniu do łowisk komercyjnych.Należę, a raczej będę należał do okręgu katowickiego i mam nadzieje, że sytuacja polepszy się, bo nie było by miło w przyszłości nie mieć się gdzie ruszyć w okolicy z powodu bezrybia, do którego chcą nas doprowadzić bezmyślni (to zdecydowanie za mało powiedziane, ale nie będę tu  przesadzał z racji wieku, bo jestem jeszcze gówniarz :) ) mięsiarze, których nie brakuję na naszym terenie. Zapewniam, że nadchodzi pokolenie, które myśli co robi i widzi do czego prowadzi bezmyślność władz i bezmyślnych ludzi. :)
[2012-01-13 22:37]

jaskul

Spinner, powiem Ci szczerze, że podzielam Twoje zdanie. Jednak największym problemem są wędkarze starszej daty, którzy mają inną mentalność niż my ( co złapane , to do siaty). Moim zdaniem nabrali jej w młodości, kiedy mimo zabierania dosłownie wszystkich ryb, w łowisku pozostawało ich jeszcze sporo. Nie chce oczywiście generalizować, ponieważ zdarzają się rozsądni starsi wędkarze, jak i mięsiarze małolaci...Jednak wystarczy posłuchać nad woda jak to rozmawiają emeryci: " Paanie kiedyś to ja jednorazowo łapałem po 15 szczupaków, 10 kg leszcza...nie to co teraz"....Połamania i bądźmy optymistami;)
[2012-01-14 09:48]