Dodatkowe opłaty - Jezioro Paklicko

/ 1 odpowiedzi
Uwaga ! Jezioro Paklicko Małe w woj. lubuskim.Od członków PZW pobierane są tu dodatkowe opłaty za wędkowanie w wysokości 33 zł za tydzień.Informuję o tym,ponieważ wokół jeziora nie ma żadnych tablic ostrzegawczych.
Dora-TG


Odnośnie Jeziora Paklicko Małe to zamieszczę kilka informacji z dziś 05.06.2021 Zasady wędkowania na jeziorach dzierżawionych od Skarbu Państwa przez Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o. w Międzyrzeczu w sezonie 2021r. 1. Wędkowanie na zasadach regulaminu wędkarskiego PZW dozwolne jest całą dobę w okresie: wędkowanie z brzegu od 1 stycznia do 31 grudnia wędkowanie z łodzi od 1 maja do 15 listopada wędkowanie spod lodu cały sezon zimowy 2021 2. Jeziora udostępnione do wędkowania: Wysoka (Paklicko Małe) Żółwin (znajduje się parking) Długie (znajduje się parking) Nietoperek Prawy (Stoki) Bukowieckie-Wyszanowskie(znajduje się parking) Kursko (znajduje się parking) Kanał Trzebisz (znajduje się parking) Młyńskie (znajduje się parking) Kęszyckie (Krzewie) Krzaczaste (Rakoń) Oczko Skoki (znajduje się parking) 3. Posiadacz zezwolenia zobowiązany jest do wędkowania zgodnie z zasadami regulaminu PZW oraz Ustawy o Rybactwie Śródlądowym. Zabrania się wędkowania z pontonów, kajaków, rowerów wodnych i łodzi nie posiadających aktualnych numerów. Zabrania się samowolnego budowania stanowisk wędkarskich. Nie przestrzeganie powyższych postanowień regulaminu spowoduje zatrzymanie zezwolenia oraz skierowanie o ukaranie do Sądu Grodzkiego. Zezwolenie winno być okazywane na każde żądanie Państwowej Straży Rybackiej, Społecznej Straży Rybackiej, Policji oraz osób upoważnionych przez Gospodarstwo. Wymienieni muszą legitymować się aktualnymi legitymacjami . Ustala się wymiar gospodarczy - ochronny: płoć - 15 cm dł. ciała okoń - 15 cm dł. ciała leszcz - 25 cm dł. ciała 4. Zezwolenia można kupować : w siedzibie Gospodarstwa w Międzyrzeczu, ul.30 Stycznia 23, w dni robocze od godz 7:00 do 15:00, tel. 095 7412371 w Rybakówce Kursko w godzinach jak wyżej, a także poza godzinami pracy po uzgodnienu tel. 095 7412870 o każdej porze można zasięgnąć informacji pod nr tel. 608 037 804 5. Wędkarze zrzeszeni w PZW z Okręgu Jeleniej Górze wędkują bez dodatkowych opłat, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gospodarstwem a ZO PZW w Jeleniej Górze. Jedynym dokumentem wymaganym przy zakupie zezwolenia jest karta wędkarska. Nie jest konieczne opłacenie składek w PZW. Opłaty można dokonywać na konto Gospodarstwa nr 09 2030 0045 1110 0000 0038 2220 , podając nazwę jeziora, sposób i termin wędkowania, nr karty wędkarskiej oraz posiadać potwierdzenie wpłaty wydrukowane lub w telefonie, albo wpłacając na poczcie za pokwitowaniem na adres jak niżej: Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o. 66-300 Międzyrzecz, ul. 30 Stycznia 23 (2021/06/12 15:47)