Likwidacja Koła PZW

/ 22 odpowiedzi
Informujemy Koleżanki i Kolegów, że Uchwałą nr 226/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r. Zarządu Okręgu w Nowym Sączu Koło PZW Pstrąg w Gorlicach zostało zlikwidowane. Odwołanie od tej uchwały do Zarządu Głównego wystosowane przez członków Zarządu Koła i grupę wędkarzy nie przyniosła skutku, w związku z tym członkowie byłego Zarządu Koła w stanie likwidacji wydali stosowne oświadczenie na stronie Internetowej Koła, która zaraz po tym fakcie została zablokowana, uniemożliwiając tym samym naszym Koleżankom i Kolegom dostępu do tej treści. Dlatego to oświadczenie byli członkowie Zarządu Koła postanowili opublikować za pośrednictwem portalu całej społeczności wędkarskiej, jakim jest portal "Wędkuje" - www.kolo-pstrag.wedkuje.pl 
dendrobena


Nie znam przyczyny. To smutne że koło upada.W każdym przypadku włożono wiele pracy przez społeczników. Pozdrawiam. (2015/04/13 17:07)

JARASACKI


Na moje to za dużo jest tych kół Pzw w ich miejsce powinno coś innego byc np straż rybacka
bardzo opłacalny interes (2015/04/13 18:10)

Artur z Ketrzyna


Przepraszam, a czemu członkowie koła jak i zarząd w/w koła. Nie odwołali się do sądu powszechnego od decyzji ZG?
Jaka podstawa była rozwiązania koła?
Bo zawieszenie kilku członków zarządu, czy nawet pobawienie ich statutu członków zarządu koła. Nie uprawnia ZO do zawieszenia tego koła.
Utrata części zarządu, mogła jedynie spowodować kooptację o czym jest mowa w regulaminie koła. Bądź zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania członków koła, w celu wyboru nowych władz.
Statut wyraźnie mówi kiedy można zlikwidować koła i na jakich zasadach.
Myślę że przez Sąd, śmiało możecie przywrócić swoje koło do życia. I jeszcze jakieś zadość uczynienie dostać itd.
Wszytko zależy od tego jako podstawa była likwidacji tego koła, i czy była zgodna z statutem PZW jak i prawem polskim. (2015/04/13 18:21)

Artur z Ketrzyna


Na moje to za dużo jest tych kół Pzw w ich miejsce powinno coś innego byc np straż rybacka
bardzo opłacalny interes

A co ma straż rybacka do koła?
To są 2 różne jednostki organizacyjne PZW
Może kolega sam chce być członkiem straży rybackiej?
Nikt nie może zmuszać członka PZW do wstąpienia w szeregi SSR.

Tym bardziej że koło jest powoływanie uchwałą ZO, zaś SSR na podstawie uchwały Rady Powiatu.
I SSR może nieć członków z różnych kół PZW. (2015/04/13 18:25)

Romuald55


A co było powodem likwidacji Koła? To jest najistotniejsza sprawa.Dopiero ta wiedza daje podstawę do różnych rozważań. (2015/04/13 18:36)

Moczybut


Powód rozwiązania koła jest opisany w taki sposób, iż wolę posłużyć się blockquoteem z pisma przesłanego przez Zarząd Okręgu PZW w Nowym Sączu:

"Zarząd Okręgu działając na podstawie par. 46 punkt 9 w związku z par. 14 punkt 1-4 Statutu PZW zadecydował o likwidacji Koła PZW "PSTRĄG"  w Gorlicach
Uzasadnienie

Zarząd Okręgu informuje, że uchwałą z dnia 23.01.2015r., podjętą na podstawie par. 46 pkt 9 w zw. z par. 14 pkt 1-4 Statutu PZW, zlikwidował Koło Pstrąg w Gorlicach z powodu naruszeń Statutu PZW, oraz nieprzestrzegania uchwał władz wyższego szczebla przez Zarząd Koła."


