Karta wędkarska - gdzie zdobyć?

/ 29 odpowiedzi
notaki


Panowie. Nie mylcie pojęć .
Karta wędkarska i legitymacja PZW to nie to samo.
Ustawa o rybactwie śródlądowym stanowi:

2. Amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu, zwany dalej „kartą wędkarską” lub „kartą łowiectwa pod-wodnego”, a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa – posiadająca ponadto jego zezwolenie.
2a. Posiadanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, potwierdza dokument wydany w postaci papierowej lub elektronicznej przez uprawnionego do rybactwa w ob-wodzie rybackim określający podstawowe warunki uprawiania amatorskiego po-łowu ryb ustalone przez uprawnionego do rybactwa wynikające z potrzeby pro-wadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w tym obwodzie rybackim, uwzględ-niającej w szczególności wymiary gospodarcze, limity połowu, czas, miejsce i technikę połowu ryb. Zezwolenie może także wprowadzać warunek prowadze-nia rejestru amatorskiego połowu ryb, a w przypadku wprowadzenia tego wa-runku – określać sposób prowadzenia tego rejestru.
3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełno-letniej posiadającej taką kartę.

4. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego są zwolnieni cudzoziemcy czasowo przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający zezwolenie, o którym mowa w ust. 2. Z obowiązku tego są także zwolnione osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach znajdują-cych się w obiektach przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb, jeżeli uzyskały od uprawnionego do rybactwa zezwolenie na połów w tych wodach.

.

Kazdy obywatel RP powyżej 14-go roku zycia by wędkować, MUSI posiadać karte wedkarką
Kropka
(2014/03/27 17:51)

Jack14


Ja nie mam problemów z interpretacją co to jest Karta Wędkarska w skrócie KW od zezwolenia.Widocznie dla kolegów karta to to samo co pozwolenie!!Jeszcze raz proszę nie wprowadzać w błąd innych wędkarzy!
dot.Mojego wcześniejszego wisu do kolegi @darek-salamon. (2014/03/27 18:03)

Jack14


Nie badzcie uszczypliwi kartę wędkarską można wyrobić w każdym kole jakie nam sie podoba tu nie ma źadnych wskazań czy przymusu.Przykł.mieszkam w Krakowie moge koło mieć w Łodzi .Dopisek do zamknietego postu czy można łapać ryby bez zrzeszenia w PZW i karty.Taaaaaak można każdy może tylko płaci sie sporo kasy za pare dni trzeba wpłacić na konto PZW praktycznie tyle co posiadacz karty płacący za rok.Mieć imienny dowód wpłaty od dnia do dnia dowód osobisty'czas mierzony do 24- czwartej każdego dnia'czyli jak mam do 15 maja zezwolenie ,kończy sie 15 maja o godz.24-ej tyle w temacie.Połamania wędek życzę.
(2014/03/28 20:05)

MASTINO


Nie badzcie uszczypliwi kartę wędkarską można wyrobić w każdym kole jakie nam sie podoba tu nie ma źadnych wskazań czy przymusu.Przykł.mieszkam w Krakowie moge koło mieć w Łodzi .Dopisek do zamknietego postu czy można łapać ryby bez zrzeszenia w PZW i
karty
.
Taaaaaak można każdy może tylko płaci sie sporo kasy za pare dni trzeba wpłacić na konto PZW praktycznie tyle co posiadacz karty płacący za rok.Mieć imienny dowód wpłaty od dnia do dnia dowód osobisty'czas mierzony do 24- czwartej każdego dnia'czyli jak mam do 15 maja zezwolenie ,kończy sie 15 maja o godz.24-ej tyle w temacie.Połamania wędek życzę.


Nieeeee. Bez Karty na wodach PZW łowić Ci nie wolno. Nie dotyczy to tylko obcokrajowców i dzieci do 14 roku życia. Bez Karty połowisz na wodzie prywatnej i to też nie na każdej. Zresztą bez Karty nie dostaniesz zezwolenia czasowego (tzw. czasówki), ponieważ wpisuje sie tam numer Karty Wędkarskiej. Tak więc riposta kol. @Jack14 była trafna.

(2014/03/29 00:14)