I ch... z grzybnią. Tylko dwa pobicia.

I ch... z grzybnią. Tylko dwa pobicia. . Akwen: Rzeka Szkarpawa