I tu zaczynają się schody. Jakich naruszeń statutu i nieprzestrzegania jakich uchwał? Tego do dzisiaj żaden z członków naszego koła się nie dowiedział. Par 14 ust 1-4 statutu mówi o obowiązkach indywidualnego członka PZW a nie koła jako terenowej jednostki organizacyjnej. Jeśli zarząd nie przestrzegał statutu i uchwał to powinien zostac zawieszony co skutkuje wyborami, jesli jakiś członek zarządu dopuścił sie przewinienia podlega postępowaniu dyscyplinarnemu. W tym konkretnym przypadku przywołano całkowicie błędną podstawę a co gorsza ZG PZW nie widzi żadnego problemu i uchwałę tą podtrzymał. Jako jeden z wielu wysłałem pismo do ZO PZW w Nowym Sączu z zapytaniem jakich to uchwał i przepisów nie przestrzegałem będąc członkiem tego koła. Czekam na odpowiedź. Jak ja otrzymam podzielę się z Wami. Pozdrawiam Wędkarską Brać. (2015/04/14 18:27)

Romuald55


Dziwne to uzasadnienie bez uzasadnienia.W przypadku naruszeń statutu PZW przez władze Koła powinno się wprowadzić zarząd komisaryczny do czasu nowych wyborów dla dobra PZW jak i lokalnej społeczności wędkarskiej. (2015/04/14 18:40)

Romuald55


Dziwne to uzasadnienie bez uzasadnienia.W przypadku naruszeń statutu PZW przez władze Koła powinno się wprowadzić zarząd komisaryczny do czasu nowych wyborów dla dobra PZW jak i lokalnej społeczności wędkarskiej. (2015/04/14 18:40)

JARASACKI


Na moje to za dużo jest tych kół Pzw w ich miejsce powinno coś innego byc np straż rybacka
bardzo opłacalny interes

A co ma straż rybacka do koła?
To są 2 różne jednostki organizacyjne PZW
Może kolega sam chce być członkiem straży rybackiej?
Nikt nie może zmuszać członka PZW do wstąpienia w szeregi SSR.

Tym bardziej że koło jest powoływanie uchwałą ZO, zaś SSR na podstawie uchwały Rady Powiatu.
I SSR może nieć członków z różnych kół PZW.

No znowu ten sam tekst :)
spokojnie to normalne ze SR to nie koło
Czy ktoś pisał o wstąpieniu gdzieś tam
jeszcze raz spokojnie
 jeszcze trochę to przez takich jak ty nie będzie mozna nic tu pisać
jeszcze raz spokojnie :) (2015/04/14 20:02)

Artur z Ketrzyna


§ 46
Do zakresu działania zarządu okręgu należy:
9) podejmowanie uchwał o terenie działania kół i klubów wędkarskich oraz o ich tworzeniu
lub likwidacji;

§ 14
Członek Związku ma obowiązek:
1) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Związku;
2) kierować się zasadą koleŜeństwa i wzajemnego poszanowania, strzec jedności i dobrego
imienia Związku;
3) sumiennie wykonywać zadania powierzone przez władze Związku i wynikające z
pełnionych funkcji w Związku;
4) chronić i pomnaŜać mienie Związku jako dobro wspólne;

Uzasadnienie;
Zarząd Okręgu informuje, że uchwałą z dnia 23.01.2015r., podjętą na podstawie par. 46 pkt 9 w zw. z par. 14 pkt 1-4 Statutu PZW, zlikwidował Koło Pstrąg w Gorlicach z powodu naruszeń Statutu PZW, oraz nieprzestrzegania uchwał władz wyższego szczebla przez Zarząd Koła.

I tylko do sądu. Bo złamali prawo, statut PZW i swoje rozporządzenia.
Po pierwsze członkowie koła nie mogą odpowiadać za członka zarządu koła!

To co jest przez nich podstawą do likwidacji koła. Jest jedynie podstawą do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko danej osobie. I jeśli zarzuty by się tam potwierdziły, mogą go zawiesić, dać naganę (co równoznaczne jest z brakiem prawa do pełnienia funkcji w organach PZW przez 2 lata). Ewentualnie pozbawić członkostwa PZW.

ZO podejmujac taką decyzję, złamał inne paragrafy statutu i rozporządzeń mówiących że jeśli zarząd koła ma zbyt małą liczkę, trzeba powołać nadzwyczajne zebranie w celu wyboru nowych władz. Na ten czas wyznaczają opiekuna koła.

I najważniejsze pytanie. Czy wobec tych członków zarządu koła toczyło się postępowanie dyscyplinarne, i Sąd Koleżeński ZO pozbawił ich funkcji itd?
Jak nie to mają już ostro pozamiatane.
(2015/04/14 22:55)

Artur z Ketrzyna


Na moje to za dużo jest tych kół Pzw w ich miejsce powinno coś innego byc np straż rybacka
bardzo opłacalny interes

A co ma straż rybacka do koła?
To są 2 różne jednostki organizacyjne PZW
Może kolega sam chce być członkiem straży rybackiej?
Nikt nie może zmuszać członka PZW do wstąpienia w szeregi SSR.

