Informacja dla wędkarzy od Koła Miejskiego

Zarząd Koła Miejskiego informuje, że w związku z zawodami wędkarskimi wyłączony z ogólnego wędkowania zostaje brzeg zbiornika Tatar- Dolna od strony ul. 1 Maja (odcinek od zapory czołowej do brzózek). Wyłączenie obowiązywać będzie w niedzielę 26.03.2023 r. od godź. 05.00 do godź. 15.00
Zarząd Koła