Jak zapisać się do Koła Wędkarskiego?

/ 18 odpowiedzi
Czy mogli byście mi powiedzieć czy jak mam 14 lat to mogę się zapisać do koła wędkarskiego chciałbym się zapisać do koła włocławskiego i ile wynoszą składki na rok i takie ogólne wiadomości które powinienem widzieć zanim wstąpię do koła
użytkownik57785


Dane kontaktowe
NAZWA:
Okręg PZW we Wrocławiu
WOJEWÓDZTWO:
dolnośląskie
MIEJSCOWOŚĆ:
Wrocław
ADRES:
Kazimierza Wielkiego 65
KOD:
50-077
KONTAKT:
+48 71 344 44 01 (centrala)
pzw_wroclaw@poczta.onet.pl (sekretariat)
pzw.szczodre@home.pl
jan.szpil@pwr.wroc.pl (opiekun Okręgowej Str. Internetowej)
www.pzw.wroclaw.pl
INFORMACJE:
NIP 896-10-01-884
Konto bankowe: BGŻ O/Wrocław
97 2030 0045 1110 0000 0035 5610

Biuro Okręgu:
Karol Napora - dyrektor,
Waldemar Szmajda - z-ca dyrektora,
Ewa Babś - gł. ksiegowa,
Alicja Koper-Niewiadomska - sekretariat -spec. ds. adm. gospodar.,
Wojciech Szajkowski- porady prawne
Kazimierz Niedzielski - Komendant SOW - PZW
Komendanci Powiatowi Społecznej Straży Rybackiej:
Powiat Ziemski: tel. 60-55-78-067
Powiat Grodzki: tel. 50-18-44-273, 50-01-17-498
Powiat Oleśnica: tel. 66-68-70-587
Powiat Oława: tel. 60-03-78-240,
Powiat Strzelin: tel. 50-97-08-486
Powiat Środa Śl.:tel. 50-11-06-757
Powiat Wołów: tel. 78-18-73-612
Powiat Góra: tel. 65-54-33-635

Komendant Państwowej Straży Rybackiej: tel. 071- 340-66-31

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska: tel. 071-372-13-05


WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ W 2011 r.Składka przeznaczona na cele statutowe Związku, dzielona w następujący sposób: 10% - ZG, 45% - Okręg, 44% - Koła, 1% Fundusz Pomocy Kołom.

Lp. Treść Kwota zł.
1. Składka członkowska 62,00 *)
2.
Składka członkowska ulgowa 50%
Młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,
Odznaczeni Srebrna i Złotą Odznaką PZW,
Mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia, kobiety po ukończeniu 60 roku życia


31,00
3.
Składka członkowska ulgowa 75%
Członkowie uczestnicy do 16 lat,
Odznaczeni Złotą Odznaką PZW z Wieńcami
15,00
4.
Wpisowe
Członek zwyczajny PZW,
Członek - uczestnik PZW
25,00
12,00
5. Legitymacja członkowska 5,00

*) Ze składki członkowskiej podstawowej 1 zł przeznacza się na realizację programu edukacji ekologicznej w środowisku dzieci i młodziey, w proporcji 10% na szczeblu ZG PZW a ()% dla Okręgów PZW.

Uwaga:
Zwalnia się członków - uczestników z opłat za legitymację członkowską,
Opłata za egzamin na kartę wędkarską: 24,60 zł. (z VAT) , kandydat na członeka - uczestnika (do 16 lat) zwolniony jest z opłaty za egzamin,
Zwolnienie z opłaty wpisowego i za egzamin na kartę wędkarską może nastąpić na podstawie stosownej uchwały Zarządu Koła
Wysokość opłaty za wydanie karty wędkarskiej ustalają Starostwa Powiatowe,
Karty wędkarskie mieszkańcom Wrocławia wydaje Wydział Środowiska i Rolnictwa UM Wrocławia ul. Bogusławskiego 8-10 (parter - pokój 22 od godz. 8.00 do 15.00),
Karty wędkarskie mieszkańcom z poza Wrocławia wydają właściwe dla rejonu zameldowania Starostwa Powiatowe.OKRĘGOWE SKŁADKI NA ZAGOSPODAROWANIE I OCHRONĘ WÓD NA TERENIE DOLNEGO ŚLĄSKA W 2011 ROKU

Składki w 100% przeznaczone są na zagospodarowanie i ochronę wód, dzierżawy i zakup wód, ekologię i ochronę przyrody.

