karta wędkarska -ceny na ten rok

/ 5 odpowiedzi
czesc, pytanie czy mogę łowic na karcie wedkarskiej mojego taty? orientuje sie jaka jest cena naklejki na rok ?
Marcin3107


10. Członek PZW ma prawo udostępnić współmałŜonkowi jedną ze swoich wędek do wędkowania, w granicach przysługującego mu stanowiska i limitu połowu, bez konieczności uiszczania przez współmałŜonka składki członkowskiej oraz składki na ochronę i zagospodarowanie wód. PowyŜsze ma wyłącznie zastosowanie przy wędkowaniu dopuszczającym łowienie na dwie wędki. (2018/05/17 16:38)

Marcin3107


10. Czlonek PZW ma prawo udostepnic wspolmalzonkowi jedna ze swoich wedek do wedkowania, w granicach przyslugujacego mu stanowiska i limitu polowu, bez koniecznosci uiszczania przez wspolmalzonka skladki czlonkowskiej oraz składki na ochrone i zagospodarowanie wod. Powyzsze ma wylacznie zastosowanie przy wedkowaniu dopuszczajacym lowienie na dwie wedki. (2018/05/17 16:41)

killer


czyli moge lowic na karcie wedkarskiej mojego taty, nawet jesli nie jest obecny ze mna na łowisku? (2018/05/17 16:49)

Jakub Wo¶


czesc, pytanie czy mogę łowic na karcie wedkarskiej mojego taty? orientuje sie jaka jest cena naklejki na rok ?

Ile masz lat? Je¶li 14 lub więcej musisz mieć własn± kartę wedkarsk±. Je¶li nie masz 14 możesz wędkować pod nadzorem osoby uprawnionej do opieki. (2018/05/17 18:42)

Jakub Wo¶


10. Czlonek PZW ma prawo udostepnic wspolmalzonkowi jedna ze swoich wedek do wedkowania, w granicach przyslugujacego mu stanowiska i limitu polowu, bez koniecznosci uiszczania przez wspolmalzonka skladki czlonkowskiej oraz składki na ochrone i zagospodarowanie wod. Powyzsze ma wylacznie zastosowanie przy wedkowaniu dopuszczajacym lowienie na dwie wedki.
Wyskoczyłe¶ kolego z tym blockquoteem jak Filip z konopii. Chłopak pyta o rodzica nie małżonka w dodatku cytowany przez Ciebie punkt został wykre¶lony już ponad dwa lata temu.
(2018/05/17 18:43)