Zaloguj się do konta

Legalizacja małego stawiku

utworzono: 2011/11/11 09:00
tudi4

Witam wszystkich!Mam mały stawik około 15 arów od 20lat i chciałem legalnie korzystać z wody z rzeki.Pojawiły się kontrole na rzece a ja nie mam pozwolenia na korzystanie z wody z rzeki.Jak to wszystko zalegalizować?Mam się udać do urzędu a dokładnie gospodarki wodnej i wystąpić o pozwolenie?
[2011-11-11 09:00]

getka

a w jakim sensie chcesz korzystać z tej wody rzecznej?
chcesz zrobić dopływ wody by stale przemywała staw? zapewne musisz udać się do urzędu gminy oni wydają pozwolenia na wykopanie czy nawet zasypanie i albo wydział gospodarki wodnej lub koleś od geodezji...
[2011-11-11 09:36]

CZzesio

Cześć :) osobiście nie mam ani stawu (a szkoda) ani pojęcia ,ale znalazłem to  :

http://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/inne-hodowle/hodowla-ryb/wlasny-staw,471.html


Prawo wodne
Warto zatem wiedzieć, że według Ustawy Prawo wodne wody śródlądowe Polski zostały podzielone na dwie kategorie: wody płynące i wody stojące. To rozróżnienie jest szczególnie istotne, gdyż wody płynące (poza nielicznymi przypadkami) stanowią własność państwa. Wody płynące to wody powierzchniowe o przepływie stałym lub okresowym: rzeki, potoki, kanały, źródła, także jeziora, jeśli jakaś woda powierzchniowa do nich dopływa lub z nich wypływa. Wody stojące to zbiorniki wodne bez dopływów lub odpływów powierzchniowych. Takie wody stanowią własność właściciela gruntu.

Jeśli właściciel gruntu chce sobie wykopać jeden lub kilka stawów na terenie podmokłym lub w zgłębieniu terenu, w którym gromadzi się woda, i nie korzysta przy tym z płynących wód powierzchniowych, to nie musi uzyskiwać pozwolenia wodnoprawnego na założenie stawu. Staw taki nie może mieć jednak żadnych dopływów ani odpływów.

Zupełnie inaczej przedstawia się sprawa, gdy staw będzie korzystał z wody płynącej. Przed rozpoczęciem budowy należy wystąpić do starostwa o pozwolenie wodnoprawne na korzystanie z wód. Bez tego nie wolno pobierać wody płynącej, nawet jeśli jest to niewielki strumyk, źródełko czy kanał.

Nie można również przeznaczyć pod staw własnego gruntu, jeśli stanowi on rozlewisko wody płynącej. W Ustawie Prawo wodne jest zapisane, że jeśli woda płynąca zajmie trwale w sposób naturalny (dotyczy to właśnie rozlewisk) grunt niestanowiący własności państwa, to grunt taki staje się z mocy prawa własnością państwa. Znane są przypadki, że osobom, które wybudowały stawy na własnym gruncie, odbierano je, powołując się na ten przepis. Jakby tego było mało, to ryby, które wpuszczone zostaną do takiej wody, również staną się własnością państwa. 

Z budową stawów na wodach płynących bez uzyskania odpowiednich zezwoleń związane jest jeszcze jedno niebezpieczeństwo. Ustawa o rybactwie śródlądowym mówi, że wody płynące podzielone są na obwody rybackie, które z reguły są w czyimś użytkowaniu. I tylko taki użytkownik może pobierać tak zwane pożytki z wód, czyli między innymi odławiać ryby. Może zatem dojść do takiej sytuacji, że jedna osoba wykopie stawy na własnym gruncie, ale zgodnie z prawem to ktoś inny będzie mógł te ryby odławiać. Aby do tego nie dopuścić, należy właśnie uzyskać wspomniane pozwolenie wodnoprawne.

http://www.abc.com.pl/problem/1146/1

Osoba zainteresowana takim pozwoleniem, w Prawie wodnym zwana zakładem, powinna złożyć wniosek o jego udzielenie do właściwego organu administracji publicznej. Pozwoleń wodnoprawnych udzielają właściwi ze względu ma miejsce korzystania z wnioskowanego pozwolenia, starostowie, prezydenci miast działających na prawach powiatu, marszałkowie województw, a od dnia 15 listopada 2008 r. także dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej.......... (patrz link)


Nie wiem czy pomogłem czy tylko narobiłem zamieszania ....ale z tego co tu wyczytałem warto wszystko zrobić na legalu .

Pozdrawiam Czesio:)

[2011-11-11 10:25]

tudi4

Dzięki za pomoc.Ja właśnie chciałem na rzece założyć koło wodne<podobne coś do turbiny>kręci się dzięki przepływającej wodzie i napełniają się leje które wlewają rurą wodę do stawiku.Nadmiar wody później wychodziłby z powrotem  do rzeki.Już tam pewne kroki geodezyjne poczyniłem.
[2011-11-11 13:33]