Karty oplacone można wedkowac:) tylko gdzie to pię

karty oplacone można wedkowac:) tylko gdzie to piękne słońce???? :)). Akwen: Odra Wrocław. Zimowisko barek.