Kłusownictwo na Parsęcie

/ 1 odpowiedzi
Im dłużej kłusownictwo będzie spostrzegane jako problem mający niską szkodliwość społeczną, tym dłużej na naszych wędkarskich szlakach będziemy potykać się o sznury i wyławiać z wody sieci. Kłusownicy pozostaną w wielu przypadkach bezkarni lub nałożone na nich kary zachęcą ich wręcz do dalszego uprawiania tego procederu. Zaplecze walki z tym problemem ukazał nam Mirosław Kachnicz - Komendant Straży Rybackiej w Koszalinie.  www.wedkarstwotv.pl