Dziecko członek koła?

/ 22 odpowiedzi
Czy mój 11 letni syn może być członkiem koła i jakie korzyści z tego tytułu będą mu przysługiwać
u?ytkownik60174


Z tego co wiem kartę wędkarską można wyrobić dopiero od 14 lat. Ale jeśli dziecko wygrało jakieś zawody albo przeszło jakieś szkolenie z wędkarstwa to chyba można się zwrócić z pismem do PZW. Tego drugiego nie jestem pewien i nie chcę kolegi wprowadzić w błąd ale coś tak chyba gdzieś czytałem, jeśli się mylę to proszę żeby koledzy naprostowali moją wypowiedz.
PS.Też chciał bym już kartę ale jeszcze tylko do maja 2012. Pozdro Damian (2010/12/26 21:47)

fkuzi555


karte moze miec od 14 roku zycia. fakt. ale czlonkiem uczestnikiem moze zostac wczesniej i legitymacje moze miec wczesniej. co z tego ma - nie pamietam ;) (2010/12/26 21:54)

tinka


(& 9 pkt.2. Członkiem uczestnikiem Związku może być osoba fizyczna w wieku poniżej 16 lat, zazgodą przedstawiciela ustawowego.) oraz RAPR (& II Prawa wędkującego w wodach PZW). Pozdrawiam.

(2010/12/26 22:12)

wędkarz95


A może wie ktoś czy mając 16 mogę już samodzielnie łowić na 2 wędki w dzień i w nocy i czym mogę samodzielnie pływać łódką ? (2010/12/26 22:27)

Mateusz997Pila


ja mam 15 lat a karte już mam od 3 czy 4 lat.
Więc można. Do wedkarz95 w nocy sam nie możesz łowić, pływać łódką też nie z tymi wędkami to możesz chyba tylko na 1.
pozdrawiam (2010/12/26 23:29)

darekgliwice


Czy mój 11 letni syn może być członkiem koła i jakie korzyści z tego tytułu będą mu przysługiwać

moja córka ma 11 lat i posiada kartę wędkarską , musi tylko zdać egzamin(bezpłatny dla dzieci poniżej 14 roku życia) jeśli opłacisz dziecku składkę , to może łowić jak dorosły tzn, na dwie wędki oraz własne stanowisko i własny limit, warunkiem jest opieka dorosłego, (mam nadzieję że w roku 2011 przepisy nie zmienią się) (2010/12/27 09:05)

piterku


Witam serdecznie mój syn ma 10 lat i od roku posiada kartę tak zawny członek uczestnik. W ramach tego może wedkiowac pod opieka dorosłego , posiada własny limit oraz własne stanowisko. Jedyny problem jest taki że złowione ryby musi trzymać w własnej siatce , nie może w siatce opiekuna. Polamania kija. (2010/12/27 15:48)

wędkarz95


Jest może ktoś zorientowany czy wędkarzowi który ukończył 16 lat przysługują  takie sama prawa jak każdemu pełnoletniemu wędkarzowi ? (2010/12/27 18:38)

spokojny


Tak po 16 roku życia wędkarz ma pełne prawa, może już samodzielnie łowić w dzień i w nocy. Do 16 lat tylko pod opieką opiekuna, do 14 roku życia dziecko ma prawo łowić na jedną wędkę przy własnym limicie ale pełny zestaw nowego RAPR wrzucę za kilka godzin link do strony PZW gdzie został opublikowany , (jak będę przy drugim kompie :) ) (2010/12/27 18:51)

Adam789


ja mam kartę wędkarską  od 2 lat teraz mam zledwie 12lat nie długo 13 . Mam takie same prawa wędkowania jak dorosły (2010/12/27 19:07)

Krzysztof3620


Dziękuję wszystkim kolegom za informacie. (2010/12/27 19:09)

0
osa2012


ja mam kartę wędkarską  od 2 lat teraz mam zledwie 12lat nie długo 13 . Mam takie same prawa wędkowania jak dorosłyzeby miec takie same prawa jak dorosł musisz miec ukączone 18 lat a czy na 2 wedki mozesz w tym wieku łowic bo mi sie wydaje czy ne i na zywca tez nie zabardzo  (2010/12/27 21:19)

darekgliwice


zeby miec takie same prawa jak dorosł musisz miec ukączone 18 lat a czy na 2 wedki mozesz w tym wieku łowic bo mi sie wydaje czy ne i na zywca tez nie zabardzo 
i tutaj mylisz się , jeśli masz opłacone składki i posiadasz kartę wędkarską to łowisz na zasadach członka uczestnika, jedynym ograniczeniem jest opieka osoby pełnoletniej  posiadającej kartę wędkarską do 14 roku, a do 16 lat w porze nocnej pod opieką dorosłego. poczytaj regulamin
(2010/12/27 21:38)

romek02


Może mieć, ponieważ ja mam 13lat w 2011 będę miał 14 w styczniu. Ale karte posiadam. Od 14 roku życia trzeba iść do koła PZW Zdać egzamin. Teraz mogę łowić pod opieką osoby dorosłej na dwie wędki.A od 14 lat mogę sam z brzeg czy z pomostu, ale nie mogę z łodzi czy pontonu.


