Ilość wędek i wywózka zestawów.

/ 141 odpowiedzi

Postanowiłem wkleić tu "płachtę na byka" dla pewnych osób, które mają prawo wędkarskie za nic i bronią swoich własnych bzdurnych interpretacji tego prawa. Sprawa dotyczy m.in. a przede wszystkiem wywózki zestawów sprzętem pływającym. Pewien, nazwijmy go "karpiarz" tutaj na forum ma odmienne jak zwykle zdanie nawet w tej kwestii, to doszkolę go za pośrednictwem poniższego artykułu zaczerpiętego z "WW" a autorstwa Pana Cezarego Szczepanika.

http://www.ww.media.pl/?page=PArticleViewer&nid=5680

Prawnik radzi - Kontrowersyjne interpretacje przepisów
Pytanie 1: Jak odnosi się regulamin do sytuacji, gdy na stanowisku wędkarskim do metody gruntowo-spławikowej są rozłożone więcej niż dwie wędki, ale do połowu wykorzystywane są tylko dwie (pozostałe są odłożone na brzegu)? Pytanie zadaję, ponieważ spotkałem się z interpretacją Społecznej Straży Rybackiej, że nie mam takiego prawa, pomimo logicznych wyjaśnień, że pozostałe dwie są rezerwą na okoliczność zmiany wędki.

Pytanie 2: Chodzi mi o obowiązek posiadania numerów rejestracyjnych łodzi i pontonów podczas wędkowania. W ocenie strażnika Społecznej Straży Rybackiej, rejestracja nie jest potrzebna, gdy wędkarz:
1) zanęca miejsce pod markerem,
2) sonduje miejsce oznaczone markerem,
3) wywozi zestaw, a wędka jest w stojaku.
Na moje pytanie, że skoro w ocenie strażnika powyższe czynności nie są wędkowaniem, to kiedy łódź (ponton) powinna mieć numery rejestracyjne – usłyszałem odpowiedź, że wtedy, gdy wędkarz wypływa z wędkami i łowiąc ze środka pływającego, umieszcza zestaw w oznaczonym miejscu.

