Zaloguj się do konta

Kontrol SSR bez odznaki

utworzono: 2012/04/16 12:42

Uwaga! Ten wątek został zablokowany - nie możesz odpowiadać na posty

Witam mam pytanie otóż mam legitymacje aktualna ale nie mam blachy społecznego strażnika czy moge sie udac z osoba towarzyszącą na kontrol ?
[2012-04-16 12:42]

bodekk66

oczywiście że możesz tylko to Ty będziesz tą osobą towarzyszącom a nie odwrotnie i jako praktykant , może kiedyś dostąpisz zaszczytu bycia w ssr,ile trzeba mieć lat ukoniczonych to wypiwiedzą się ci co wiedzą, [2012-04-16 12:49]

jogi

A dlaczego nie masz blachy? Możesz być jedynie osobą towarzyszącą pełnoprawnemu          Strażnikowi (z blachą i ważną legitymacją) 
 

   Art  25. 1. Strażnikowi Społecznej Straży Rybackiej przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 23 pkt 1-3 i 4 lit. b).
2. Strażnik Społecznej Straży Rybackiej podczas i w związku z wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 23 pkt 1-3 i 4 lit. b):
1) korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym,
2) jest zobowiązany nosić oznakę Społecznej Straży Rybackiej oraz na żądanie okazywać legitymację wystawioną przez starostę.
[2012-04-16 12:53]

JKarp

Cześć
"§ 6
Do obowiązków strażnika należy:  1. kontrolowanie uprawnionych do rybactwa w zakresie przestrzegania postanowień ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie. 2. kontrolowanie osób uprawiających połów ryb w zakresie przestrzegania postanowień ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie,  3. w czasie wykonywania czynności kontrolnych noszenie odznaki Społecznej Straży Rybackiej.  4. uczestnictwo w służbie patrolowej stosownie do zadań wyznaczonych przez Komendanta Okręgowego lub Powiatowego,  5. wyznaczone zadania wykonywać z zachowaniem bezpieczeństwa oraz według wskazanych zaleceń. 6. kontrola czystości wód i ujawnianie sprawców zanieczyszczenia  7. sporządzanie po zakończeniu służby szczegółowych notatek służbowych i urzędowych oraz przekazywanie Komendantowi szczególnie ważnych spostrzeżeń,  8. branie Udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje i doskonalenie się w wykonywaniu powierzonych zadań, 9. dbać o ochronę mienia państwowego i społecznego oraz o powierzony sprzęt i materiały.  10. postępować zgodnie z zasadami praworządności, kulturalnego zachowania, działać wnikliwie i skutecznie.  11. strażnik jest zobowiązany ściśle przestrzegać przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie 12. w czasie wykonywania czynności kontrolnych strażnik Społeczne j straży Rybackiej ma prawo i obowiązek noszenia odznaki SSR i legitymacji SSR wydanej przez Starostę.  13. strażnik Społecznej Straży Rybackiej podczas i w związku z wykonywaniem czynności kontrolnych, korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
"Witam mam pytanie otóż mam legitymacje aktualna ale nie mam blachy społecznego strażnika czy moge sie udac z osoba towarzyszącą na kontrol ?"
Dość dziwne pytanie - a skąd masz legitymację i jak ją zdobyłeś skoro nie wiesz, że w czasie wykonywania obowiązków Strażnika SSR powinieneś posiadać legitymację i odznakę.JK [2012-04-16 12:56]

Roxola

Początkujący wędkarz. Przypuszczam, że masz kartę wędkarską i legitymację członkowską PZW.

[2012-04-16 12:57]

tak mam i od niedawna należe do SSR tylko narazie ze starostwa dostalismy legitymacje
[2012-04-16 13:05]

:)

No czegoś nie kumam mój młody kolego.

