Zaloguj się do konta

Interpretacja "Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb"

utworzono: 2014/06/09 17:56
Laplandmax

Witam.Mam kilka pytań dotyczących młodzieży niezrzeszonej w PZW, która łowi pod opieką osoby dorosłej posiadającej uprawnienia do amatorskiego połowu ryb.
- II. PRAWA WĘDKUJĄCEGO  W WODACH PZW 6. Młodzież niezrzeszona... a) wyłącznie pod opieką...  Udostępnienie stanowiska  i limitu dwóm osobom  nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę; Czy oznacza to że na łowisku może łowić dwójka dzieci do 14 roku i dorosły posiadacz karty (razem 3 wędki)? Brak wyszczególnionych metod połowu, oznacza dowolność wyboru? b) wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień i dziennego limitu połowu, osoby pełnoletniej , posiadającej kartę wędkarską, metodą spinningową i muchową. Przekazywanie uprawnień nie wyklucza wędkowania  opiekuna na jedna wędkę. Czy oznacza to że dwójka dzieci do 14 roku może łowić metodą spinningową, no i oczywiście pełnoletni uprawniony opiekun (razem 3 wędki)?
Proszę o wyrozumiałość, staram się tylko zrozumieć ten regulamin (mam dwójkę dzieci i każde chce łowić). [2014-06-09 17:56]

Artur z Ketrzyna

6. Młodzież nie zrzeszona w PZW w wieku do 14 lat ma prawo wędkować:
a) wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień, stanowiska i dziennego limitu połowu
ryb osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, metodą gruntowo-spławikową
maja prawo wędkować dwie osoby
, każda na jedną wędkę. Udostępnienie
stanowiska i limitu dwóm osobom nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną
wędkę.
b) wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień i dziennego limitu połowu, osoby
pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, metodą spinningową i muchową.
Przekazanie uprawnień nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedna wędkę.Tak więc w metodzie gruntowo-spławikowej możesz wędkować z 2 dzieci do 14 roku życia. Każdy na jedną wędkę.
w metodzie spiningowej tylko jedno dziecko + ty.
[2014-06-09 18:09]

zenfr

6. Młodzież nie zrzeszona w PZW w wieku do 14 lat ma prawo wędkować:
a) wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień, stanowiska i dziennego limitu połowu
ryb osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, metodą gruntowo-spławikową
maja prawo wędkować dwie osoby
, każda na jedną wędkę. Udostępnienie
stanowiska i limitu dwóm osobom nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną
wędkę.
b) wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień i dziennego limitu połowu, osoby
pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, metodą spinningową i muchową.
Przekazanie uprawnień nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedna wędkę.Tak więc w metodzie gruntowo-spławikowej możesz wędkować z 2 dzieci do 14 roku życia. Każdy na jedną wędkę.
w metodzie spiningowej tylko jedno dziecko + ty.

A co na ten temat można przeczytać w Ustawie o rybactwie śródlądowym???????
[2014-06-09 22:58]

SZUWARdragon2

6. Młodzież niezrzeszona w PZW w wieku do 14 lat ma prawo wędkować:

  1. a)   wyłącznie pod opieką i w ramach upraw- nień, stanowiska i dziennego limitu poło- wu ryb osoby pełnoletniej, posiadającej kar- tę wędkarską, metodą gruntowo-spławikową maja prawo wędkować dwie osoby, każda na jedną wędkę. Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom nie wyklucza wędko- wania opiekuna na jedną wędkę;

  2. b)   wyłączniepodopiekąiwramachuprawnień i dziennego limitu połowu, osoby pełno- letniej, posiadającej kartę wędkarską, me- todą spinningową i muchową. Przekaza- nie uprawnień nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedna wędkę.                                                                                                                                                                                                                         Artur ale ja nie widze zakazu wedkowania metodami(spinning/mucha) drugiego dziecka, WIEC NIE WPROWADZAJ W BLAD!!!   Albo przedstaw zapis gdsie jest wyrazny zapis gdzie PISZE ZE NA SPINING/ MUCHE TYLKO I WYLACZNIE OPIEKUN I JEDNO DZIECKO!!!!

[2014-06-10 11:26]

kedzio

Ten punkt RAPR-u jest raczej jasny. Czytaj jego całośc, a nie fragmenty. Jest tam mowa o wędkowaniu osoby do 14 lat pod okiem o[iekuna. 

W podpunkcie "A" jest mowa o... dwóch osobach przy metodzie gruntowej i spławikowej, ale jest zaznaczone, że opiekun może wędkować na jedna wędkę nawet wtedy, gdy ma pod opieka dswóch smarków.

Natomiast w podpunkcie "B" jest powiedziane wyraźnie, że jesli przekazujesz swoje uprawnienia podopiecznemu ( a masz prawo wędkować tylko na jeden spin), to ze względu na to, że wędkujesz z dzieckiem, może ono łowić niejako na twoje konto, a ty jako opiekun możesz też wędkować na spina.

Jest to jasne! Zapis jest klarowny, choć ja bym go inaczej sformułował.

Zapis brzmiałby wtedy tak:

Opiekun młodzieży ( dzieci) do 14 roku życia, niezrzeszonych w PZW, ma prawo wędkować metodą spławikową lub gruntową wraz z dwoma podopiecznymi, każdy na jedną wędkę jadna z dwóch wymienionych metod, w ramach limitu i stanowiska osoby będącej opiekunem posiadającym wymagane zezwolenia ( uprawnienia).

Przy metodzie spinningowej, opiekun w takim przypadku może wędkować wraz z jednym podopiecznym, kazy na jedną wędkę wramach limitu i stanowiska.... ble ble ble.


Wtedy nie byłoby podobnych "wnikliwych" rozważań.


Czuwaj !


[2014-06-10 16:35]