Odpowiadając na pierwsze pytanie, należy stwierdzić, że zarówno ustawa o rybactwie śródlądowym, jak i „Regulamin amatorskiego połowu ryb PZW” (dalej: RAPR) nie pozostawiają wątpliwości co do liczby wędek, na które można łowić jednocześnie. Przepis art. 8 ust. 1 pkt 11 ustawy o rybactwie śródlądowym stanowi, że zabrania się połowu ryb więcej niż dwiema wędkami jednocześnie, a w wypadku ryb łososiowatych i lipieni – więcej niż jedną wędką. Przepisy ustawy zostały uszczegółowione w zapisach RAPR. W zakresie będącym przedmiotem zainteresowania Czytelnika, tj. metoda gruntowo-spławikowa, kwestie te reguluje pkt 1.1. w rozdziale V. „Dozwolone metody połowu”. Zapis ten stanowi, że łowienie ryb metodą gruntowo-spławikową dozwolone jest równocześnie na dwie wędki, każda z linką zakończoną jednym haczykiem z przynętą naturalną.
Zarówno ustawa, jak i RAPR wskazują na limit dwóch wędek w sytuacji, gdy są one jednocześnie używane do połowu ryb. Innymi słowy, nie można równocześnie łowić na 3 lub więcej wędek, zaś osoby łowiące w ten sposób dopuszczają się wykroczenia
z art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy o rybactwie śródlądowym. Cytowane przepisy (ani też inne przepisy ustawy i RAPR) nie wskazują natomiast liczby wędek, które wędkarz może przy sobie mieć w trakcie wędkowania, a które nie są przez niego używane do połowu ryb. Przedmiotowe przepisy nie wskazują również stanu (złożone, rozłożone, uzbrojone lub nie), w jakim mają się znajdować wędki nieużywane do połowu ryb. Reasumując – wędkarz łowiący jednocześnie na dwie wędki może posiadać przy sobie dowolną liczbę innych wędek w dowolnym stanie. Wędkarzowi takiemu absolutnie nie można przypisać popełnienia wykroczenia. Oczywiście przedmiotowa opinia nie dotyczy łowisk, na których mogą obowiązywać przepisy zakazujące w ogóle posiadania na łowisku większej liczby wędek. Osobiście nie spotkałem się z taką sytuacją, lecz nie można wykluczyć jej zaistnienia.
Drugie pytanie uważam za niezwykle interesujące. Zacznę od tego, że zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o rybactwie śródlądowym – sprzęt pływający służący do połowu ryb podlega obowiązkowi oznakowania i rejestracji. Ponadto zgodnie z pkt. 3.4. lit h) rozdziału IV. „Zasady wędkowania” RAPR, wędkarzowi nie wolno wędkować ze sprzętu pływającego niezarejestrowanego i nieoznakowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Powyższe zapisy nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że łódź lub ponton, o których pisze Czytelnik, muszą być oznakowane i zarejestrowane, jeśli służą do połowu ryb. Czytelnik w swoim pytaniu wskazuje jednak na trzy różne czynności dokonywane z łodzi lub pontonu, a mianowicie: nęcenie, sondowanie oraz wywożenie zestawu, gdy wędki pozostają na brzegu. Istota sprawy sprowadza się do oceny, czy wykonywanie powyższych czynności powoduje, że wykorzystywana łódź (lub ponton) służy do połowu ryb, w rozumieniu cytowanego przepisu
art. 20 ust. 2 ustawy, czy też nie. Należy w tym miejscu pamiętać, że sprzęt pływający służący celom rekreacyjnym nie podlega obowiązkowi oznakowania i rejestracji. Moim zdaniem czynności wskazane przez Czytelnika należy podzielić na dwie grupy, a mianowicie: pierwsza, do której zaliczyć należy sondowanie i nęcenie, oraz druga, tj. wywożenie zestawu. Podziału tego dokonałem w związku z brzmieniem art. 7 ust. 1 ustawy o rybactwie śródlądowym, który stanowi, że za amatorski połów ryb uważa się pozyskiwanie ryb wędką lub kuszą.
W kontekście powyższego należy stwierdzić, że nęcenia i sondowania nie można uznać za połów ryb, a użytej do tego celu łodzi (pontonu) za sprzęt pływający służący do połowu ryb i wymagać, aby była oznakowana i zarejestrowana. Odmiennie przedstawia się natomiast przypadek wywożenia zestawów, gdy wędki są na brzegu w stojakach. W tej sytuacji nie ma wątpliwości, że osoba wykonująca tę czynność dokonuje połowu ryb, łódź (ponton) służy do tego połowu, a tym samym sprzęt ten musi być oznakowany i zarejestrowany.
Cezary Szczepaniak

Ten wątek został zablokowany - nie możesz odpowiadać na posty

JKarp


"Odmiennie przedstawia się natomiast przypadek wywożenia zestawów, gdy wędki są na brzegu w stojakach. W tej sytuacji nie ma wątpliwości, że osoba wykonująca tę czynność dokonuje połowu ryb, łódź (ponton) służy do tego połowu, a tym samym sprzęt ten musi być oznakowany i zarejestrowany."
Chyba coś się komuś pomyliło - ta łódź czy ponton nie służy do połowu. Chyba nie trzeba być mistrzem intelektu żeby zrozumieć i odróżnić WYWOŻENIE od POŁOWU. Należy zacytować definicję jednej i drugiej czynności:"  wywozićpotocznie: zawieźć kogoś w wiele miejsc""  połówłowienie ryb i innych zwierząt wodnych"
Oba wyjaśnienia pochodzą z http://sjp.pl/Jak można postawić znak równości pomiędzy czynnościami których znaczenie jest zupełnie inne?Ktoś poszedł na skróty zapominając o definicji wędki i o tym, że wyraźnie mówi się o połowie ryb wędką spełniającą definicję tego urządzenia.Dlaczego wywózka zanęty w sytuacji gdy wędki pozostają na brzegu może być dokonywana pontonem bez rejestracji?Dlaczego wywózka zestawu gdy przynęta nie dotyka wody ktoś dowolnie sobie interpretuje?Ktoś zapomina, że połów ryb odbywa się wędką a jeśli wędka jest niekompletna to i nie ma połowu ryb wędką - przynęta pozostaje w wiaderku czy innym naczyniu a nie w ręku.

