Fotopułapka

/ 118 odpowiedzi
kedzio


Znowu pan mecenas będzie tutaj wylewał swe fantazje. Fuuuuuuuuj. (2015/05/07 22:00)

Artur z Ketrzyna


Jancio wklej normalny link bo ten coś nie otwiera się :-(((
Ha ha - ale ze mnie gamoń. Nie poczekałem chwilę a wszystko jest OK

JK

Fajnie że se sam ego podnosisz ;-)
obsługa a operator/monter/serwis to 2 różne sprawy.
Trzeba wiedzieć co czytasz ;-)
Ochrona fizyczna osób i mienia. I ochrona techniczna osób i mienia.
Ci drudzy to monterzy, spece od instalowania wszelakich fotokomórek kamerek i innych zabezpieczeń technicznych.
Ci pierwsi, obsługują siedzą przed monitoringiem. I wcale nie muszą mieć specjalnych uprawień takich jak Kw. Pr. Och. Kiedyś Licencjonowany. To uprawnia od posługiwania się ŚPB.
Teraz już może zajarzysz...
Tak więc pomyliłeś uprawnienie do montażu profesjonalnego monitoringu, z uprawnieniem do jego obsługi.
Beka i tyle. (2015/05/07 22:38)

kedzio


A nie mówiłem?! Żaaaaaaaaaaaaaaal I MIZERIA. (2015/05/07 22:40)

