Jak łowić na wodach na których wędkarz i ryba się

/ 1 odpowiedzi
Jak łowić na wodach na których wędkarz i ryba się nie liczą?
Wielu z Was Koledzy z pewnością nie wie , że Zarząd Główny PZW w tym roku przygotował nam nie miłą niespodziankę ograniczając nasze prawa gwarantowane w Statucie PZW § 13 Członek  Związku,  z  ograniczeniami  wynikającymi  z  ustawy  Prawo  o  stowarzyszeniach,  ma prawo: 2) wybierać i być wybieranym do władz i organów Związku na zasadach określonych w niniejszym Statucie . Jednocześnie ZG PZW "zabetonował" się poprzez zatwierdzenie Uchwały ZG nr 152 z dnia 17.09.2016, par.1, pkt 2, w brzmieniu "...Warunkiem wyboru na funkcję delegata jest pełnienie funkcji statutowych we władzach lub organach PZW przez okres nie krótszy niż 5 lat. " co w rezultacie daje prawo do bycia delegatem jedynie członkom zarządów ZG ,ZO oraz Kół PZW . Zainteresowanych odsyłam do wątków : http://www.pzw.org.pl/forum/index.php?topic=4379.0  oraz http://www.pzw.org.pl/forum/index.php?topic=4396.0  . Natomiast w tym wątku http://www.pzw.org.pl/forum/index.php?topic=4411.0 pojawiła się ciekawa alternatywa jak zrobić porządek w NASZEJ organizacji . Pokażmy ZG ,że PZW należy do wędkarzy nie do Zarządu Głównego czy Zarządów Okręgów .