Zaloguj się do konta

Filmowanie przez SSR cz. 2

utworzono: 2012/02/20 16:46
egzekutor

W związku z tematem założonym na forum postanowiłem zebrać istotne informacje na temat filmowania przez SSR wędkarzy podczas przeprowadzanych kontroli. Przeprowadziłem dwie rozmowy z rzecznikami oraz technikiem a także dwoma wykładowcami ze Szkoły Policji. Udało mi się ustalić następujące fakty: każda powołana instytucja działa w zakresie opisanych praw i obowiązków i tylko w przypadku regulacji ustawowych może wykonywa poszczególne zadania. W Ustawie O Policji stypizowano w rozdziale 3 zakres uprawnień policji (czyli wszystkie uprawnienia dot. zatrzymania, przeszukania, legitymowanie itd. można mnożyć dodam, że często figuruje odnośnik np. minister spraw wewnętrznych w drodze rozporządzenia określi szczegółowe uprawnienia itd.)  W art. 15.1 pkt 5a ma prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych a w przypadku czynności operacyjno- rozpoznawczych i administracyjno porządkowych podejmowanie na podstawie ustawy także i dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom. W art. 14.1 pkt.4 policja w celu realizacji ustawowych zadań może korzystać z danych o osobie , w tym również w formie zapisu elektronicznego uzyskane przez inne organy, służby i instytucje …………………oraz przetwarzać je w rozumieniu ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Z w/w aktów prawnych wynika , że policja może rejestrować, przetwarzać obraz oraz dźwięk. Dodatkowo opisany jest sposób zabezpieczania, wzory protokołów itd. zapisanych nośników np. filmu.

         Podobnie opisane są każde inne instytucje Straż Miejska ma opisane w ustawie, rozporządzeniu zakres uprawnień i obowiązków i nie może realizować innych działań zarezerwowanych np. dla ITD. Ktoś na forum napisał abym pokazał art. który mówi, że zakazuje się SSR filmowania wędkarzy. Tylko to jest poważna nieznajomość przepisów prawa ,ponieważ to SSR ma mi powiedzieć podstawę prawną rejestrowania np. obrazu a nie będzie w stanie tego zrobić. Dodatkowo dochodzi przechowywanie nośników kontroli przeglądania oraz archiwizacji i każda ta czynność jest opisana w przepisach poszczególnych służb. Dodam, że np. gdyby SSR sfilmował wędkarza posiadającego np. szczupaka o wymiarach 45 cm zmierzył go miarą i wypuścił to gdyby znalazł się ktoś dobrze poinformowany w sprawie przed sadem zażądał by certyfikatu lub legalizacji takiej miary i penie ktoś zrobiłby wielkie oczy. Znam taki przypadek kiedy ktoś wcześniej opuścił miejsce pracy i przełożonego go na tym „złapał”. Postępowanie padło ponieważ zegarek przełożonego nie miał legalizacji. Takich przypadków można mnożyć w nieskończoność. Przypuśćmy, że np. SSR filmuje wędkarza a obok leży jego kobieta   z gołymi piersiami w związku z powyższym, że znowelizowano KK oraz KPK popełnia przestępstwo z tego co pamiętam artykułu 191a. Teraz przytoczę przepisy na podstawie których funkcjonuje SSR

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 8 stycznia 2002 r.

w sprawie zakresu i warunków współpracy Państwowej Straży Rybackiej ze Społeczną Strażą Rybacką.

    Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229) zarządza się, co następuje:

    § 1. 1. Państwowa Straż Rybacka współpracuje ze Społeczną Strażą Rybacką w zakresie zapobiegania i zwalczania nielegalnego połowu ryb, raków i minogów w powierzchniowych wodach śródlądowych oraz zwalczania obrotu nielegalnie pozyskanymi rybami, rakami i minogami.

    2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, polega na:

1) organizowaniu i przeprowadzaniu kontroli:

a) dokumentów uprawniających do połowu ryb, raków i minogów oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb, raków i minogów przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu,

b) ilości i gatunków odłowionych, przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu ryb, raków i minogów oraz przedmiotów służących do ich połowu,

2) podejmowaniu działań przy zabezpieczaniu porzuconych ryb, raków i minogów oraz przedmiotów służących do ich połowu,

3) udzielaniu pomocy przy:

a) wykonywaniu czynności w celu zabezpieczenia miejsca wykroczenia lub przestępstwa,

b) kontroli oznakowania sprzętu pływającego służącego do połowu ryb, raków i minogów,

4) przeprowadzaniu wspólnych akcji i patroli,

5) wspólnie organizowanych, przynajmniej raz w roku, szkoleniach i ćwiczeniach,

6) wymianie informacji:

a) co do miejsca, czasu, rodzaju i wyników prowadzonych działań,

b) o przypadkach naruszania lub podjęcia uzasadnionego podejrzenia o naruszeniu przepisów o rybactwie śródlądowym.