Poniższe opłaty uprawniaja do wędkowania na wodach krainy pstrąga i lipienia oraz na wodach nizinnych z brzegu i środków pływających.I. OKRĘGOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA PZW ROCZNA I OKRESOWA


Lp. Rodzaj składki Kwota zł.
Roczna 1 dzień
1. Składka normalna 120,00 20,00
2. Składka ulgowa " I " 60,00
3. Składka ulgowa " II " 30,00
4. Składka ulgowa wnoszona przez członka uczestnika 20,00

II. OPŁATY DLA NIEZRZESZONYCH W PZW I CUDZOZIEMCÓW

Lp. Rodzaj składki Kwota zł.
Roczna 1 dzień
1. Opłata uprawniająca do wędkowania na wodach krainy pstrąga i lipienia oraz wodach nizinnych z brzegu i ze środków pływających 500,00 40,00

Wyjaśnienie:
Składkę ulgową „I" wnoszą członkowie PZW, tj. młodzież szkolna i studenci od 16 do 24lat, odznaczeni Srebrną Odznaką PZW i Srebrną Odznaką "Zasłużony Strażnik SSR PZW", kobiety po ukończeniu 60 roku życia, mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia,
Składkę ulgową „II" wnoszą członkowie PZW odznaczeni Złotą Odznaką PZW,
Składka ulgowa 100% dla członków PZW odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami,
Współmałżonek członka PZW posiadający kartę wędkarską i łowiący w obrębie tego samego stanowiska wędkarskiego, zwolniony jest z opłacania składek,
Zgodnie z §15 pkt 2 Statutu PZW osoba uhonorowana tytułem „Członka Honorowego PZW" jest zwolniona ze świadczeń członkowskich na rzecz Związku.
Okresowe składki członkowskie okręgowe na zagospodarowanie i ochronę wód nie są objęte ulgami i zwolnieniami.
Opłaty za wędkowanie, za kilka kolejnych dni są wielokrotnością opłaty jednodniowej członkowskiej lub opłaty jenodniowej dla niezrzeszonych i cudzoziemców.

Uwaga:
Młodzież niezrzeszona w PZW do lat 14, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w czasie jego obecności. Uprawnienie to dotyczy również współmałżonków członków PZW - pod warunkiem posiadania karty wędkarskiej,
Powyższe składki i opłaty wniesione przez osoby z poza Porozumienia Dolnośląskiego uprawniają do wędkowania wyłącznie na terenie Okręgu, w którym zostały wniesione,

Dodatkowe informacje:
Po ukończeniu 14 lat obowiązuje posiadanie karty wędkarskiej,
Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym, że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki,
Członek PZW do 14 lat ma prawo wędkować z następującymi ograniczeniami: w ramach własnego łowiska, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym, wyłącznie pod nadzorem osoby uprawnionej do opieki.
Od byłych członków PZW, posiadających nieaktualne karty wędkarskie, nie pobiera się opłat za egzamin,
Zgodnie z § 14 Statutu PZW składkę członkowską należy opłacić za bieżący rok do dnia 30 kwietnia, po tym terminie obowiązuje opłata wpisowa.
W przypadkach nie opłacania składek, okres przechowywania kartotek członkowskich przez skarbników wynosi 5 lat.
Cudzoziemcy oraz osoby zameldowane na pobyt stały poza granicami Polski zwolnione są z obowiązku posiadania karty wędkarskiej,
Przypominamy, że na terenie Dolnego Śląska obowiązuje rejestracja połowów wędkarskich. W dniu 31.12.1010 kończą ważnośćdotychczasowe wieloloetnie rejestry połowów wędkarskich. Wypełniamy je i obowiążkowo zdajemy skarbnikom kół przy opłacaniu składek na 2011 rok. Przy opłacie zostanie wydany nowy , jednotoczny rejestr połowów, który wypełniamy wg zawartej wewnątrz instrukcji.
Przypominamy, że zgodnie zz Art 27a ustawy o rybactwie śródlądowym: " ... kto nie posiada zezwolenia bądź nie stosuje się do warunków zezwolenia lub nie prowadzi rejestru amatorskiego połowu ryb, jeśli zezwolenie zobowiązuje do jego prowadzenia - podlega karze grzywny lub nagany ... ".
Przypominamy, że przy wnoszeniu opłat skarbnik wpisuje nr karty wędkarskiej do zezwolenia. Prosimy o przynoszenie ze sobą Karty Wędkarskiej.