[2012-04-16 13:08]

JKarp

tak mam i od niedawna należe do SSR tylko narazie ze starostwa dostalismy legitymacje

Dość dziwne pytanie - a skąd masz legitymację i jak ją zdobyłeś skoro nie wiesz, że w czasie wykonywania obowiązków Strażnika SSR powinieneś posiadać legitymację i odznakę. Cześć Nie żebym się czepiał ale tak na wszelki wypadek poproś Krzysztofa-jogi lub Maćka-MASTINO niech Ci podeślą stosowne Ustawy, Zarządzenia, RAPR i inne potrzebne przepisy do wykonywania jakże odpowiedzialnej funkcji Strażnika SSR. JK
[2012-04-16 13:13]

jogi

Odznakę z wybitym Twoim nr służbowym zgodnym z legitymacją musisz mieć przypiętą w widocznym miejscu . Legitymację okazujesz dopiero na żądanie osoby kontrolowanej ale nie dajesz jej nikomu do ręki. [2012-04-16 13:13]

JOPEK1971

Na kontrol nikt nie może iśc,na kontrolę owszem ;-) [2012-04-16 13:13]

Diablo

Tak wygląda nasza SSR :)
[2012-04-16 13:20]

Ludzie o czym tu jest mowa? Chłopak się zapętlił kompletnie. Ja pytam, jeśli ... teoretycznie ma legitymację Strażnika SSR i w jakiś sposób ją zdobył ( w co wątpię), to w jaki sposób ją zdobył nie posiadając PODSTAWOWEJ , PODKREŚLAM PODSTAWOWEJ WIEDZY Z ZAKRESU OBOWIĄZKÓW STRAŻNIKA SSR ?! Myślę, że doszło do jakiegoś nieporozumienia i kolega właściciel wątku zwyczajnie strzelił gafę, bo jeśli jest inaczej, to drżyjcie wędkarze!

Jak można zostać strażnikiem SSR nie będąc pouczonym ( bo o szkoleniu to raczej nie ma co gadać), jak wyglżda służba w tej formacji, jakie są prawa, obowiązki i inne przepisy etc. 

No klękajcie narody!

[2012-04-16 13:23]

jogi

Ramowy regulamin

§ 9. 1. Społeczną Straż Rybacką tworzą: 
1) komendant Społecznej Straży Rybackiej,
2) strażnicy Społecznej Straży Rybackiej, zwani dalej "strażnikami".
2. Społeczną Strażą Rybacką kieruje komendant Społecznej Straży Rybackiej.

§ 10. 1. Strażnicy mogą działać w składzie patrolu.
2. Strażnicy mogą działać we wspólnym patrolu z Państwową Strażą Rybacką.

§ 11. Podejmując czynności kontrolne strażnik jest obowiązany posiadać legitymację strażnika Społecznej Straży Rybackiej i nosić na widocznym miejscu odznakę Społecznej Straży Rybackiej.

§ 12. 1. Przed przystąpieniem do kontroli strażnik okazuje legitymację strażnika Społecznej Straży Rybackiej.
2. W razie uniemożliwienia strażnikowi wykonania uprawnień, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. Nr 21, poz. 91, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 128, poz. 602, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126), zwanej dalej "ustawą", strażnik odstępuje od tych czynności i zawiadamia komendanta Społecznej Straży Rybackiej.

§ 13. Z przeprowadzonych kontroli, o których mowa w art. 23 pkt 1 oraz 2 ustawy, przeprowadzający je strażnik lub kierujący patrolem sporządza zbiorcze sprawozdanie.

§ 14. 1. Z przeprowadzonych czynności, o których mowa w art. 23 pkt 3 oraz pkt 4 lit. b) ustawy, przeprowadzający je strażnik lub kierujący patrolem sporządza notatkę, zwaną dalej "notatką".
2. Notatka powinna zawierać, z zastrzeżeniem § 17 ust. 4:
1) czas, datę i miejsce przeprowadzonych czynności,
2) imię, nazwisko i adres osoby kontrolowanej,
3) wyszczególnienie przeprowadzonych czynności,
4) czytelny podpis strażnika lub kierującego patrolem.

