Instalacja LPG a garaż podziemny

/ 6 odpowiedzi
Zauważyliście, że pojawiają się tabliczki przy wjazdach na parkingi i garaże podziemne, że jest zakaz wjazdu samochodów z instalacją LPG?

O co z tym chodzi? Jest jakieś zagrożenie? Nie słyszałem o wypadkach z tym związanych. Takie zakazy są w ogóle legalne??? 
JKarp


Cześć
http://wyborcza.pl/1,91464,6524212,Czy_autom_z_LPG_wolno_parkowac_pod_ziemia_.html
http://www.radzimy.co/odpowiedzi/czy-wspolnota-mieszkaniowa-moze-zakazac-parkowania-samochodu-na-lpg-w-garazu/

Zwróć uwagę na to:" Z jednej strony nie istnieją obecnie żadne zakazy dotyczące wprost parkowania. Z drugiej § 108 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nakazuje aby:
Garaże zamknięte, w których dopuszcza się parkowanie samochodów zasilanych gazem płynnym propan – butan, i w których poziom podłogi znajduje się poniżej poziomu terenu powinny posiadały wentylację mechaniczną, sterowaną czujkami niedopuszczalnego poziomu stężenia gazu propan-butan.
Przepis ten jak widać nie dotyczy kierowców, ale ustanawia warunki, jaki muszą spełniać garaże. Pośrednio wynika jednak z niego, że mogą istnieć takie garaże, w których nie dopuszcza się parkowania aut na LPG. Pozostaje pytanie o podstawę prawną takiego zakazu.Można też bronić tezy, że po prostu wszystkie nowobudowane garaże podziemne muszą mieć wentylację mechaniczną. Garaże wybudowane dawniej nie są objęte rozporządzeniem, które – jako  przepisy wykonawcze do Ustawy prawo budowlane – ma zastosowanie w czasie budowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania. Nie dotyczą zatem garaży wybudowanych przed ich wejściem w życie."

JK (2013/07/29 15:51)

kedzio


Nie interesowałem się, czy obejmuje to jakaś ustawa. Jednak w autach z instalacja gazową czasem zdarzają się nieszczelności, a co za tym idzie, istnieje niebezpieczeństwo, że gaz wydostający się z nieszczelnej instalacji gazowej nagromadzi się w jakimś miejscu bez wentylacji i nastąpi wybuch. Nieraz czuję jak na parkingu wali gazem z jakiegoś samochodu. Przyznasz, że garaże podziemne to raczej miejsce o ograniczonej wentylacji?  (2013/07/29 15:54)

kedzio


Ja pisałem a ty mnie ubiegłeś. :) (2013/07/29 15:55)

JKarp


:-)Sam mam zagazowany samochód i trzymam pod chmurką.
 Żadne prawo nie mówi wprost, że nie wolno ale są obostrzenia dotyczące działania wentylacji. A że najłatwiej postawić znak ( najtaniej ) to sam wiesz - wszyscy z pozycji " ura bura " krzyczą o zakazie licząc, że nikt nie sprawdzi co tak naprawdę warunkuje parkowanie samochodów z LPG w garażach podziemnych.JK (2013/07/29 16:09)

irex


Nie ma przepisu ani znaku drogowego w kodeksie drogowym ,który by tego zabraniał.Ostatnio ukazał się obszerny artykuł na WP.PL o możliwości nieprzestrzegania nielegalnych lub nieprawidłowo postawionych znakach drogowych.Polecam przeczytać bo nigdy nie wiadomo kiedy taka wiedza się przyda.Niestety ale bezpośredniego linku do tego artykułu nie mam. (2013/07/29 16:56)

marekr


... do powyższego , podaję link do artykułu : http://moto.wp.pl/kat,106086,title,Kiedy-znak-drogowy-nie-jest-wazny,wid,15846039,wiadomosc.html?ticaid=111081&_ticrsn=5 (2013/07/29 17:40)