JKarp


Kedzio spokojnie.
Specjalnie dla Artura pierwszy lepszy kurs:OFERTA SZKOLENIOWA
"Szanowni Państwo,
STUDIUM MONITORINGU WIZYJNEGO w Warszawie ma zaszczyt zaprezentować swoją nową ofertę skierowaną do pracowników systemów monitoringu wizyjnego.
Po raz pierwszy w Polsce oferujemy kompleksowy cykl szkoleń dotyczących:
praktycznej pracy operatora monitoringu miejskiego, bankowego, centrów handlowych, firm ochrony mienia itp.;zarządzania i kierowania stanowiskami, centrami oglądowymi, centrami monitoringu wizyjnego;aspektów prawnych i zarządzania systemem monitoringu wizyjnego.Nasza oferta szkoleniowa jest skierowana do:
operatorów monitoringu,administratorów (koordynatorów),inwestorów (pracowników przedsiębiorstw, samorządu, placówek oświatowych strażników miejskich, itp.),użytkowników (pracowników firm i instytucji, które wykorzystują systemy monitoringu wizyjnego)oraz osób zainteresowanych pracą w monitoringu.STUDIUM MONITORINGU WIZYJNEGO w Warszawie wyróżnia się spośród innych ośrodków szkolących ze  względu na całościowe podejście do monitoringu. Naszymi atutami są:
PROFESJONALIZMSzkolenia prowadzą doświadczeni wykładowcy. Wśród nich są najlepsi specjaliści monitoringu wizyjnego, a także przedstawiciele instytucji oraz służb mundurowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny.
AKTUALNOŚĆPrezentujemy rozwiązania już funkcjonujące w Polsce oraz dobre praktyki ze świata. Program każdego szkolenia jest zgodny z międzynarodowymi wytycznymi i niedawno wprowadzonymi standardami dotyczącymi pełnienia nadzoru.
KOMPLEKSOWOŚĆTreść koncentruje się wokół wymagań środowiska operacji nadzoru, umiejętności obserwacji oraz  powiązanych ze sobą: mowie ciała i elementach zdarzenia. Prezentowane są tzw. ryzykowne zachowania, które sygnalizują zdarzenie, a ich zadaniem jest odciąganie uwagi operatora (np. sztuczny tłum). Mowa ciała sprawców wykroczeń i przestępstw jest zawsze omawiana w kontekście całego zdarzenia, sytuacji i zachowania innych ludzi.
NOWOCZESNE METODY NAUCZANIAW czasie kursu na szeroką skalę prezentowany jest materiał video zarejestrowany w różnych sytuacjach, aby ilustrować, rozwijać i testować umiejętności rozpoznawania zdarzeń. Uczestnicy przez cały czas trwania szkolenia wielokrotnie wykonują ćwiczenia praktyczne sprawdzające umiejętności odczytywania mowy ciała w różnych sytuacjach.
ELASTYCZNOŚĆ TERMINÓWPrzy zgłaszających się grupach złożonych z ponad 10 osób, oferujemy indywidualne terminy szkoleń. Standardowo szkolenia trwają jeden dzień, ale na życzenie klienta istnieje możliwość zaprojektowania szkolenia dwudniowego (cena proporcjonalnie powiększona + zakwaterowanie i nocleg).
ATRAKCYJNA CENAKoszt szkolenia jednodniowego to tylko 450 zł za osobę, a przy następnych szkoleniach 5% upustu. W cenę wliczony jest lunch oraz słodki poczęstunek podczas przerw kawowych. Dodatkowo każdy uczestnik STUDIUM MONITORINGU WIZYJNEGO po ukończeniu szkolenia otrzymuje certyfikat. Przy grupach powyżej 10 osób oferujemy zniżkę.
DOSTOSOWANIE DO INDYWIDUALNYCH POTRZEBDla nas najważniejsze jest spełnienie oczekiwań i zadowolenie klienta. Z tego powodu nasze szkolenia są projektowane według zapotrzebowania konkretnej grupy uczestników. To klient zewnętrzny decyduje, jakiego szkolenia potrzebuje i jakie zagadnienia są dla niego priorytetowe w danej chwili. Studium bazując na uzyskanych informacjach przedstawi stosowną ofertę szkolenia.
Dostępne moduły prezentujemy poniżej.
OFERTA SZKOLEŃ – PROPONOWANE MODUŁY
1) System monitoringu wizyjnego a rola operatora: znaczenie pracy operatora i prawidłowego prowadzenia obserwacji; postrzeganie sytuacji wokół; kompetencje personelu systemów monitoringu wizyjnego.
2) Funkcja nadzoru: definiowanie obszaru nadzoru; rola mowy ciała w wykrywaniu zdarzeń; zasady prowadzenia nadzoru; wymagania stawiane przed operatorem; ujęcia z kamer.
3) Umiejętności obserwacji: podnoszenie umiejętności obserwacji; techniki wyświetlania obrazu; czego szukać; ujęcia ludzi i obiektów; filmowanie sytuacji niebezpiecznych; gromadzenie dowodów za pomocą kamer.
4) Świadomość sytuacyjna: definiowanie świadomości sytuacyjnej; etapy zdarzenia; rozpoznawanie wzorów; profilowanie sytuacyjne.
5) Profile ludzi: profile obserwatorów; profile obserwowanych ludzi (podejrzanych i sprawców); wzory kontaktów interpersonalnych.
6) Rozpoznanie zdarzenia oraz dynamika ryzyka:
wskaźniki ryzyka sytuacyjnego;rodzaje zdarzeń;ruchy ciała, postawy i reakcje.Jest to najważniejsza część kursu podczas której uczestnicy uczą się, w jaki sposób rozumieć i rozpoznawać wskazówki zdarzenia - zachowania, które pozwalają określić sytuację jako prowadzącą do wykroczenia lub przestępstwa. Uczą się również identyfikować zachowania zagrażające bezpieczeństwu w odniesieniu do sytuacji oraz dostosowywać techniki nadzoru do warunków zdarzenia.
7) Emocje i zachowanie pod wpływem stresu: emocje jako wskazówki dla operatorów; w jaki sposób emocje mogą być okazywane; komunikaty niewerbalne; napięcie nerwowe i niepokój; maskowanie zachowania; nadużywanie narkotyków i alkoholu.
8) Cel i wymagania wobec materiału dowodowego: podmioty (instytucje i służby) zainteresowane materiałem dowodowym; aspekty zbierania materiału dowodowego dla różnych podmiotów; techniki rejestracji materiału dowodowego i postępowanie z dowodami.
9) OFERTA SPECJALNA:Wspomaganie merytoryczne w przeprowadzaniu inwestycji budowy systemu monitoringu wizyjnego:opracowanie koncepcji projekcji systemu;sporządzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami (opis przedmiotu zamówienia oraz projekt umowy z wykonawcą);udział w postępowaniu przetargowym (m.in. wsparcie w zakresie udzielania odpowiedzi na pytania wykonawców oraz pomoc przy ocenie złożonych ofert);koordynacja nad realizacją całości inwestycyjnych;udział w odbiorach końcowych.Dodatkowych informacji dot. budowy systemu monitoringu wizyjnego udziela:Jacek ŁUKOMSKI, tel. 604 540 322, e-mail: jacekluk59@wp.plPrzykładowe SZKOLENIE JEDNODNIOWE DLA OPERATORÓW MONITORINGU:
Szkolenie rozwijające umiejętności niezbędne do prowadzenia długotrwałej i efektywnej obserwacji oraz nadzoru. Zawiera następujące elementy:
rozwój technik i sposobów prowadzenia obserwacji,ocenę czynników ryzyka,wiedzę z zakresu psychologii, mowy ciała i komunikacji niewerbalnej,umiejętności wykorzystywane w pracy operatora.Korzyści ze szkolenia dla uczestników:nabywają umiejętności prawidłowego prowadzenia obserwacji,zwiększają swoje możliwości w zakresie identyfikowania i właściwej interpretacji zachowań, które sygnalizują zdarzenia oraz im towarzyszą,uczą się, w jaki sposób zwiększać znajomość obserwowanego obszaru oraz na co zwracać uwagę w trakcie prowadzenia obserwacji za pomocą kamer.Szkolenie personelu jest kluczowym czynnikiem do poprawnego i efektywnego działania Centrów Oglądowych oraz Centrów Nadzoru.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmowane jest poprzez formularz zgłoszeniowy (patrz: załącznik do oferty), w którym należy umieścić pieczątkę firmy i dane personalne uczestnika/uczestników szkolenia. Wypełniony formularz należy przesłać pocztą elektroniczną lub faksem. 
Aby zapewnić Państwu najlepsze efekty warsztatowej formy szkoleń wprowadziliśmy limity miejsc (30 osób). O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. 
Uwaga! Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zawarciem umowy ze Studium Monitoringu Wizyjnego. 
Potwierdzenie wpisania na listę uczestników szkolenia wraz z informacjami szczegółowymi wysyłane są przez Studium w terminie 2 dni roboczych od daty wpłynięcia formularza zgłoszeniowego. Opłata za udział w szkoleniu w Warszawie wynosi 450 zł za osobę. Przy następnych szkoleniach 5% upustu.