    3. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 6 lit. a), dotyczące czasu, miejsca, rodzaju i ilości odebranych lub porzuconych ryb, raków i minogów oraz przedmiotów służących do ich połowu przekazuje się Państwowej Straży Rybackiej, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od dnia ich odebrania lub znalezienia.

  4. Przeprowadzanie wspólnych akcji i patroli, o których mowa w ust. 2 pkt 4, odbywa się pod kierownictwem strażnika wskazanego przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej, po uprzednim uzgodnieniu czasu i miejsca ich trwania przez komendantów Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej lub osoby przez nich upoważnione.

    § 2. 1. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej z komendantem Społecznej Straży Rybackiej:

1) sporządzają, do końca stycznia każdego roku, plan współpracy, w zakresie, o którym mowa w § 1,

2) dokonują, co najmniej raz w roku, oceny współpracy, określonej w planie, o którym mowa w pkt 1.

    2. W planie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, określa się szczegółowy sposób realizacji wspólnych zadań, w tym wzajemne korzystanie ze środków łączności i transportu, ilość wspólnych działań i liczbę osób w nich uczestniczących oraz zasady zabezpieczania odebranych lub porzuconych ryb, raków i minogów oraz przedmiotów służących do ich połowu.

    § 3. Plan współpracy, o którym mowa w § 2 w ust. 1 w pkt 1, na rok 2002 sporządza się do dnia 31 marca 2002 r.

    § 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Nie ma w nich mowy o nagrywaniu robieniu zdjęć(osobom), zatrzymywaniu pojazdów, przeszukaniu itd.

            Reasumując moim zdaniem jak i wszystkich, których zapytałem SSR nie ma prawa do nagrywania.  Nadzór nad SSR stanowi Wojewoda oraz Starosta a także Komendant PSR w związku z powyższym takie pytanie powinno być skierowane do nich. Nadmienię, że szanuje pracę tych wybitnych ludzi, którzy robią to po godzinach pracy a inni  tylko ich oczerniają,  wyzywają jak np. kolegę Jurka z tego portalu, który cokolwiek by ni napisał zaraz skacze mu do gardła kilku ludzi itp. ale postarałem się rzeczowo oraz bezstronnie opisać ten aspekt.

Na sam koniec powiem chyba Meridonowi czy jakoś tak na zadane pytanie dot. Zakazu filmowania przez SSR , że chyba jasno wyjaśniłem, że poszczególne służby mogą wykonywać tylko te czynności, które są opisane i do których zostali powołani. A tłumacząc na chłopski rozum nie ma np. zakazu legitymowania ale to uprawnienie opisane i zarezerwowane jest dla odpowiednich służb.

Pozdrawiam

 

[2012-02-20 16:46]

JKarp

CześćZapewniam Cię, że 100% Użytkowników tego forum ma dobre zdanie o 99,9% Strażnikach SSR.Temat wywołany przeze mnie ma ( miał w zasadzie ) wywołanie dyskusji a nie kłótni. Chwała Bohaterom za spokojną ( no prawie ) dyskusję :-)Rozumiem, że nie można nagrywać nawet wędkarzy niesfornych, agresywnych i ubliżających SSR.Pozdrawiam JK [2012-02-20 16:59]

Roxola

To powinno rozwiać wszystkie wątpliwości...
Podzielam Twoje zdanie Janusz... 99.9%
Pozdrawiam

[2012-02-20 17:05]

Jack14

No przecież wszyscy o tym wiemy, że nie można :-) [2012-02-20 17:11]

Zibi60

Obawiam się, że nie wszyscy !?!?
[2012-02-20 17:17]

ryukon1975

Zgadza się,tu jest wielu strażników.Większość nie robi wokół tej funkcji szumu.
Jednak poczynania kilku przez pewien czas na forum zniechęciły większość użytkowników do tych osób.
Wpychali się w każdy wątek zamieniając go w to co chcieli.Na forum królowały wątki SSR i nie można było nic napisać by zaraz nie być skrytykowanym.
Powstały grupy zamknięte.Kilka osób w tym ja założyło grupę tylko po to by móc swobodnie rozmawiać i odciąć dostęp do dyskusji tylko kilku osobom,nie całej SSR.
U mnie w grupie jest sporo strażników jednak to normalni ludzie ,którzy traktują wędkarzy jak równych sobie.
Każdy pisze co chce swobodnie bez łamania regulaminu.Nie usuwam postów bo nie muszę.
Jednak patrząc na grupę zamkniętą SSR tam jest tak jak było,usuwanie niewygodnych postów i tylko jedna osoba ma zawsze rację.Prawie taki układ jak w Rosji.


