Konkursy wędkarskie

Zarząd koła PZW nr 69 w Bydgoszczy zaprasza wszystkich członków koła do czynnego udziału w tegorocznych konkursach wędkarskich organizowanych w podanych niżej terminach.
I . 2014.05.10 - Sokole Kuźnica
II. 2014.09.13 - Sokole Kuźnica
Zawody rozpoczynają się zbiórką na łowisku o godzinie 6.30 i trwają do godziny 13.00.
Zgłoszenia chętnych przyjmowane są do czwartku poprzedzającego zawody u skarbnika koła Marka Zielińskiego tel.660663962
Osoby nieposiadające zezwolenia na amatorski odłów ryb w Zalewie Koronowskim na 2014 rok ponoszą dodatkowo "opłatę konkursową" w wysokości 10 zł płatną nad wodą przed konkursem.