Jezioro Piwonińskie - zaostrzenie przepisów

Witam wszystkich. Proszę o opinie odnośnie propozycji uchwały wprowadzającej zmiany odnośnie limitów dobowych i wymiarów ochronnych ryb poławianych w Jeziorze Piwonińskim.

Propozycja uchwały:

UCHWAŁA Nr ………


Walnego Zgromadzenia członków Koła PZW nr 16 Sobienie Jeziory
z dnia …………….. 2009 r.

Walne Zgromadzenie członków Koła PZW nr 16 Sobienie Jeziory uchwala co następuje:

§ 1
Od dnia 1 stycznia 2010 roku zostają wprowadzone zmiany dotyczące wymiarów ochronnych i limitów ilościowych ryb poławianych w Jeziorze Piwonińskim.

§ 2
a) limit dzienny połowu karpia i lina – 2 sztuki (łącznie)
b) limit dzienny połowu leszcza – 3 sztuki
c) limit dzienny połowu szczupaka – 2 sztuki
d) limit dzienny połowu okonia – 15 sztuk
e) wymiar ochronny karpia – 40 cm
f) wymiar ochronny lina – 30 cm
g) wymiar ochronny leszcza – 30 cm
h) wymiar ochronny szczupaka – 50 cm
i) wymiar ochronny okonia – 18 cm
j) wymiar ochronny płoci – 15cm

§ 3
Kontrole nad przestrzeganiem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą powierza się Społecznej Straży Rybackiej.