Tym bardziej że koło jest powoływanie uchwałą ZO, zaś SSR na podstawie uchwały Rady Powiatu.
I SSR może nieć członków z różnych kół PZW.

No znowu ten sam tekst :)
spokojnie to normalne ze SR to nie koło
Czy ktoś pisał o wstąpieniu gdzieś tam
jeszcze raz spokojnie
 jeszcze trochę to przez takich jak ty nie będzie mozna nic tu pisać
jeszcze raz spokojnie :)

ja zareagowałem spokojne na coś tak irracjonalnego. (a ty odebrałeś to jako atak? przecież ja tylko zadałem Ci proste pytania)
I nie będę drążył tego, by ustalić subtelną różnice miedzy Kołem a SSR. Ustawą o stowarzyszeniach i Konstytucją.

Wątek jest o bezpodstawnej likwidacji koła. I tego się trzymajmy. (2015/04/14 23:05)

zdzislaw


Tak, było prowadzone postępowanie przez Rzecznika Dyscyplinarnego Zarządu Głównego, jak również przez Główny Sąd koleżeński który ostatecznie umorzył postępowanie wobec Prezesa, Sekretarza i Skarbnika Koła. Co ciekawsze, to zarzuty postawione wobec Sekretarza były całkowicie niezwiązane z jego zakresem obowiązków w pełnieniu tej funkcji w Zarządzie Koła i dotyczyły okresu w którym ten Kolega nie był jeszcze Skarbnikiem. Główny Sąd Koleżeński po umorzeniu postępowania wystąpił do Zarządu Głównego z wnioskiem o unieważnienie uchwały Zarządu Okręgu dotyczącej likwidacji Koła Pstrąg Gorlice ale zarówno ten wniosek, jak też odwołanie z Koła Pstrąg zostało odrzucone już na etapie posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego. Treść tego odwołania została również opublikowana jako załącznik do artykułu na stronie wskazanej w pierwszym wątku. (2015/04/15 09:52)

JARASACKI


Nie widze nigdzie ataku mojego wydaje ci sie, nie spamujmy tu bo to inny temat
na inne tematy tak irracjonalne atakowałeś , ja się przyglądalem  tylko
nie spamujmy tu bo to inny temat (2015/04/15 14:42)

Artur z Ketrzyna


Tak, było prowadzone postępowanie przez Rzecznika Dyscyplinarnego Zarządu Głównego, jak również przez Główny Sąd koleżeński który ostatecznie umorzył postępowanie wobec Prezesa, Sekretarza i Skarbnika Koła. Co ciekawsze, to zarzuty postawione wobec Sekretarza były całkowicie niezwiązane z jego zakresem obowiązków w pełnieniu tej funkcji w Zarządzie Koła i dotyczyły okresu w którym ten Kolega nie był jeszcze Skarbnikiem. Główny Sąd Koleżeński po umorzeniu postępowania wystąpił do Zarządu Głównego z wnioskiem o unieważnienie uchwały Zarządu Okręgu dotyczącej likwidacji Koła Pstrąg Gorlice ale zarówno ten wniosek, jak też odwołanie z Koła Pstrąg zostało odrzucone już na etapie posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego. Treść tego odwołania została również opublikowana jako załącznik do artykułu na stronie wskazanej w pierwszym wątku.

To masz 2 wyjście.
Pierwsze. Od postanwienia prezydium odwołać się do ZG. On jako wyższy organ jest w nocy unieważnić uchwałę ZO, co równoznaczne będzie z istnieniem koła. Bądź uchwalić przywrócenie koła. I ZO nic z tym nie zrobi.
A potem, jak to nie pomoże to do sądu. Wyrok sądu musi respektować i ZO i ZG. Postanowienie Sadu Koleżeńskiego jest prawomocne, i nie zastosowanie się do niego, prezydium może nieźle na własnej skórze odczuć.
Samo dowołanie, do ZG, może skutkować tym że ponownie rozpatrzą i przywrócą was. Do wątpię by chcieli ryzykować sankcjami za nie wywiązanie się z postanowienia organu zwierzchniego.
Trzeba to tylko dobrze sformuować i powołać się na postanowienie itd.

Ps. Mnie też ZO straszy że może koło rozwiązać (tak bronią swego kolegę, sprawa trafiła do ZG i czekam....). Ja krótko wtedy spotkamy się w sądzie. (2015/04/15 20:30)

Artur z Ketrzyna


Panie Zdziśku, jak tam odwołujecie się?