§ 15. 1. Zabezpieczając porzucone ryby strażnicy lub kierujący patrolem przekazują je za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa.
2. W pokwitowaniu wyszczególnia się ilość i masę ryb z podziałem na gatunki. Jeżeli nie ma możliwości ich zważenia, podaje się ilość poszczególnych gatunków w sztukach, a masę określa orientacyjnie, zaznaczając jednocześnie na pokwitowaniu, że ich masa została określona szacunkowo.
3. Kopię pokwitowania dołącza się do notatki.

§ 16. 1. Zabezpieczając porzucone i odebrane przedmioty służące do połowu ryb, strażnik przekazuje je za pokwitowaniem Państwowej Straży Rybackiej; w wypadku gdy nie ma możliwości przekazania tych przedmiotów Państwowej Straży Rybackiej, mogą one zostać zdeponowane za pokwitowaniem u uprawnionego do rybactwa bądź na najbliższym posterunku Policji.
2. W pokwitowaniu określa się rodzaj, liczbę oraz charakterystyczne cechy tych przedmiotów.
3. Kopię pokwitowania dołącza się do notatki.

§ 17. 1. W wypadku odebrania ryb osobie kontrolowanej wystawia się pokwitowanie.
2. Do pokwitowania, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio § 15 ust. 2.
3. Kopię pokwitowania dołącza się do notatki.
4. W notatce strażnik zamieszcza dane uprawnionego do rybactwa, któremu zostały przekazane odebrane ryby.

[2012-04-16 13:24]

Ja pierdziu......................... Normalnie się zadławię ze śmiechu.  [2012-04-16 13:27]

Roxola

To ja jeszcze tak delikatnie zapytam.  Jak długo jesteś członkiem PZW ?

Ponieważ z Twojego opisu wynika, ze rozpoczynasz przygodę z wędkarstwem.
[2012-04-16 13:27]

bodekk66

jogi,mam pytanie,to jeżeli w składzie kontrolujących będzie wędkarz,tzn że komendant czy też  kierownik grupy złamał regulamin,pytam bo byłem swiadkiem takiego praktykanta i praktyki,nadmienię że po moim pytaniu do komendanta otrzymałem taką odp,nie brałem tego do siebie bo kontrola odbyła się standartowo, [2012-04-16 13:33]

Ja proponuję dla ogólnego dobra, by zaprzestać kompletnie dyskusji o SSR na naszym forum. Codziennie czytam tu takie rzeczy, że zaczynam się zastanawiać nad sensem istnienia tego tworu. 

Mam nadzieję, że temat założył ktoś nie mający nic wspólnego z członkostwem SSR i że jest to jakaś próba wywołania kolejnej sprzeczki, bo w przeciwnym razie chcę poznać miejsce w którym ten oto strażnik sprawuje swą funkcję. 

Jeśli podobny numer ma rzeczywiście miejsce i jest to prawdziwy przypadek, stanowi on kolejny, niechlubny, a wręcz krytyczny przykład dlaczego SSR jest w takiej, a nie innej kondycji. 

Przypadkowi ludzie, bez przygotowania, pozbawieni wiedzy ( PODSTAWOWEJ) nie mówiąc już o niuansach tej wiedzy zostają strażnikami społecznymi. Czy tylko ja widzę w tym powód do płaczu?

Ratuuuuunkuuuu!