[2012-02-20 17:20]

Roxola

Strażnicy są i są potrzebni... ponieważ sami nie damy rady chronić naszych wód.
I chwała im za to,że są.
Strażnik też jest Człowiekiem, zasługującym na szacunek jak wielu innych ludzi.
Szanujmy się wszyscy i róbmy swoje, bo nikt nas do tego nie zmusza, a to co robimy,
to dla naszej pasji..., nie dla orderu.
Znam wielu Strażników i są to wspaniali ludzie i oby jak najwięcej takich było.


[2012-02-20 17:31]

Zander51

Chyba nie czytaliście z uwagą postów chorego człowieka. Ja takich czytam dwa razy. Otóż dla niego co nie jest zabronione jest dozwolone !  Czyli zupełnie odwrotnie podchodzi do problemu. On nie będzie tłumaczył się na jakiej podstawie filmuje. On powie, że to nie jest zakazane ! I tacy ludzie są niebezpieczni i takich ludzi trzeba leczyć..
[2012-02-20 18:12]

W przypadku nagrywania kłusowników na "gorącym uczynku" czy akcji np. usuwania sieci jestem jak najbardziej za. Lecz uwieczniane zwykłej kontroli moim zdaniem jest bez sensu. Poza tym najważniejszą sprawą jest przechowywanie danych z tychże kontroli. SSR nie ma żadnych procedur i środków służących ochronie danych więc prawdopodobieństwo "wypłynięcia" zdjęć czy filmów jest ogromne. Żeby nie być gołosłowny podam przykład Dzierżoniowa gdzie było aż 42 SSRowców lecz "Niestety tylko 7 strażników wykazało się całoroczną aktywnością"-cytat z Kolegi Zubero62 . A gdzie reszta, co robiła? Jak można mieć zaufanie do takich ludzi? Generalnie zapisy przestępstw od razu powinny być kierowane do prokuratury a innych nie powinno w ogóle być. I tu nie powinno być jakiejkolwiek dyskusji.
[2012-02-20 18:12]

Diablo

Dzięki kol Egzekutor za wyjasnienie sprawy.
[2012-02-20 18:21]

Chyba nie czytaliście z uwagą postów chorego człowieka. Ja takich czytam dwa razy. Otóż dla niego co nie jest zabronione jest dozwolone !  Czyli zupełnie odwrotnie podchodzi do problemu. On nie będzie tłumaczył się na jakiej podstawie filmuje. On powie, że to nie jest zakazane ! I tacy ludzie są niebezpieczni i takich ludzi trzeba leczyć..

Kolego Mirku Zander51 tu akurat Mirek meridianon ma całkowitą rację przytaczając nadrzędną zasadę polskiego prawa. Lecz sprawa nie rozbija się o nagrywanie , a właściwie czy ono jest legalne bo jest, lecz o przechowywanie danych. A tu SSR nie ma jakiejkolwiek możliwości sprostania Ustawie o ochronie danych. Bo skoro meridianon ma zamiar filmować cyctat":  Wszyscy wędkarze i inne osoby , które zostaną poddane kontroli będą uprzedzane,że są nagrywane. " I tylko ten temat powinien być drążony.
[2012-02-20 18:21]

withanight88

Pomijając fakt , można czy nie można. 
Nie miał bym nic przeciwko nagrywaniu przez strażników ssr czy psr kontroli na mojej osobie- nie mam nic sobie do zarzucenia, oprócz tego że czasem używam karasia z wedkarskiego na żywca.
Oczywiście bez pokazywania twarzy , i upubliczniania nagrania bez mojej zgody na portalach wedkarskich czy YT.

Przecież takie zdarzenie jak kontrola, zdarza się raz w roku albo wcale:))
Nie uważacie, że nagrywanie również było by dobrym sposobem na "wyeliminowanie" czarnych owiec  z pośród szeregów strażników i pozbycia się "pustych blach" ?? [2012-02-20 18:24]

