Zaloguj się do konta

Jakie gatunki ryb wystepuja w jeziorze Głębokim w

utworzono: 2010/06/26 11:30
krzysiu7012

[2010-06-26 11:30]

Jeziorze Głębokim w....? Bo jest kilka jezior w Polsce o tej nazwie. [2010-06-26 11:34]

krzysiu7012

W jeziorze głebokim koło Żukowa pod gdańskie [2010-06-26 11:38]

Uuuuuuuuu, to jednak nie moje jezioro, 350 km dalej.... :)  Pomorzanie, odezwijcie się! [2010-06-26 11:45]

Nie moja woda, ale znalazłem to :

Jezioro głębokie
Łowiska » Pomorskie » Jezioro głębokie
Wartość
powierzchnia 107,5ha
długość max. 3200m
szerokość max. 520m
objętość 12348m
rzędna lustra wody 91,8m(n.p.m.)
długość linii brzegowej misy jeziora 8300m
głębokość max 31,2m
głębokość średnia 11,5mJezioro Głębokie znajduje się w gminie Dębnica Kaszubska – na 540 16,7’ szerokości geograficznej północnej i 170 23,6’ długości geograficznej wschodniej.
Jezioro to o kształcie bardzo wydłużonym rozciąga się z kierunku południowo-wschodniego na północno -zachodni. Należy do głębokich jezior przepływowych o bardzo stromych stokach misy jeziornej. Wskaźnik rozwoju linii brzegowej jeziora Głębokiego wynoszący - 2,26 oraz duże wydłużenie jeziora - 6,2 decydują o tym, że na 1 ha powierzchni zwierciadła wody przypada aż 77 m linii brzegowej. Wskaźnik głębokościowy - 0,37 wskazuje na średnie urozmaicenie dna. Największe głębokości znajdują się w południowej ( ok. 15 m) i północnej części jeziora (ok. 31,2 m). Dno jeziora Głębokiego pokryte jest warstwą mułu - średnio o grubości od 0,1 do 0,5 m. W najgłębszych miejscach dochodzi do 1 m.
Roślinność
Roślinność wynurzona jest bardzo uboga. W skład jej wchodzą nieduże kępy sitowia i niewielkie skupiska trzciny wzdłuż brzegów. Roślinność wynurzona zajmuje tylko ok. 1,9 ha, czyli ok. 1,6 % powierzchni lustra wody jeziora.Maksymalny zasięg roślinności zanurzonej wynosi 5 m. Pokrywa ona partie dna wzdłuż całego brzegu jeziora. W skład jej wchodzą: moczarka kanadyjska (Elodea Canadeusis), wywłocznik (Myriophllum), rdestnica połyskująca i kędzierzawa oraz rogatek (Ceretophyllum). W zatokach występują pojedyncze egzemplarze grzybieńca i grążela.
Dopływy i odpływy
Jezioro Głębokie zaliczane jest do jezior przepływowych bowiem przepływa przez nie rzeka Słupia. Wpływa ona do jeziora Głębokiego na 86,35 km, a wypływa na 85,1 km swego biegu.Roczny odpływ wód z jeziora Głębokiego rzeką Słupią wynosi ok. 56,7 mln m3. Innych większych dopływów i odpływów jezioro Głębokie nie posiada.Pod względem bakteriologicznym wody Słupi na dopływie i odpływie z jeziora Głębokiego posiadały II klasę czystości. Pod względem hydrobiologicznym na dopływie do jeziora Głębokiego wody posiadały strefę alfamezosaprobową, czyli znacznie zanieczyszczonej (III klasa czystości), odpływające także strefę alfamezosaprobową ( II/III klasa czystości). Taką sytuację stanu czystości wód płynących i stojących stwarzają zanieczyszczone wody rzeki Bytowej, odbiornika ścieków komunalnych, bytowo – gospodarczych z miasta Bytowa, okolicznych osiedli miejskich, zakładów rolniczo – spożywczych uchodzące do rzeki Słupi kilkaset metrów przed jej ujściem do jeziora Głębokiego. Wody Bytowej przed jej ujściem do Słupi posiadały wody III klasy czystości ze względu na znaczne skażenie bakteriologiczne, dużą zawartość manganu, fosforanu i zawiesiny ogólnej. Zanieczyszczenia te akumulowane są w jeziorze Głębokim i następnych jeziorach przepływowych - Konradowo i Krzynia, dyskwalifikując wody tych jezior do I klasy czystości.
Zagospodarowanie jeziora
Dominującymi gatunkami ryb są: płoć i leszcz. Według informacji PGR wydajność jeziora wynosi ok. 20 kg ryb /ha. Podstawą odłowów są 2 gatunki – płoć (ok. 50% odłowów) i leszcz. Jezioro i okolice są doskonałymi obiektami turystycznymi. Potwierdzeniem tego jest masowy rozwój ruchu turystycznego zorganizowanego i niezorganizowanego. Ponadto nad jeziorem zlokalizowano rożne ośrodki turystyczne (wypoczynkowe jak i sportów wodnych). Ścieki bytowo – gospodarcze z ośrodków gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych, skąd wywożone są na wysypisko gminne.
Klimat
Jezioro Głębokie położone jest w północnej części obszaru zaliczanego do Krainy Klimatycznej Środkowo-Pomorskiej, który ze względu na stosunkowo wysokie położenie n.p.m posiada najgorsze warunki termiczne w woj. Słupskim. Kraina ta charakteryzuje się niską temp. Stycznia (-3,1C) oraz okresu poza wegetacyjnego (XI - III ok. -0,40C), dużą amplitudą roczną temp. 19,9 0C najdłuższą i najwcześniejszą zimą .Opady atmosferyczne w tej krainie są obfite i wynoszą średnio rocznie ponad 760 mm, z maksimum w lipcu - ponad 95 mm.Okres zimowy poprzedzający badanie jeziora był obfity opady i bardzo chłodny - przedłużył się do połowy kwietnia 1987 r. Oblodzenie jeziora nastąpiło w miesiącu grudniu i utrzymało się do około 8 - 10 kwietnia 1987 r., osiągając grubość średnio kilkanaście centymetrów . Temperatury powietrza w styczniu i lutym 1987 r. Były bardzo niskie i dochodziły do -28 do -300C .

[2010-06-26 11:52]

manwe1

Jezioro Głębokie jest tez w Sczecinie. Głębokich jak psów w Polsce jest to fakt. [2010-06-27 09:30]