Zaktualizowano 07.03.2011


(2011/03/14 20:08)

misiek9716


to ile by mnie wyniosło tak około na rok czasu (2011/03/14 20:12)

użytkownik57785


Nie ma na około rok czasu. Jest opłata na sezon do 31 grudnia każdego roku. No wkleiłem Ci opłaty, wiesz ile masz lat, poobliczaj sobie. Tyle chyba możesz, co Michał? A jak nie, to zadzwoń jutro pod numery telefonów, które również Ci podałem, przedstaw się i zapytaj o wszystko co Cię interesuje.  (2011/03/14 20:17)

misiek9716


tak ale to ja jak coś to płace te 31 zł i te 15 zł i coś jeszcze czy jak o to mi chodzi (2011/03/14 20:20)

karlik


15+12+5................Cześć Maciej    widzisz czasami nawet musisz być ... sorem  i dać wykład matematyki ...

   POZDRAWIAM (2011/03/14 20:38)

użytkownik57785


15+12+5................Cześć Maciej    widzisz czasami nawet musisz być ... sorem  i dać wykład matematyki ...

   POZDRAWIAMCześć Karol, no młodzież dziś leniwa jest i niecierpliwa :)

(2011/03/14 20:44)

krzychu64


15+12+5................Cześć Maciej    widzisz czasami nawet musisz być ... sorem  i dać wykład matematyki ...

   POZDRAWIAMCześć Karol, no młodzież dziś leniwa jest i niecierpliwa :)Bez kalkulatora ani rusz. (2011/03/14 21:00)

swietlik


Mastiff,ale się napracowałeś!? Nie wiem tylko.po jaki diabeł,radzisz miśkowi9716 dzwonic z Włocławka aż do Wrocławia. (2011/03/14 21:43)

withanight88


Mastiff,ale się napracowałeś!? Nie wiem tylko.po jaki diabeł,radzisz miśkowi9716 dzwonic z Włocławka aż do Wrocławia.
Chyba zaszła mała pomyłka:)

(2011/03/14 22:03)

użytkownik57785


Mastiff,ale się napracowałeś!? Nie wiem tylko.po jaki diabeł,radzisz miśkowi9716 dzwonic z Włocławka aż do Wrocławia.
O kurcze :) , pomyliłem miasta, niedoczytałem :) Poprawiam się :

NAZWA:
Okręg Płocko-Włocławski PZW we Włocławku
WOJEWÓDZTWO:
kujawsko-pomorskie
MIEJSCOWOŚĆ:
Włocławek
ADRES:
Sienkiewicza 15
KOD:
87-800
KONTAKT:
0*54 234 47 91
0*54 234 47 92
pzwwloc1@poczta.onet.pl
www.opw.pzw.org.pl

A Ty @swietlik, zamiast pomóc chłopakowi i poprawić moją pomyłkę w błędnym odczytaniu nazwy miasta, to kpisz, a to mógłbyś sobie darować. 

(2011/03/15 09:19)

użytkownik57785


Opłaty członkowskie bez zmian 15+12+5.............. (2011/03/15 09:23)

użytkownik57785


Proszę moderatora o usunięcie posta #244306 , aby nie wprowadzać w błąd.  (2011/03/15 09:25)

Zibi60


Żeby to usunął, to musi najpierw tu zajrzeć... choć raz w tygodniu. A tak poważnie, to każdy powinien mieć możliwość edycji/usunięcia własnego posta. (2011/04/03 06:58)

jogi
(2013/07/30 11:36)