MIEJSCE SZKOLENIA
Budynek Administracji Budynków Kijowska
Warszawa,
ul. Ząbkowska 42, Praga-Północ

Przy większej grupie możliwe jest przeprowadzenie szkolenia na sesji wyjazdowej w miejscu wskazanym przez zainteresowaną stronęTermin i miejsce do ustalenia.
Informacje o STUDIUM MONITORINGU WIZYJNEGO, szczegóły oferty oraz aktualne szkolenia są dostępne na stronie www.studiummonitoringu.pl
Zapraszamy do udziału w szkoleniach!"
Czytaj Waść a nie pleciesz bzdury o montażu.
JK (2015/05/07 22:45)

Artur z Ketrzyna


Faktycznie Janek, kurs nauki obsługi monitoringu.

Lecz to nie zmienia faktu że nie jest taki wymagany by móc obsługiwać monitoring.
Podobne szkolenie masz jako obsługi stanowiska. (2015/05/07 23:35)

LeoAmator


 Ludzie o co wy robicie taki raban,jak już pisałem w lasach dało rady foto-pułapki się sprawdziły.Jeżeli nie kłusoli to śmieciarstwo by się ograniczyło.Foto-pułapka rejestruje każdy ruch i przesyła zdjęcie do kompa.Trzeba tylko żeby ktoś mógł szybko zareagować i to wszystko.Nikt tu nie pisze żeby objąć monitoringiem cały obszar jezior czy rzek ale przynajmniej w niektórych miejscach na brzegu myślę ,że by się sprawdziły.Oczywiście ludzi trzeba uprzedzić iż monitoring na danym terenie działa żeby mieli tego świadomość. SSR ,PSR,Policja,Straż Graniczna są od tego żeby pilnować przestrzegania prawa i jego przepisów. (2015/05/08 00:01)

rafalwedkuje


Taniej wyjdzie kontrolowanie " zasobami ludzkimi " niż kamery, które naprawdę nie wiem jakiej klasy miały by być ( czytaj ile miałyby kosztować ) żeby spełniły swoje zadanie w złych warunkach pogodowych.JK

Nie żartuj...
To nie takie drogie, i Nadleśnictwu Srokowo, zwróciło się w 1-2 miesiące..