Największym problemem jest to, że rejestracja pontonu do wywózki to koszt 17 zł i mój ponton jest zarejestrowany. Ale jak czytam, że gdzieś tam " mądry inaczej " powołując się nie wiadomo na co ( bo PZW prawa nie stanowi a musi je wręcz przestrzegać a żadna ustawa nie mówi nic o żadnych wywózkach tym bardziej ich zakazując) chce pobierać kasę za wywózkę czy to żywca czy to przynęty innego rodzaju to ja się pytam:Ja się pytam na podstawie czego wprowadzono opłatę za wywózkę? Na podstawie czego zabrania się wywózki lub twierdzi się że wywózka to połów ryb?
Nobla temu kto wymyśli taki proch co wysadzi ten beton z jego sługusami !!
Osobiście szerokim łukiem omijam  wody gdzie takowe zasady wprowadzono bo świadczy to tylko o jakiejś dziwnej zawiści do tych co wywózkę robią czyli najczęściej karpiarzy i sumiarzy.Jeśli jest zakaz wywózki lub brana opłata za takową to w czambuł wprowadzić w ogóle używania do połowu ryb wszelkich środków pływających. 
To jest tylko prawnik współpracujący z tubą PZW. To jest jego prywatne zdanie. Nie jest to oficjalna wykładnia prawa. Wskażcie mi w jakiejś ustawie zapis o wywózce lub na jakiej podstawie takie głupoty się wprowadza? Gdzie jest napisane, że wywózka to połów ryb wędką?
SAM SIĘ DOSZKOL - CZYM JEST WĘDKA !!!JK
W ostateczności na mądrych inaczej pozostaje pojechać na ryby z kimś kto nie należy do PZW. W takim wypadu ja stoję na brzegu, ja trzymam wędkę i ja uprawiam APR wędką bo mam łączność ( ha ha ) z haczykiem na którym nie ma przynęty...I co też mam ponton rejestrować?
(2014/07/31 11:10)

MASTINO


Hahahahahahaha..........uderz w stół........ Filozof-teoretyk, nawet słowa kogoś takiego jak Pan Szczepanik z ogólnopolskiego miesięcznika są dla tego fahoffca niczym w stosunku do jego własnych chorych bredni. Ty znowu lepiej wiesz, bo tak ma być i już, nie? Bo ci tak pasuje..... Buahahahahahahahaha........... Szczepanik jest swego rodzaju autorytetem w kwestii prawa wędkarskiego, bo na tym polega jego praca, a ty niestety nikim :D (2014/07/31 11:25)

mlodyst


Ktoś tu ma... co jest na obrazku (2014/07/31 11:32)

MASTINO


I to bezpowrotnie zaspawany........... (2014/07/31 11:36)

JKarp


A OD KIEDY PRAWNIK STANOWI PRAWO?Odpowiedz na to pytanie.
No czym jest wędka? Czy jeśli braknie jakiegoś elementu ( bez haczyka )  a wędka jest na brzegu ale pochylona w stronę wody to łowi na trzy wędki?Czy marker jest trzecią wędką ? ( Niestety ale mam dowody na to, że wg niektórych jest - trzeba poszukać na forum-karpiowe ).
JK (2014/07/31 11:48)

adler


Koledzy, po co te swary. Wystarczy przeczytać najnowsze wyjaśnienia P. Cezarego Szczepaniaka właśnie w tym bolącym temacie. http://www.ww.media.pl/?page=PArticleViewer&nid=5680
Powinno to wiele wyjaśnić i raz na zawsze zakończyć te spory. Pozdrawiam Krzysztof - adler. (2014/07/31 11:54)