Poczytałem ostatnio trochę tych eseserowych wątków i doszedłem do wniosku, że takie bajery jak te kamerki to trochę takie "przedłużanie sobie pen***";) Tak jak dla łysego bezkarkowca im większa i czarniejsza beemka tym większe poczucie męskości;) (bez urazy dla właścicieli beemek;)) W którymś wątku przechwalali się długością sieci jakie wyciągali i aż się uśmiałem;) Im dłuższa siec tym dłuższa męskość. A teraz to już wiśnia na torcie bo na końcu zawiśnie jeszcze kamerka...;))) Nie mam nic przeciw SSR i ich społecznej pracy. Znam osobiście kilku członków SSR, szanuję ich za to co robią, to bardzo mili ludzie i złego słowa żaden wędkarz o nich nie powie ale niektórym to się w głowach przewraca. Niech mają coraz nowszy i lepszy sprzęt ale pod warunkiem, że będą go używali do uprzykrzania życia przestępcom i łobuzom a nie wypoczywającym nad wodą wędkarzom i co najważniejsze nie będą traktowali każdego spotkanego nad wodą człowieka jako potencjalnego sprawcy przestępstwa czy wykroczenia.
[2012-02-20 18:31]

Pomijając fakt , można czy nie można. 
Nie miał bym nic przeciwko nagrywaniu przez strażników ssr czy psr kontroli na mojej osobie- nie mam nic sobie do zarzucenia, oprócz tego że czasem używam karasia z wedkarskiego na żywca.
Oczywiście bez pokazywania twarzy , i upubliczniania nagrania bez mojej zgody na portalach wedkarskich czy YT.

Przecież takie zdarzenie jak kontrola, zdarza się raz w roku albo wcale:))
Nie uważacie, że nagrywanie również było by dobrym sposobem na "wyeliminowanie" czarnych owiec  z pośród szeregów strażników i pozbycia się "pustych blach" ??

A niby jakim cudem? Przecież zawsze może bateryjka paść lub kamerka się popsuła. Zresztą była jakiś czas temu moda wśród Straży Miejskiej wielu miast na nagrywanie interwencji. Po to aby społeczeństwu udowodnić że SM nie jest tylko od wystawiania mandatów. I co? Pomysł w znakomitej większości ów miast padł. Chyba  nagrania nie poprawiły, wystawianej przez zwykłych ludzi, cenzurki tej formacji...
[2012-02-20 18:33]

ryukon1975

Pomijając fakt , można czy nie można. 
Nie miał bym nic przeciwko nagrywaniu przez strażników ssr czy psr kontroli na mojej osobie- nie mam nic sobie do zarzucenia, oprócz tego że czasem używam karasia z wedkarskiego na żywca.
Oczywiście bez pokazywania twarzy , i upubliczniania nagrania bez mojej zgody na portalach wedkarskich czy YT.

Przecież takie zdarzenie jak kontrola, zdarza się raz w roku albo wcale:))
Nie uważacie, że nagrywanie również było by dobrym sposobem na "wyeliminowanie" czarnych owiec  z pośród szeregów strażników i pozbycia się "pustych blach" ??Cel pozbycia się słuszny,jednak skąd wziąć tysiące ludzi którzy by sumiennie wykonywać robotę za darmo musieliby poświęcić na to tysiące godzin?
Nie mam tu na myśli kontroli wędkarzy tylko obserwację łowisk,namierzanie kłusowników,zasadzki na nich i ujmowanie na gorącym uczynku.
To wymaga naprawdę mnóstwa czasu lub współpracy z miejscowymi wędkarzami którzy wiele wiedzą.Niektórzy może by i współpracowali,ale z kim?
[2012-02-20 18:33]

Zander51

Ciekawi mnie, czy Komendant Wojewódzki PSR wie o pomysłach rangersów z Koziej Wólki i czy wydał im stosowne pozwolenie. Bardzo jestem ciekawy...
[2012-02-20 18:41]

JOPEK1971

Strażnicy są i są potrzebni... ponieważ sami nie damy rady chronić naszych wód.
I chwała im za to,że są.
Strażnik też jest Człowiekiem, zasługującym na szacunek jak wielu innych ludzi.
Szanujmy się wszyscy i róbmy swoje, bo nikt nas do tego nie zmusza, a to co robimy,
to dla naszej pasji..., nie dla orderu.
Znam wielu Strażników i są to wspaniali ludzie i oby jak najwięcej takich było.Damy radę jak będziemy chcieli,w Niemczech nad wodami nie ma patroli,tam wędkarze chronią wody,u nas większośc odwraca się widząc kłusola,a co niektórzy szukają porady u takiego by złowic szybko i jak najwięcej. [2012-02-20 18:41]

withanight88

Pomijając fakt , można czy nie można. 
Nie miał bym nic przeciwko nagrywaniu przez strażników ssr czy psr kontroli na mojej osobie- nie mam nic sobie do zarzucenia, oprócz tego że czasem używam karasia z wedkarskiego na żywca.
Oczywiście bez pokazywania twarzy , i upubliczniania nagrania bez mojej zgody na portalach wedkarskich czy YT.