[2012-04-16 13:44]

Przepraszam nie dopisąłem ujmę to tak pytam was ludzi którzy maja większe doświadczenie bo spotkałem sie z tekstami że najważniejsza   jest legitymacja nie blacha.Czytałem te uprawnienia i dlatego nie chodzę póki nie dostane blachy ..nie szukam zaczepki ani nie chce nikogo prowokować lepiej wybadać baze dokładnie niz później walnąc gafe...tak jestem krótko w PZW co nie znaczy że wcześniej nie miałem styczności ze stowarzyszeniami itp
[2012-04-16 13:50]

nie chodzę sam na kontrole zawsze jest nas 3 2 z legitymacjami i blachami ja tylko na zasadzie stażu /praktyk póki nie uzyskam blachy
[2012-04-16 13:54]

89krzysztof

A ja gdzieś czytałem, że do SSR może zostać przyjęta osoba z minimum trzyletnim stażem w PZW. Coś pomyliłem ?  [2012-04-16 13:59]

To do PSR
[2012-04-16 14:00]

Czy w SSR nie trzeba mieć jakiejś praktyki... minimalnego okresu członkostwa by zostać strażnikiem? Czy forum wędkarskie jest źródłem wiedzy dla strażników SSR? Jeśli tak jest, to już wymiękam.

Ile ja się nasłuchałem kalumnii pod własnym adresem od pewnego pana komendanta?! Jakie to trzeba spełniać warunki! Że ktoś taki jak ja nigdy nie może zostać strażnikiem SSR! Mam doświadczenie wędkarskie, mam lata, posiadam wiedzę wędkarską i w dziedzinie przepisów, wiem co może, a czego nie może wędkarz, strażnik, nie mam nałogów oprócz tytoniu, mam czas by działać w formacji, nie byłem karany nigdy w żaden sposób pomijając dwa mandaty za przekroczenie prędkości. Jestem w miarę zdrowy, jestem Obywatelem Polskim, posiadam pełne prawa obywatelskie i społeczne, a tu klops, bo pan komendant ma jakieś prywatne zastrzeżenia.

Aty tu szukasz wiedzy którą powinieneś posiadać zanim wstąpisz w szeregi SSR!

Daj spokój, poproś modera o likwidacje wątku kolego i nie zadawaj takich pytań publicznie, bo robisz obciach całej formacji.

[2012-04-16 14:02]

ryukon1975

Przepraszam nie dopisąłem ujmę to tak pytam was ludzi którzy maja większe doświadczenie bo spotkałem sie z tekstami że najważniejsza   jest legitymacja nie blacha.Czytałem te uprawnienia i dlatego nie chodzę póki nie dostane blachy ..nie szukam zaczepki ani nie chce nikogo prowokować lepiej wybadać baze dokładnie niz później walnąc gafe...tak jestem krótko w PZW co nie znaczy że wcześniej nie miałem styczności ze stowarzyszeniami itpTo tak jakby policjant drogówki po zatrzymaniu mnie na ulicy zapytał mnie czy może mnie skontrolować.
Więc Ci odpowiem.
Nie możesz mnie skontrolować bo nie masz o tym pojęcia,a kłusownika to nie złapiesz przez najbliższe 10 lat.
Kłusownik-osoba która działa pod osłona nocy i użyciu urządzeń płuapkowych- innych jak wędka:)
Teraz ja zapytam.
Po co wstąpiłeś do SSR?
Może tak jak jeden z moich kolegów zostałeś wytypowany na zebraniu koła bo nikt inny nie chciał?
[2012-04-16 14:07]

Przepraszam bardzo wygłupiłem  nie sformuowałem pytania jak należy sie postaram się by ten wątek został usunięty
[2012-04-16 14:13]

Może zostaw go chwilę, by wypowiedzieli się portalowi eksperci? :)

Ciekaw jestem ich oceny.

Hehe.

[2012-04-16 14:17]

jogi

W składzie Patrolu nie może uczestniczyć osoba postronna. Nie ma ona ochrony prawnej takiej jak Strażnik.  Przybranie osoby postronnej przysługuje jedynie służbom mundurowym (pomoc w ujęciu lub jako świadek zdarzenia itp.) Pozdrawiam. [2012-04-16 14:18]