Haryyy5


A ja popieram zakaz wywózki. Albo przynajmniej jakieś ograniczenie jeśli chodzi o odległość. Wywiezie taki jeden z drugim na połowę jeziora zestaw a potem pretensje że ktoś tam łódką pływa albo jeszcze gorzej spinningując ściągnie zestawy. Albo wywożenie przynęt pod przeciwległy brzeg i znowu zakazywanie innym łowienia bo jaśnie Pan postanowił zająć całe jezioro. Na jednym z moich okolicznych jezior wprowadzili ostatnio zakaz wywózki i z tego co słyszałem powodem były właśnie ciągłe awantury związane ze ściąganiem zestawów itp. To nie jest że ja mam coś do karpiarzy czy sumiarzy. Nie kieruje mną też zawiść. Jestem zwyczajnie uczulony na osoby, które przychodząc nad wodę traktują ją jak swoją własność. Pewnie że najlepiej wywieźć zestawy jak najdalej się da i zakazać komukolwiek łowić czy pływać w linii naszej linki, na brzegu wygrodzić sobie taśmą spory obszar żeby przypadkiem plebs do nas nie mógł podejść, i mieć wszystkich innych łowiących w głębokim poważaniu. Niestety wody PZW są naszą wspólną własnością i trzeba i trzeba iść na jakiś kompromis (2014/07/31 12:01)

Bols


"Odmiennie przedstawia się natomiast przypadek wywożenia zestawów, gdy wędki są na brzegu w stojakach. W tej sytuacji nie ma wątpliwości, że osoba wykonująca tę czynność dokonuje połowu ryb, łódź (ponton) służy do tego połowu, a tym samym sprzęt ten musi być oznakowany i zarejestrowany."
Chyba coś się komuś pomyliło - ta łódź czy ponton nie służy do połowu. Chyba nie trzeba być mistrzem intelektu żeby zrozumieć i odróżnić WYWOŻENIE od POŁOWU. Należy zacytować definicję jednej i drugiej czynności:"  wywozićpotocznie: zawieźć kogoś w wiele miejsc""  połówłowienie ryb i innych zwierząt wodnych"
Oba wyjaśnienia pochodzą z http://sjp.pl/Jak można postawić znak równości pomiędzy czynnościami których znaczenie jest zupełnie inne?Ktoś poszedł na skróty zapominając o definicji wędki i o tym, że wyraźnie mówi się o połowie ryb wędką spełniającą definicję tego urządzenia.Dlaczego wywózka zanęty w sytuacji gdy wędki pozostają na brzegu może być dokonywana pontonem bez rejestracji?Dlaczego wywózka zestawu gdy przynęta nie dotyka wody ktoś dowolnie sobie interpretuje?Ktoś zapomina, że połów ryb odbywa się wędką a jeśli wędka jest niekompletna to i nie ma połowu ryb wędką - przynęta pozostaje w wiaderku czy innym naczyniu a nie w ręku.


Pan ma jakiś problem...
Wykonuje czynność niezbędną przy swojej technice połowu karpi. I mówi że nie łowi ryb?

Jeśli nie jest to łowienie ryb. To po co panu zezwolenie? przecież pan nie łowi ryb? No i nie jest pan wędkarzem, bo przecież pan nie łowi ryb.
Ot takie coś mi się nauneło, jak pana czytam. (2014/07/31 12:10)

MASTINO


Koledzy, po co te swary. Wystarczy przeczytać najnowsze wyjaśnienia P. Cezarego Szczepaniaka właśnie w tym bolącym temacie. http://www.ww.media.pl/?page=PArticleViewer&nid=5680
Powinno to wiele wyjaśnić i raz na zawsze zakończyć te spory. Pozdrawiam Krzysztof - adler.