             Serdecznie pozdrawiam wędkarzy Roman Zubaczyk Członek PZW Leszno Cierik.

Ustawa z roku 1985

z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
( J. t: Dz. U. z 1999 r. Nr 66. póz. 750;zm.: Dz. U. z 1999 r Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 120 , poz 1268, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229).

Art. 7. 1. Za amatorski potów ryb uważa się pozyskiwanie ich wędką lub kuszą.
2. Amatorski potów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu, zwany dalej ,,kartą wędkarską" lub ,,kartą łowiectwa podwodnego", a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa - posiadająca ponadto jego zezwolenie.
3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski potów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.
4.Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego są zwolnieni cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce, posiadający zezwolenie, o którym mowa w ust. 2. Z obowiązku tego zwolnione są także osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach uprawnionej do rybactwa osoby fizycznej, jeżeli uzyskały od niej zezwolenie na połów w tych wodach.
5. Kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego wydaje starosta, po złożeniu przez osobę zainteresowaną egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb przed komisją powołaną przez społeczną organizację amatorskiego połowu ryb; z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie rybackie.
6. Osoba wobec której orzeczono cofniecie karty wędkarskiej tub karty łowiectwa podwodnego, może przystąpić do powtórnego egzaminu najwcześniej po upływie terminu, o którym mowa w art. 27 ust 2 pkt 3.
7. Społeczna organizacja amatorskiego połowu ryb za przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w ust. 5, pobiera opłaty w wysokości przez siebie ustalonej.
8. Uprawniony do rybactwa za wydane zezwolenie na uprawianie amatorskiego połowu ryb może pobierać opłatę w wysokości przez siebie ustalonej.

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB

II. PRAWA WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW

1. Prawo do wędkowania w wodach Użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski mają członkowie PZW i osoby niezrzeszone w PZW, posiadający kartę wędkarską, przestrzegający zasad ujętych w niniejszym Regulaminie, po uzyskaniu zezwolenia uprawnionego do rybactwa.

2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi zmianami.

3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.

4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym, że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki.

5. Członek PZW do lat 14 ma prawo wędkować z następującymi ograniczeniami: w ramach własnego łowiska, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym, wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską.

6. Młodzież niezrzeszona w PZW w wieku do 14 lat ma prawo wędkować:

a) wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień, stanowiska i dziennego limitu połowu ryb osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, metodą gruntowo-spławikową maja prawo wędkować dwie osoby, każda na jedną wędkę. Udostępnienie stanowiska  i limitu dwóm osobom nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.

b) wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień i dziennego limitu połowu, osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, metodą spinningową i muchową.

Przekazanie uprawnień nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedna wędkę.

7. Dopuszcza się wędkowanie kilkuosobowych grup młodzieży nie posiadających kart wędkarskich, pod nadzorem opiekuna posiadającego stosowne uprawnienia oraz zezwolenie wydane przez zarząd okręgu PZW. Każda osoba z grupy ma prawo łowić wyłącznie na jedną wędkę, z zachowaniem uprawnień do własnego stanowiska i dziennego limitu połowu przysługującego członkowi PZW.

8. Członek PZW ma prawo udostępnić współmałżonkowi, posiadającemu kartę wędkarską, jedną ze swoich wędek do wędkowania, w granicach przysługującego mu stanowiska i limitu połowu, bez konieczności uiszczania przez współmałżonka składki członkowskiej oraz składki na ochronę i zagospodarowanie wód. Powyższe ma wyłącznie zastosowanie przy wędkowaniu dopuszczającym łowienie na dwie wędki.

(2010/12/28 12:31)

osa2012


zeby miec takie same prawa jak dorosł musisz miec ukączone 18 lat a czy na 2 wedki mozesz w tym wieku łowic bo mi sie wydaje czy ne i na zywca tez nie zabardzo 
i tutaj mylisz się , jeśli masz opłacone składki i posiadasz kartę wędkarską to łowisz na zasadach członka uczestnika, jedynym ograniczeniem jest opieka osoby pełnoletniej  posiadającej kartę wędkarską do 14 roku, a do 16 lat w porze nocnej pod opieką dorosłego. poczytaj regulamin KOLEGA ADAM POWIEDZIAŁ ZE MA LEDWIE 13 LAT WIEC NA PEWNO NIE MA TAKICH SAMYCH PRAW JAK DOROSŁY!!!! BO JESZCZE ZEBY LOWC TO OPIEKUNA MUSI MIEC WIEC CO BZDETY GADA ZE MA TAKIE  SAME PRAWA JAK DOROSŁY! (2010/12/28 14:53)

darekgliwice


zeby miec takie same prawa jak dorosł musisz miec ukączone 18 lat a czy na 2 wedki mozesz w tym wieku łowic bo mi sie wydaje czy ne i na zywca tez nie zabardzo 
i tutaj mylisz się , jeśli masz opłacone składki i posiadasz kartę wędkarską to łowisz na zasadach członka uczestnika, jedynym ograniczeniem jest opieka osoby pełnoletniej  posiadającej kartę wędkarską do 14 roku, a do 16 lat w porze nocnej pod opieką dorosłego. poczytaj regulamin KOLEGA ADAM POWIEDZIAŁ ZE MA LEDWIE 13 LAT WIEC NA PEWNO NIE MA TAKICH SAMYCH PRAW JAK DOROSŁY!!!! BO JESZCZE ZEBY LOWC TO OPIEKUNA MUSI MIEC WIEC CO BZDETY GADA ZE MA TAKIE  SAME PRAWA JAK DOROSŁY!