Kolego rafalwedkuje nie wiem o jakim podważeniu mówisz, wyraźny wizerunek i udokumentowane wykroczenie jest nie do podważenia. Nawet zrobione telefonem komórkowym, bez takiej homologacji.
To nie jest narzędzie pomiarowe itd, by wymagało takiej homologacji. A wystarczy tylko info że obiekt jest monitorowany. By użyć tego przed sądem i byś nie mógł tego w żaden sposób podważyć. No chyba że udowodnisz że to nie ty na tej focie :-)W naszym państwie to nie ja mam udowadniać nie winność a to oskarzżyciel ma dowieść mojej winy. Filmy dowodowe muszą się wykazywać ostrością punktów charakterystycznych i etc.To oskarżyciel musi dowieść że nagrania nie nałożyły się na siebie i czas wskazany w nagraniu jest realny. To oskarżyciel musi dowieść że nagrania z kamer są prawidłowo zapisane i że nie doszło ingerencji w materiał filmowy.Dla tego nagrania dowodowe to nie kamerki za 300pln bo takim sprzętem można nagrać do 15m i to bez rewelacji. Aby nagrać z ostrością musisz posiadać sprzęt wysokiej klasy za dużą kasę. Kamera dowodowa aby sprawnie działała z pewnością nie wiesz ale w okresie zimowym wymaga obudowy z termiką. Czyli producent kamer określa wyrażnie zakres temperatur i obudowy ogrzewające. Temat  uuuuuuuuuuuu (2015/05/08 06:10)

Artur z Ketrzyna


Następny bajkopisarz. ;-)
To sędzia decyduje czy dowód przyjmie czy nie, zaś jeśli wskazuje twoją winę, to na tobie ciąży jego podważenie. Wiadomo że im lepszy dowód tym gorzej go podważyć.

I skończcie takie bzdury pisać.
Bo zaraz tu się dowiem ze nieprawnie korzystam z pisuaru, bo w tym kierunki studiów nie ukończyłem. ;-) (2015/05/08 07:26)

JKarp


 Ludzie o co wy robicie taki raban,jak już pisałem w lasach dało rady foto-pułapki się sprawdziły.Jeżeli nie kłusoli to śmieciarstwo by się ograniczyło.Foto-pułapka rejestruje każdy ruch i przesyła zdjęcie do kompa.Trzeba tylko żeby ktoś mógł szybko zareagować i to wszystko.Nikt tu nie pisze żeby objąć monitoringiem cały obszar jezior czy rzek ale przynajmniej w niektórych miejscach na brzegu myślę ,że by się sprawdziły.Oczywiście ludzi trzeba uprzedzić iż monitoring na danym terenie działa żeby mieli tego świadomość. SSR ,PSR,Policja,Straż Graniczna są od tego żeby pilnować przestrzegania prawa i jego przepisów.


Powtarzam po raz enty - gdyby to było takie proste to odpowiednie służby już dawno coś by zrobiły.
Jestem za karaniem kłusowników i śmieciarzy ale to ma się odbyć w granicach prawa. SSR ma swoje prawa zapisane w ustawie - nic ponad to ( jak każda służba ) nie mogą wykonać.

Faktycznie Janek, kurs nauki obsługi monitoringu.
Lecz to nie zmienia faktu że nie jest taki wymagany by móc obsługiwać monitoring. 
Podobne szkolenie masz jako obsługi stanowiska. 

To nie są kursy nauki obsługi monitoringu. Zakres szkolenia jest bardzo dokładnie opisany i nie ma słowa o żadnej nauce obsługi. 
Mylisz się Artur. Żeby prowadzić monitoring w miejscach publicznych trzeba mieć np uprawnienia Straży Miejskiej a wyznaczeni pracownicy muszą ukończyć odpowiednie szkolenie co zacytowałem wcześniej.
Podstawą prawną określającą prawo Straży Miejskiej do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, jest Ustawa z dnia 29 sierpnia1997 r o strażach gminnych. Zezwala ona na prowadzenie takich czynności pod warunkiem, że służą one: utrwalaniu dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych, ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
Szkolenie dla strażników miejskich było szkoleniem prowadzonym przez certyfikowany ośrodek szkolenia posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych. W czasie kontroli stwierdzono, że każdy z pracowników zespołu obsługującego monitoring przeszedł takie szkolenie, co potwierdzają stosowne zaświadczenia.
W ramach prowadzonej kontroli sprawdzono również przygotowanie pracowników do
przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883). Zatrudniani pracownicy złożyli oświadczenia na piśmie, że zostali zapoznani z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi i zobowiązują się do ich przestrzegania.


Szkolenie stanowiskowe może przeprowadzić Twój kierownik. Szkolenie z zakresu BHP może prowadzić tylko i wyłącznie ktoś posiadający odpowiednie uprawnienia.
JK

(2015/05/08 08:46)

Artur z Ketrzyna


Co mają uprawnienia/regulacje dotyczące Straży Miejskiej co do monitorowania terenu miasta.
Z foto-płapką?

