Zaloguj się do konta

Czy wiecie że........ zmiany.

utworzono: 2012/12/03 16:55

Jakie zaszły zmiany, i czego oczekiwaliście ............ 

 

Obowiązujące   w 2013 roku:

 


 

    Załącznik

  uchwala ZO nr 36/2012 w sprawie zasad wedkowania obowiazujacych na wodach_ogolnodostepnych w 2013 .doc

 

       I.    Na wodach Okręgu Katowice obowiązuje:                                                                                                                                      

· roczny limit połowu ryb   w ilości 35 szt. łącznie dla następujących   gatunków ryb: 

         karp, lin, węgorz, szczupak, sandacz, pstrąg potokowy.

· dobowy limit: szczupak, sandacz -   2 szt. łącznie,

· zakaz podmiany ryb złowionych i przetrzymywanych w siatkach,

· ryby nie przeznaczone do zabrania należy wypuścić od razu, bez przetrzymywania     

         w siatkach,

· utrzymanie stanowiska wędkarskiego w czystości w promieniu 5 m bez względu na

         stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu,

  · zakaz połowu z wysp .

 

II.        Na wodach nizinnych Okręgu Katowice dopuszcza się wędkowanie ze środków  

       pływających na zbiornikach:

       Pogoria I nr 001,   Pogoria III nr 002,   Przeczyce nr 004,   Łąka nr 005,   Dzierżno nr 006,   

       Dziećkowice nr 009,   Chechło-Nakło nr 010, Chechło k/Chrzanowa nr 012, Morawa   nr 303,   Nieboczowy nr 601, Brzezie nr 642, Odra I, III w polderze nr 007, Buków I , II nr   008, Roszków Bobrowy nr 607, Roszków nr 627.

III.   Na wodach nizinnych Okręgu Katowice dopuszcza się wędkowanie ze środków  

        pływających znajdujących się wyłącznie na rybaczówkach przy zbiornikach:

        Pławniowice nr 003, Paprocany nr 013,   Kozłowa Góra nr 014, Przystań nr 404.

IV.   Na wodach nizinnych Okręgu Katowice dopuszcza się wywóz zanęt i przynęt z wyłączeniem wód dopuszczonych do wędkowania ze środków pływających wyszczególnionych w pkt. II i III.

V.        Wprowadza się następujące zmiany regulaminowe połowu ryb na zbiornikach:

· Pogoria III nr 002 – wymiar ochronny   karpia do 30 cm i powyżej 65 cm,

· Przeczyce nr 004   – okres ochronny   szczupaka i sandacza od 01.01. do 31.05.,  

     zakaz spinningowania w okresie od 01.01. do 31.05, zakaz połowu na żywe i martwe  

     ryby oraz ich części w okresie od 01.01. do 31.05., całkowity zakaz wędkowania

     z wyspy oraz  połowu na tzw. „koguta” uzbrojonego w hak o więcej niż jednym     ostrzu, wymiar ochronny okonia do 20 cm   z wyjątkiem zorganizowanych spinningowych zawodów   wędkarskich   rozgrywanych na tzw.   żywej rybie , podczas których obowiązuje   odmienny regulamin połowu.

· Buków I , II nr 008 – wymiar ochronny   karpia do 30 cm i powyżej 65 cm,

· Chechło Nakło nr 010 – obowiązuje:

- regulamin korzystania ze zbiornika ustanowiony przez GOSIR Świerklaniec,

- ograniczenie stosowania zanęty w ilości do 2 kg na 1 wędkarza na 1 dzień wędkowania

   za wyjątkiem zorganizowanych zawodów wędkarskich,

· Sosina nr 011  – wymiar ochronny    karpia do 30 cm i powyżej 65 cm,

· Chechło k/Chrzanowa nr 012   – w okresie od 01.06. do 30.09. ograniczenie stosowania zanęty w ilości do 2 kg na 1 wędkarza na 1 dzień wędkowania,

· Paprocany nr 013 – obowiązuje:

- zakaz zabierania karpi powyżej 65 cm,                   

- zakaz połowu na żywe i martwe ryby oraz ich części od 01.01 do 30.04,

- zakaz wędkowania w nocy od zmierzchu do świtu   na brzegu południowym   tj. od ośrodka MOSIR do użytku ekologicznego w Promnicach,

             wymiar ochronny: okoń do 20 cm, sandacz do 50 cm oraz powyżej 85 cm, szczupak do 50 cm oraz powyżej 90 cm, sum do 70 cm oraz od 150 ÷ 190 cm,

· Paprocany nr 013 i Dziećkowice nr 009 - obowiązuje regulamin łowiska ustanowiony przez właściciela wody.

· Kozłowa Góra nr 014 – okres ochronny   szczupaka i sandacza od 01.01. do 31.05.

     zakaz połowu na żywe i martwe ryby oraz ich części w okresie od 01.01. do 31.05., zakaz połowu na tzw. „koguta” uzbrojonego w hak   o więcej niż jednym ostrzu,  limit połowu okonia do 10 szt./dobę oraz zakaz spinningowania w okresie   od 01.01.-31.05.

· Mitręga nr 101 – wymiar ochronny karpia   do 30 cm i powyżej 65 cm, wymiar ochronny lina 30 cm.