dziecko!!!! czy Ty potrafisz czytać!!!! wyrażnie napisałem że jedynym ograniczeniem jest "OPIEKA DOROSŁEGO"!!!!!! (2010/12/28 18:29)

janboruch


odnośnie posiadania karty wędkarskiej, powtarzam karty wędkarskiej a nie legitymacji członkowskiej z miejscami do wklejania znaków opłat obowiązek posiadania jest od 14 lat, a nie jest określone w jakim wieku się wyrabia takową kartę wędkarską;
odnośnie uprawnień 16-olatka wędkującego, to prosze zapoznać sie z regulaminem amatorskiego połowu ryb POPRAWIONEGO i znajdującego się na stronie http://www.pzw.org.pl/home/wiadomosci/39226/60/nowy_regulamin_amatorskiego_polowu_ryb aby nie zostać "oskarżonym" przez barana strażnika;

jeszcze gwoli wyjaśnienia łowienia w roku 2011; będą obowiązywały zezwolenia na łowienie ryb w danym roku kalendarzowym, i tak w okręgu radomskim będzie trzy zezwolenia: nizinne (białe), górskie (żółte) i na łowienie na zbiorniku domaniowskim (niebieskie lub jak kto woli fioletowe);
informacja dot. opłaty na zalew domaniowski to są dwie ceny: 25 zł na łowienie z brzegu i 60 zł na łowienie z brzegu i łódki, z tym, że trzeba wiedzieć że dopłata na łódkę po opłaceniu łowienia na brzegu kosztuje i tak 60 zł, warto więc od razu wydać ta kwotę jeżeli wędkarz będzie pewny, że będzie łowił ze środka pływajacego swego lub znajomego; ma być "nie ma zmiłuj";

na zakończenie: od 1 stycznia 2011 r. obowiązek kontroli rejestrów połowów dot. każdego kontrolującego, także warto po wejściu na łowisko lub wczesniej w domu wpisać gdzie sie łowi lub łowic bedzie

(2010/12/29 08:33)

u?ytkownik61065


ja wyrobiłem karte przeszedłem dla mnie banalny darmowy test,w kole dowiedziałem sie że moge łówić na 2 wędka,a na spining od 14 roku życia:) (2011/01/04 13:28)

kasalka


Patrz punkt 2 &1 poz 3-6 i 8
Jeśli wyrobimy dziecku kartę (zda egzamin) i opłacimy składki to moze łowić na takich zasadach jak dorosły posiadający katę i składki.-musi jednak być zapewniona opieka uprawnionej osoby osoby ojciec, dziadek brat wujek znajomy (oczywiscie Panie też)  itd.
2. PRAWA WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW
§ 1

2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia
1985 r. o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi zmianami.
3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz
cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.
4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym Ŝe
młodzieŜ do 16 lat nie ma prawa do wędkowanie w porze nocnej bez nadzoru osoby
uprawnionej do opieki.
5. Członek PZW do 14 lat ma prawo wędkować z następującymi ograniczeniami: w
ramach własnego łowiska, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym, wyłącznie pod
nadzorem osoby uprawnionej do opieki.
6. MłodzieŜ niezrzeszona w wieku do 14 lat ma prawo wędkować:
a) w ramach uprawnień i dziennego limitu połowu ryb swojego opiekuna metodą
spinningową lub muchową. Przekazanie uprawnień nie wyklucza wędkowania
opiekuna na jedną wędkę.
b) w ramach uprawnień stanowiska i dziennego limitu połowu ryb swojego opiekuna,
mają prawo wędkować dwie osoby, kaŜda na jedną wędkę. Udostępnienie
stanowiska i limitu dwóm osobom nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną
wędkę.

8. Posiadaczowi odznaki "Wzorowy Młody Wędkarz", który nie ukończył 14 lat,
przysługują uprawnienia do wędkowania na równi z członkiem PZW, z zastrzeŜeniem
pkt.4. (2011/01/04 16:26)

kasalka


Za wcześnie wysłałem, dopisuję
Chodzi o pozycję nr "3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat..."
Są zwolnione, nie muszą. ALE mogą posiadać. Co jest uwarunkowane jedynie zgodą rodzica/prawnego opiekuna. lecz o tym stanowią odrębne przepisy (2011/01/04 16:33)