Krzysiu, właśnie dokładnie to wpisałem powyżej i dodałem ten link jako odnośnik, bo bez tego to ten "wentkasz" by dopiero zaczął ironizować, kpić i szydzić. Ale jak widzisz dla tego tam od karpi opinia prawnika jest nieistotna, bo on wie lepiej niż wędkarski znawca prawa poczytnego pisma :D, także głową tego betonu nie przebijesz bo JKarp ma swoje prawo :D JKarp, ty napisz protest do "WW" i wyśmiej Szczepanika jak masz jaja, a tu dzieciakom i wędkarzom przestań w głowach mącić swoim filozofowaniem.
(2014/07/31 12:11)

JKarp


Krzysztof o tym rozmawiamy i przeczytaj uważnie mój pierwszy post.
Odpowiedz może Ty :
Czy prawnik może stanowić prawo?
Czym jest wędka ? Chodzi o definicję ;-)

Adam nie chodzi o zakaz bo też jestem zdania, że nie zawsze i wszędzie trzeba wywozić.
Chodzi o to, że prawnik stanowi prawo opierając swoją teorię chyba na snach bo żadna ustawa nic nie mówi o wywózkach, zakazach wywózki itd."Odmiennie przedstawia się natomiast przypadek wywożenia zestawów, gdy wędki są na brzegu w stojakach. W tej sytuacji nie ma wątpliwości, że osoba wykonująca tę czynność dokonuje połowu ryb, łódź (ponton) służy do tego połowu, a tym samym sprzęt ten musi być oznakowany i zarejestrowany."
Jak to nie ma wątpliwości - może jednak to zdanie powinno brzmieć:W tej sytuacji nie ma wątpliwości, że na podstawie art ( paragrafu ) itd Ustawy itd  osoba wykonująca tę czynność dokonuje połowu ryb, łódź (ponton) służy do tego połowu, a tym samym sprzęt ten musi być oznakowany i zarejestrowany."


Oczywiście skoro jesteś za zakazem wywózki bo ktoś tam potem wpływa w zestaw powiedz też B ( skora A powiedziałeś ), że jeśli ja mam marker w odległości rzutu niech nikt nie podpływa do markera albo jeszcze lepiej wprowadzić zakaz łowienia z łódek. Wtedy będzie sprawiedliwie :-)))
JK (2014/07/31 12:11)

MASTINO


"Na podstawie czego zabrania się wywózki lub twierdzi się że wywózka to połów ryb?"Bo wywózka to jest część czynności zwanej wędkowaniem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nie zarzucasz wędką przynęty, tylko ją "stawiasz" bezpośrednio z łódki/pontonu, czyli stawianiem zastępujesz zarzucanie! Zarzucanie to nie wędkowanie????!!!!!

SAM SIĘ DOSZKOL CZYM JEST WĘDKOWANIE!!!

(2014/07/31 12:18)

użytkownik158065


Dajcie Panowie spokój już z tymi kłótniami. Ps. dzięki za info Panie Maćku :) przyda się ;), a jak będę kiedyś łowił na 3 kije a wpadnie kontrol to powiem że na trzy bo mi w czwartej się sygnałek zepsuł :)))))) (2014/07/31 12:26)

MASTINO


PRAWNIK NIE STANOWI PRAWA! On ci je przedstawia i pomaga prawidłowo interpretować! Ale widać, że próżne jego trudy w stosunku do ciebie. Pan Cezary Szczepaniak jest PRAWNIKIEM, skończył studia prawnicze, jest prawniczym autorytetem w sprawach wędkarskich i porad prawnych, wyjaśnianiem prawa wędkarskiego zarabia na życie od wielu lat w najwiekszym piśmie wędkarskim. A ty kim jesteś w porównaniu do jego wiedzy prawniczej w kwestii wędkarstwa? Nie odpowiem, bo nie można tu przeklinać :D (2014/07/31 12:29)

MASTINO


Ja pier.........Nawet opinia prawnicza dla tego typa jest niczym. On ma swoją chorą teorię i tyle :D 

Krótko- wywózka zestawów, to inaczej zarzucanie, czyli już wędkowanie i tam gdzie jest zakaz wędkowania ze sprzętu pływającego, wywozić zestawów NIE WOLNO.......Normalni, inteligentni zrozumieją, nawet dzieciaki wędkujące.