Przecież takie zdarzenie jak kontrola, zdarza się raz w roku albo wcale:))
Nie uważacie, że nagrywanie również było by dobrym sposobem na "wyeliminowanie" czarnych owiec  z pośród szeregów strażników i pozbycia się "pustych blach" ??Cel pozbycia się słuszny,jednak skąd wziąć tysiące ludzi którzy by sumiennie wykonywać robotę za darmo musieliby poświęcić na to tysiące godzin?
Nie mam tu na myśli kontroli wędkarzy tylko obserwację łowisk,namierzanie kłusowników,zasadzki na nich i ujmowanie na gorącym uczynku.
To wymaga naprawdę mnóstwa czasu lub współpracy z miejscowymi wędkarzami którzy wiele wiedzą.Niektórzy może by i współpracowali,ale z kim?
Nie zmieni się nic, dopóki nie zmieni się mentalność wedkarzy. [2012-02-20 18:45]

ryukon1975

Ciekawi mnie, czy Komendant Wojewódzki PSR wie o pomysłach rangersów z Koziej Wólki i czy wydał im stosowne pozwolenie. Bardzo jestem ciekawy...Nie wie.Przecież to oczywiste.Cytuje z pamięci "Kierownictwo SSR w ..... postanowiło....."

Pierwsze o co chciałem wtedy zapytać to - Co o tym postanowieniu twierdzą przełożeni i ich prawnicy.
Niestety nie było sensu zadawać tego pytania.

Zresztą wątek był w zamkniętej grupie tak by nikt nie był na  NIE.:)
[2012-02-20 18:46]

kamael

Kolego Mirku Zander51 tu akurat Mirek meridianon ma całkowitą rację przytaczając nadrzędną zasadę polskiego prawa. Lecz sprawa nie rozbija się o nagrywanie , a właściwie czy ono jest legalne bo jest, lecz o przechowywanie danych. A tu SSR nie ma jakiejkolwiek możliwości sprostania Ustawie o ochronie danych. Bo skoro meridianon ma zamiar filmować cyctat":  Wszyscy wędkarze i inne osoby , które zostaną poddane kontroli będą uprzedzane,że są nagrywane. " I tylko ten temat powinien być drążony.

Co do przechowywania i przetwarzania danych osobowych w świetle ustawy o ochronie danych osobowych - to święta prawda że jakby się dobrze przyjrzeć to SSR niemal na pewno złamie przepisy tej ustawy.

Ale ja bym jeszcze zapytał: co SSR zamierza zrobić w przypadku gdy osoba poinformowana o nagrywaniu interwencji powie "nie wyrażam zgody na nagrywanie?"

[2012-02-20 18:54]

krzychu64

Obawiam się, że nie wszyscy !?!?

Masz Zbyszku w tym względzie 100% racji.

[2012-02-20 18:56]

ryukon1975

Nie zmieni się nic, dopóki nie zmieni się mentalność wedkarzy.Zgadza się.Wędkarze którzy spędzają nad wodą mnóstwo czasu wiedza najwięcej.

Jednak ja jak coś znajdę wolę szybko zniszczyć,jak wzywać nie wiadomo kogo czekać czy raczy przyjechać i jeszcze czy przyjedzie w taki sposób żeby cały powiat nie wiedział że doniosłem.
Oczywiście wiem że taki cichy przyjazd jest niemożliwy.
[2012-02-20 19:00]

Romuald55

W najbliższym możliwym czasie zapytam Komendanta Państwowej Straży Rybackiej z Jeleniej Góry co sądzi o pomyśle nagrywania czynności kontrolnych przez SSR z Kamiennej Góry.Podzielę się na forum tą wiedzą. [2012-02-20 19:02]

Bernard51

Obawiam się, że nie wszyscy !?!?

Masz Zbyszku w tym względzie 100% racji.


Jak to sie zwie czytamy nie rozumiemy ANALFABETYZM WTORNY moze za mocno ale niektore rzeczy trzeba nazywac po imieniu [2012-02-20 19:33]

egzekutor

Dzięki kol Egzekutor za wyjasnienie sprawy.


Nie zrobiłem to aby sprzeciwić się komukolwiek np. SSR bo gdybym był jenym z Nich chiałbym wiedziec co mogę a czego mi nie wolno. miałem nadzieje, że rzeczowe wyjasnienie (a takie chyba udzielilem) ostudzi gorace głowy na tym forum. pozdrawiam [2012-02-20 21:25]

JKarp

CześćKawał dobrej roboty :-)Pozdrawiam JK [2012-02-20 22:19]