Jak tam na Pławniowicach?

Jak tam na Pławniowicach? ktoś coś wie? 
Gdzie na nockę koło Zabrza?.