Umieszczoną na terenie użytkowanym przez inny podmiot, jak też przywatnym? Służącym jedynie do ochrony mienia.
w swoich wypowiedziach powołujesz się na post kolegi Haryyy5, ale jak widać nawet jego wypowiedzi nie zrozumiałeś... (2015/05/08 09:17)

JKarp


Mają to samo co uprawnienia Straży Leśnej do monitowania monitoringu w lesie. Straż miejska monitoruje tereny publiczne czyli miejskie czyli skwery, place, parki, okolice sklepów z alkoholem itd. Takim samym terenem publicznym jest brzeg rzeki, jeziora , stawu czy kanału.Jest to tzw miejsce publiczne - żeby na takim terenie montować jakieś foto pułapki trzeba mieć do tego uprawnienia. Zwykły Franek tego nie może zrobić. Ty jako ochroniarz masz monitoring ale z jakiegoś terenu prywatnego ( magazyny, place lub domy prywatne ) - nie masz uprawnień do śledzenia monitoringu w miejscach publicznych bo takie uprawnienia ma np Straż Miejska, Straż Graniczna, Policja.
Tego nie da się jaśniej wytłumaczyć.I nie myl terenów prywatnych z publicznymi bo to dwie różne bajki. 
Artur ja Cie bardzo proszę nie insynuuj, że ja się na coś powołuje i tego nie rozumiem. Ja bardzo rzadko zabieram głos w pewnych sprawach ale jeśli już to robię staram się podejść do tego merytorycznie i rzetelnie. Sprawdzam źródła, czytam je i dopiero piszę. Nie strzelam głupotami na lewo i prawo byleby coś napisać. Mało tego - rozmawiałem z Kolegą. Jest Strażnikiem Miejskim z dość długim stażem. No nie jest zwykłym powiedzmy panem od interwencji. Wiesz co powiedział - że nikt nie ma prawa zakładać monitoringu i tych śmiesznych foto pułapek nie mając takich uprawnień. Dodał wyraźnie i podkreślił, że chodzi tu o tzw miejsca publiczne a nie jak w wypadku np ośrodka wczasowego na swoim prywatnym terenie. Kamery takie ( w ośrodku wczasowym ) mogą obejmować tylko i wyłącznie teren ośrodka i nie ma mowy o obserwacji terenu za płotem jak to niektórzy robią ( no tak na wszelki wypadek - niby żeby szybciej zauważyć np złodzieja ). Kilka ośrodków nad Zegrzem zostało pouczonych z tego tytułu bo kamery patrzyły za ogrodzenie o czym informowali plażowicze i turyści.
Jeszcze raz podkreślam - należy bardzo wyraźnie rozgraniczyć monitoring miejsc publicznych z monitoringiem miejsc prywatnych. Na te pierwsze potrzebne są uprawnienia jakie posiada np SM. Na te drugie nie trzeba mieć uprawnień a jedyny warunek jest taki, że kamery patrzą tylko na teren monitorowany a nie poza.JK (2015/05/08 09:42)

Jędrula


Ach te kamerki...:)

(2015/05/08 11:42)

Artur z Ketrzyna


Janek, zwykły franek musi tylko wystąpić o pozwolenie zamontowania takiej foto-płapki. Oczywiście nie dostanie jak napisze że chce podglądać ludzi, ale w celu podglądania dzikiej zwierzyny w celach badawczych do np. pracy dyplomowej idt.
Co do SSR takie uprawnienie o jakim Ty mówisz może nadać Starostwo, ujmując to w regulaminie SSR przy jej powoływaniu.
Z tym czy one są potrzebne akurat dla SSR, to bym się grubo zastanawiał. (były by pewnie potrzebne te szkolenia które sam wskazałeś....)
Wolał bym by były obsługiwanie przez PSR. (2015/05/08 19:14)

SZUWARdragon2


ta pc 500MB RAM twardziel 1TG i moritoring pelna gemba, a i 10mb na lini;)))) (2015/05/08 19:26)

MARCIN CK


http://www.odo.wortale.net/64-Czy-fotografowanie-lub-filmowanie-osob-bez-ich-zgody-jest-zabronione-czy-dozwolone.html (2015/05/09 12:47)

JKarp


Podsumowując, można przyjąć, biorąc pod uwagę nie tylko obowiązujące przepisy ale i przyjęte zwyczaje, że zalecane jest uzyskanie każdorazowej zgody osób fotografowanych, przy czym przy zamiarze późniejszego rozpowszechniania tych wizerunków zgoda na takie rozpowszechnianie musi być udzielona w sposób wyraźny i świadomy.
JK (2015/05/09 16:06)

LeoAmator


Dorośli ludzie na portalu hobbystycznym !!! (2015/05/09 23:11)

grzegorz not


Ulica, droga, to miejsce publiczne, więc se nagrywaj. Jednak takie nagranie trzeba traktować w pewien sposób. Nie możesz tym szastać gdzie chcesz. Możesz się doczekać, że ktoś cię oskarży jeśli takie nagranie opublikujesz bez jego zgody. Kamera w samochodzie ma ci służyć do udowodnienia swej niewinności w razie niejasnych okoliczności zdarzeń drogowych.