(2014/07/31 12:36)

użytkownik158065


Jak zwał tak zwał najwidoczniej każdy ma swoje zdanie na ten temat ale po co się sprzeczać o jakiś przepis a tym bardziej że w życiu są poważniejsze problemy :) mi się te info przyda mimo że mam  ponton oznakowany ale zawsze sie nad tym zastanawiałem np. czy mozna nęcić  z nie oznakownej łódki itp.  mimo że jestem kłusownikiem bo czasem łowie na trzy kije na pzw :))))))))  to chciałem wiedzieć (2014/07/31 12:39)

Bernard51


Na moje pytanie, że skoro w ocenie strażnika powyższe czynności nie są wędkowaniem, to kiedy łódź (ponton) powinna mieć numery rejestracyjne – usłyszałem odpowiedź, że wtedy, gdy wędkarz wypływa z wędkami i łowiąc ze środka pływającego, umieszcza zestaw w oznaczonym miejscu.

Czytelnik w swoim pytaniu wskazuje jednak na trzy różne czynności dokonywane z łodzi lub pontonu, a mianowicie: nęcenie, sondowanie oraz wywożenie zestawu, gdy wędki pozostają na brzegu. Istota sprawy sprowadza się do oceny, czy wykonywanie powyższych czynności powoduje, że wykorzystywana łódź (lub ponton) służy do połowu ryb, w rozumieniu cytowanego przepisu     Do połowu ryb służy wędka i zestaw na niej zamontowany

Powyższe zapisy nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że łódź lub ponton, o których pisze Czytelnik, muszą być oznakowane i zarejestrowane, jeśli służą do połowu ryb

Odmiennie przedstawia się natomiast przypadek wywożenia zestawów, gdy wędki są na brzegu w stojakach. W tej sytuacji nie ma wątpliwości, że osoba wykonująca tę czynność dokonuje połowu ryb, łódź (ponton) służy do tego połowu, a tym samym sprzęt ten musi być oznakowany i zarejestrowany.
Cezary Szczepaniak

 Można śmiało zacytować  "Pawła"
Bo PZW nie zalezy na uswiadamianu swoich czlonkow. Im mniej wie, tym lepiej. Mozna mu wmowic co sie chce. Latwiej nad takimi panowac.

Pan Cezary Szczepanik  przeszedł sam siebie w interpretowaniu przepisu jeżeli chodzi o połow ryb i wywózkę zestawów , skopulował kota z kozą i wyszło co wyszło, czyli prawniczy w Polskim wydaniu "majstersztik" (2014/07/31 12:39)

adler


Krzysztof o tym rozmawiamy i przeczytaj uważnie mój pierwszy post.
Odpowiedz może Ty :
Czy prawnik może stanowić prawo?
Czym jest wędka ? Chodzi o definicję ;-)

Adam nie chodzi o zakaz bo też jestem zdania, że nie zawsze i wszędzie trzeba wywozić.
Chodzi o to, że prawnik stanowi prawo opierając swoją teorię chyba na snach bo żadna ustawa nic nie mówi o wywózkach, zakazach wywózki itd."Odmiennie przedstawia się natomiast przypadek wywożenia zestawów, gdy wędki są na brzegu w stojakach. W tej sytuacji nie ma wątpliwości, że osoba wykonująca tę czynność dokonuje połowu ryb, łódź (ponton) służy do tego połowu, a tym samym sprzęt ten musi być oznakowany i zarejestrowany."
Jak to nie ma wątpliwości - może jednak to zdanie powinno brzmieć:W tej sytuacji nie ma wątpliwości, że na podstawie art ( paragrafu ) itd Ustawy itd  osoba wykonująca tę czynność dokonuje połowu ryb, łódź (ponton) służy do tego połowu, a tym samym sprzęt ten musi być oznakowany i zarejestrowany."


