Zaloguj się do konta

Jezioro w lesie..

utworzono: 2010/12/14 13:52
andrzej1952

interesujące mnie wędkarsko jezioro znajduje się o ok 500m od drogi utwardzonej a łączy się ono szeroką drogą gruntową(używaną do zwózki drewna) przez las.droga ta biegnie wzdłuż jeziora w odległóści ok 5-10m od wody. Ponieważ jestem niepełnosprawny ruchowo (grupa inwalidzka i stosowna karta upoważniająca do niestosowania się do niektórych znaków) trudno mi "doczłapać" się do wody z tobołami i sprzętem. mam pytanie czy w świetle przepisów strażnik leśny słusznie uznał mnie za winnego zbrodni wjazdu do lasu?- (wszak WOLNO mi wjechać w zakaz ruchu) a pojazdy leśnictwa i prywatne wynajęte do pracy w lesie jeżdżą tam swobodnie (moje auto w odróżnieniu od leśników SPEŁNIA  normy euro 4) nadmieniam, że nie blokowałem przejazdu zaparkowałem na cyplu od strony jeziora w odległości ok 15m od wody na piasku zdala od igliwia [2010-12-14 13:52]

withanight88

Interpelacja nr 9791

do ministra środowiska

w sprawie umożliwienia wjazdu samochodem do lasu osobom niepełnosprawnym

Otrzymuję liczne prośby od osób niepełnosprawnych, które sprowadzają się do umożliwienia wjazdu samochodem do lasu w okresie, kiedy nie stanowi to zagrożenia pożarowego. Osoby niepełnosprawne, jak same podnoszą, mają prawo na podstawie posiadanej legitymacji do różnych udogodnień (parkowanie, specjalnie wykonane podjazdy itp.). Nie mają jednak prawa wjechać samochodem do lasu, by mieć większy kontakt z naturą, oddychać czystym powietrzem, wreszcie móc zbierać grzyby czy czarne jagody. Przez taki właśnie bezpośredni kontakt z przyrodą oni czują się potrzebni, zapominają bodaj na chwilę o swojej niepełnosprawności. Oczywiście wjazd samochodem można by ograniczyć tylko do dni, kiedy nie istnieje zagrożenie pożarowe, oraz do osób, których niesprawność wynika ze schorzeń narządów ruchowych. Wydaje się, że jest to problem niewielkiej liczby osób, ale dla nich właśnie jest to sprawa ważna. Jak podkreślają, kontakt z naturą i możliwość bezpośredniego zebrania jagód bądź grzybów są dla nich bardzo dobrą i skuteczną rehabilitacją. Jak sami przyznają, wielokrotnie o takie potraktowanie osób niepełnosprawnych zwracali się do nadleśnictw, Straży Leśnej itp. Wszyscy przyznają im rację, jednak nikt nie chce w tej sprawie podjąć jednoznacznej decyzji. Osoby te nie chcą liczyć na litość ze strony pracowników leśnictw bądź Straży Leśnej. Pragną w sposób legalny takie ograniczone prawo wjazdu do lasu posiadać w okresie, kiedy nie będzie to stanowić zagrożenia pożarowego dla lasów.

W związku z tym proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy resort jest zainteresowany rozwiązaniem tego problemu zgodnie z postulatami osób niepełnosprawnych?

2. Jakie były przyczyny tego, że powyższe postulaty osób niepełnosprawnych nie doczekały się pomyślnego załatwienia?

3. Kiedy należy oczekiwać podjęcia decyzji w tej sprawie?

Poseł Alicja Lis

Jarosław, dnia 4 kwietnia 2005 r.
[2010-12-14 13:59]

withanight88

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska - z upoważnienia ministra -

na interpelację nr 9791

w sprawie umożliwienia wjazdu samochodem do lasu osobom niepełnosprawnym

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację poseł Alicji Lis z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie umożliwienia wjazdu samochodem do lasu osobom niepełnosprawnym, przesłaną przy piśmie z dnia 11 kwietnia 2005 r. (znak SPS-0202-9791/05), uprzejmie informuję, że polskie prawo leśne umożliwia taki wjazd.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435) ograniczenia ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami w lesie nie dotyczą inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb. Przez przystosowanie pojazdu rozumieć należy, że pojazd powinien być oznakowany, a jadąca w nim osoba niepełnosprawna powinna posiadać legitymację inwalidzką. W związku z powyższym nie widzę potrzeby rozwiązywania podnoszonego przez Panią Poseł problemu.

Do resortu nie wpływały postulaty osób niepełnosprawnych o wprowadzenie regulacji prawnej w zakresie udostępnienia lasów osobom niepełnosprawnym. Wpływały jedynie indywidualne skargi na incydentalne przypadki niewpuszczania do lasu osób niepełnosprawnych.

Rozumiejąc, że przypadki takie powtarzają się, poleciłem Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych spowodowanie, by podległe mu służby leśne przestrzegały prawa i nie utrudniały osobom niepełnosprawnym wjazdu na drogi leśne.

Z wyrazami szacunku

Sekretarz stanu

Tomasz Podgajniak

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2005 r.
[2010-12-14 14:00]

withanight88

Takie cos znalazłem , nie wiem na ile aktualne. Na portalu są osoby , które wiedze w temaacie zapewne posiadaja , to pomogą [2010-12-14 14:02]

przemx

Zaciekawiony tematem przeszukałem bazę aktów prawnych i modyfikacji tejże ustawy z 1991 roku i w tym przypadku jest ona aktualna. Czyli jak widziałem w interpelacji i odpowiedzi na nią w myśl artykułu 29 ustawy z 1991 z późniejszymi zmianami jeśli posiadasz samochód przystosowany, a na pewno i legitymację to masz prawo wjechać w drogę leśną nie udostępnioną do ruchu publicznego, gdyż zapisy cię nie obejmują.
[2010-12-16 01:28]

osmial

dostałem mandat w tym roku za to wykroczenie i w czasie wypisywania kwitka uciąłem sobie pogawędkę z Panami mundurowymi, którzy powiedzieli mi m.in. to, że niepełnosprawny (kierowca, a i nawet pasażer) nie podlega mandatowi. Tylko w kwestii tego pasażera nie mam pewności czy to musi być jakaś specjalna grupa inwalidzka wymagająca opiekuna, nie mam pojęcia czy coś takiego w ogóle istnieje więc ktoś znający się w temacie musiał by sprecyzować. [2010-12-16 16:39]