Ja bym odrazu tam dzwonił i słał pismo do Komisji Rewizyjnej ZG.
Zespół Prezydialny
- tel/fax 22 624 93 66
- kom. 698 295 291
- zgpzw@zgpzw.pl


JARASACKI irracjonalna to była twoja wypowiedź tym temacie... Ciekawi mnie jak by to właśnie twoje koło by było przekształcone w SSR uchwałą ZO, jaka by była twoja reakcja i mina że zamiast znaczków wręczono by ci struj strażnika SSR.
Przecież było by to dla nich bardziej opłacalne... ;-) (2015/04/20 07:22)

JARASACKI


Panie Zdziśku, jak tam odwołujecie się?

Ja bym odrazu tam dzwonił i słał pismo do Komisji Rewizyjnej ZG.
Zespół Prezydialny
- tel/fax 22 624 93 66
- kom. 698 295 291
- zgpzw@zgpzw.pl


JARASACKI irracjonalna to była twoja wypowiedź tym temacie... Ciekawi mnie jak by to właśnie twoje koło by było przekształcone w SSR uchwałą ZO, jaka by była twoja reakcja i mina że zamiast znaczków wręczono by ci struj strażnika SSR.
Przecież było by to dla nich bardziej opłacalne... ;-)

Kazdy ma inne poglądy ty i ja i jeszcze inni
bardzo chętnie bym wziął strój SSR bym powiesił w garażu :)

znaczki bym kupił w innym kole i bym się cieszył wędkowaniem :)
(2015/04/20 12:04)

zdzislaw


Jeden z naszych Kolegów, Honorowy członek PZW, były Prezes, a później Skarbnik Koła wystosował List otwarty do Prezesa Zarządu Głównego m.in. w sprawie odrzucenia odwołania się Zarządu Koła w stanie likwidacji oraz grupy wędkarzy od uchwały Zarządu Okręgu w Nowym Sączu, dotyczącej likwidacji Koła PZW "Pstrąg" Gorlice. Na jego prośbę (bo to człowiek już wiekowy - ponad 80 lat), publikuję treść listu na stronie www.kolo-pstrag.wedkuje.pl . Myślę, że jest to lektura dająca wiele do myślenia. Od siebie dodam jeszcze, że Kolega ten, był jednym z założycieli Okręgu PZW Nowy Sącz i w pewnym okresie pełnił tam funkcję Wiceprezesa. (2015/04/20 15:00)

Artur z Ketrzyna


Odrzucenia odwołania?
Sory nie kumam, odwołanie składasz do wyższego organu za pośrednictwem organu który wydał postanowienie/uchwałę.
Tak więc ono powinno być przesłane do ZG.

Nawet jak źle zaadresowaliście odwołanie. Czyli do ZO, to on powinien albo się ustosunkować i unieważnić uchwałę. W innym przypadku stwierdzić swoją niewłaściwość i przesłać ją do ograniu odwoławczego.
Ewentualnie zwrócić wam pismo z taką adnotacją (pouczeniem) że odwołanie składa się za pośrednictwem ZO do ZG. Brak pouczenia to też ich przewinienie... (2015/04/20 20:49)

zdzislaw


Odwołanie podpisane przez ponad 30 wędkarzy było wysłane bezpośrednio do Zarządu Głównego, a dokładniej na ręce Prezesa ZG. Było to odwołanie  od uchwały w sprawie likwidacji Koła "Pstrąg" Gorlice, podjętej przez Zarząd Okręgu  w Nowym Sączu. Odwołanie kwestionowało zgodność uchwały ze Statutem PZW i uzasadniało bezpodstawność jej podjęcia. Pan Prezes Zarządu Głównego odpowiedział w imieniu Prezydium Zarządu Głównego nie nam składającym odwołanie, ale Zarządowi Okręgu Nowy Sącz (???) stwierdzając, że cyt. "...Prezydium Zarządu Głównego - po zapoznaniu się z pełnym materiałem sprawy - stwierdza, że brak jest podstaw statutowych dla uchylenia przywołanej uchwały... (koniec blockquoteu). Pełna treść tego pisma na stronie Internetowej Zarządu Okręgu: www.pzwns.info.pl W związku z tą odpowiedzią, jeden z naszych Kolegów wystosował list otwarty do Prezesa Zarządu Głównego, który został opublikowany na łamach portalu wędkuje. (2015/04/23 12:20)

Artur z Ketrzyna


Nic tylko się odwołać. Jaka podstawa, jak ponoć zarzutów nie udowodnili!

Ps. Na szczęście ja w swojej sprawie mam tak nie zbite dowody, że czekam teraz na krok ZG. (2015/04/23 22:02)