Oczywiście skoro jesteś za zakazem wywózki bo ktoś tam potem wpływa w zestaw powiedz też B ( skora A powiedziałeś ), że jeśli ja mam marker w odległości rzutu niech nikt nie podpływa do markera albo jeszcze lepiej wprowadzić zakaz łowienia z łódek. Wtedy będzie sprawiedliwie :-)))
JK

Serwus. Janusz, P. Cezary wyjaśnił nam w bezsporny sposób jak należy rozumieć i interpretować zapisy ustaw, litery prawa wędkarskiego. Nie są to jego osobiste wymysły, wiele takich jak np. ten właśnie konsultuje z innymi znawcami, osobistościami znających prawo i prawidłowy sposób z niego korzystania ( chodzi o zapisy wędkarskie ) . Cieszę się że właśnie P. Cezary w możliwie prosty sposób nam to wyjaśnia. Wielu, bardzo wielu ludzi zwracało się do niego o pomoc i korzystało z jego pomocy i dobrze na tym wyszli, także niejedna osoba korzystająca z jego porad dała sobie radę z właśnie złą interpretacją prawa wędkarskiego co niektórych strażników, trzeba przyznać że są to nieliczne bardzo nieliczne przypadki. Natomiast temat względem wędki RAPR jasno nam ją definiuje, zaś marker w łowisku nie jest i nie będzie wędką i o tym już także niejednokrotnie P. Cezary pisał i wyjaśniał, lecz jak nam wyjaśnia na żądanie służb kontrolnych mamy obowiązek ściągnąć go z łowiska w celu sprawdzenia go. To na tyle , przecież jak to kiedyś powiedziałeś : "proste jak budowa cepa."  
Pozdrawiam Krzysztof - adler.  (2014/07/31 12:40)

Podgląd zdjęć na forum dostępny jest tylko dla zalogowanych użytkowników.

MASTINO


To nie kłótnia - udowadniam panu strażnikowi, że ktoś sam postanowił ustanowić prawo ...
JK
Nie ustanoiwił niczego ktoś, tylko prawnik. Prawnik interpretuje prawo, a nie ustanawia. Wytłumaczył, a raczej próbuje wytłumaczyć jak je czytać i rozumieć, takim betonowcom jak ty. Bo tym na życie zarabia, bo to studiował nie w szuwarach z karpiówką i kulkami w łapie, ale w odróżnieniu od ciebie, marnego karpiarza na wyższej uczelni uczył sie tego prawa. (2014/07/31 12:40)

MASTINO


Krótko- wywózka zestawów, to inaczej zarzucanie, czyli już wędkowanie i tam gdzie jest zakaz wędkowania ze sprzętu pływającego, wywozić zestawów NIE WOLNO.......Normalni, inteligentni zrozumieją, nawet dzieciaki wędkujące.
Czym - łódką zarzucanie ?

Nie chodzi o zarzucanie o półow ryb wędką - nie ma wędziska nie ma połowu.
JKNapisz to Panu Szczepanikowi na łamach "WW", A NAJLEPIEJ TU GO ZAPROŚ DO ROZMOWY i "powiedz" mu, że jest chyba, nie wiem, może niedoukiem i stanowi swoje prawo? Śmiało, nie nam na niego szczekaj, tylko jemu prosto w oczy. To chyba właśnie kol. Krzysiek Adler miał z nim kontakt meilowy w pewnej sprawie kiedyś tu na forum i Pan Szczepanik wezwany do tablicy się odniósł do sprawy i rozwiał wtedy problem. Teraz ty go wezwij. Czekamy.
P.S. Chętnie popatrzę jak (zgodnie ze "swoim" prawem) wdeptuje cię w twój własny beton :D (2014/07/31 12:49)