Ale weź kamerę i nagraj przez okno sąsiadkę w jej mieszkaniu, sąsiada na jego działce, albo parkę bzykajacą się gdzieś w lasku, lub też moja żonę opalającą się kiedy ja wędkuję, to możesz liczyć na sprawę z powództwa cywilnego, lub na zwykłe rozkwaszenie ryja.

Doprawdy nie rozróżniasz miejsc publicznych od miejsc gdzie należy ci się nieco prywatności, gdzie twoja własna strefa nietykalności jest świętością?

Żal mi cię człowiek!

 

 

 

Sorry,że dopiero teraz odpisuję ale staram się każdą wolną chwilę na rybkach spędzać:-)

Nie mogę sie z Tobą zgodzić co do nie wykorzystywania kamer samochodowych w innych przypadkach niż to opisałeś. Mało razy wykorzystywano te nagrania w przypadku wykroczeń drogowych a więc w sytuacjach gdy łamane jest prawo? Czym więc różni się to od łamania prawa nad wodą?

A tak poza tematem to Panowie nad wodę lepiej jechać niż z tego wędkarskiego forum prawnicze robić:-)

(2015/05/10 08:43)

kedzio


Ulica, droga, to miejsce publiczne, więc se nagrywaj. Jednak takie nagranie trzeba traktować w pewien sposób. Nie możesz tym szastać gdzie chcesz. Możesz się doczekać, że ktoś cię oskarży jeśli takie nagranie opublikujesz bez jego zgody. Kamera w samochodzie ma ci służyć do udowodnienia swej niewinności w razie niejasnych okoliczności zdarzeń drogowych.

Ale weź kamerę i nagraj przez okno sąsiadkę w jej mieszkaniu, sąsiada na jego działce, albo parkę bzykajacą się gdzieś w lasku, lub też moja żonę opalającą się kiedy ja wędkuję, to możesz liczyć na sprawę z powództwa cywilnego, lub na zwykłe rozkwaszenie ryja.

Doprawdy nie rozróżniasz miejsc publicznych od miejsc gdzie należy ci się nieco prywatności, gdzie twoja własna strefa nietykalności jest świętością?

Żal mi cię człowiek!

 

 

 

Sorry,że dopiero teraz odpisuję ale staram się każdą wolną chwilę na rybkach spędzać:-)

Nie mogę sie z Tobą zgodzić co do nie wykorzystywania kamer samochodowych w innych przypadkach niż to opisałeś. Mało razy wykorzystywano te nagrania w przypadku wykroczeń drogowych a więc w sytuacjach gdy łamane jest prawo? Czym więc różni się to od łamania prawa nad wodą?

A tak poza tematem to Panowie nad wodę lepiej jechać niż z tego wędkarskiego forum prawnicze robić:-)

A tym się różni, że np. jadąc samochodem masz być ubrany - jest to ujęte w kodeksie o ruchu drogowym. Droga jest miejscem publicznym, gdzie obowiązują pewne normy i każdy jest tego świadomy. Dlatego kamery w samochodach nie łamią żadnego prawa. Natomiast moja prywatna strefa, moje dobro osobiste, czyli moja rodzina, czy tam kochanka, podczas pobytu nad wodą, to nie obiekt do filmowania dla jakiegoś kretyna, któremu się cioś w nocy przyśniło. Jeśli nie kumasz różnicy, to sorry, ale rzeczywiście nie ma co klawiszy ścierać. (2015/05/10 08:53)

kedzio


Lepiej PREZYDENTEM! Niestety nie masz Jondruś pojęcia, jak łatwo tacy wspinają się na stołki.

Facet pisze nie wiedząc co pisze, czyta nie wiedząc co czyta, i jeszcze pozwala sobie na jakieś uwagi nt. intelektu adwersarzy. Rzeczywiście ętelydżent!

(2015/05/10 09:31)