· Zbiornik Wolbromski nr 206 – okres ochronny   szczupaka od 01.01. do 31.05.,

zakaz spinningowania w okresie od 01.01. do 31.05, zakaz połowu na żywe i martwe  

ryby oraz ich części w okresie od 01.01. do 31.05.,

· Gliniok nr 301 – wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm , zakaz wędkowania na odcinku linii brzegowej tzw. ”krótki cypel” od dnia 01.10. do dnia   31.12.,

· Balaton nr 308 - obowiązuje zakaz wywożenia zanęt i przynęt oraz wędkowania brodząc,

· Smug nr 312 i Leśny nr 316  - okres ochronny szczupaka od 01.01. do 31.05.

· Maroko nr 402 – zakaz wędkowania w porze nocnej od zmierzchu do świtu na brzegu przyległym do rzeki Rawy.

· Przystań nr 404 – zakaz wędkowania w porze nocnej, zakaz spinningowania z brzegu, wędkowanie od świtu do godz.11ºº w niedziele i święta, łowienie ryb tylko z   wyznaczonych miejsc oznaczonych cyfrą „O” z wyłączeniem brzegu stawu od strony Stadionu Śląskiego.

· Barbara nr 411 - obowiązuje ograniczenie stosowania zanęty w ilości do 2 kg na 1 wędkarza na 1 dzień wędkowania, za wyjątkiem zorganizowanych zawodów wędkarskich,

· Kasia nr 514,   Skała nr 534 – dobowy limit   karpia - 2 szt., limit

     dobowy   karasia - 5 kg,

· Pacwowe I nr 513 i Pacwowe II nr 516 – wymiar ochronny lina do 30 cm,

· Nieboczowy nr 601 - wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm,

· Siedliska nr 603 – obowiązuje wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm,

· Paruszowiec nr 608   – zakaz wędkowania w porze nocnej od godz. 23 do godz. 5.00, dzienny limit połowu leszcza - 5 szt./dobę

· Gzel nr 613 – wyłączony z wędkowania odcinek brzegu od strony ulicy Gzelskiej,

· Papierok nr 617 - limit dobowy leszcza   do 10 szt.

· Sudół nr 619,   Brzezie nr 642,   Studzienna nr 655    - zakaz połowu ryb drapieżnych tylko po jesiennym zarybieniu (rybami drapieżnymi)  na danym zbiorniku  od 15.10. do 31.12., wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej  65 cm,

· Łęgoń nr 624 – obowiązuje zakaz połowu od strony stawów hodowlanych i wyspy, zakaz używania sprzętu pływającego za wyjątkiem tzw. modeli, limit dobowy jazia do 3 szt., karasia do 5 kg. wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm,

· Szachta nr 641   –limit dobowy   karpia - 2 szt.,    leszcza   - 3 szt., karasia   - 10 szt.,

· Śmieszek nr 648 - obowiązuje regulamin łowiska, wyłączony z wędkowania odcinek brzegu od strony ulicy Rybna oraz okresowo odcinek brzegu, na którym znajduje się plaża.

· Srebrniok nr 656 – obowiązuje limit połowu leszcza do 5 szt. i jazia do 3 szt. na dobę, wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm,

·   Dzierżno Duże nr 713   –obowiązuje wymiar ochronny dla karpia do 30 cm

     i powyżej 65 cm,

· Bezchlebie nr 715 ,   wymiar ochronny dla karpia do 30 cm i powyżej 65 cm,

· Stawy Halemba nr 717- wymiar ochronny lina i jazia do 30 cm oraz limit dobowy jazia 3 szt., wymiar ochronny dla karpia do 30 cm i powyżej 65 cm, okres ochronny   szczupaka od 01.01. do 31.05., zakaz połowu na żywe i martwe   ryby oraz ich części w okresie od 01.01. do 31.05., zakaz połowu na przynęty sztuczne   w okresie od 01.01. do 31.05.,

· Wojskowy nr 719,   Powstańców Śl. nr 720,   Stawy Makoszowskie nr 723, Park Świerczewski nr 725,   Strzelnica nr 726,   Bocianie Gniazdo nr 734,   Płyty nr 735, Madejski nr 742   -  dobowy limit   jazia   – 3 szt.,   wymiar ochronny karpia do 30 cm  i od 65 cm,   lina do 30 cm, leszcza do 35 cm.  

    

    VI.    Wprowadza się następujące zmiany regulaminowe połowu ryb na rzekach nizinnych:


· rzeka Wisła nr   029   z kanałem Dwory i dopływami nie wymienionymi w wykazie    – limit  połowu leszcza - 10 szt./ dobę,

· rzeka Wisła nr 030 - ustanawia się strefę ochronną całkowicie wyłączoną   z amatorskiego połowu ryb w okresie od 1 stycznia do 31 marca na odcinku 100 m w górę oraz 200 m w dół od ujścia rz. Iłownicy (lewy i prawy brzeg rzeki).

· rzeka Pszczynka nr  031   od mostu drogowego DK nr 933 w m. Brzeźce do mostu drogowego przy ujściu rzeki Pszczynki do zbiornika, na drodze Brzeźce - Wisła Wielka    wprowadza się zakaz połowu ryb na przynęty sztuczne,

· rzeka Odra nr  033   wraz z Kanałem Ulgi w Raciborzu oraz dopływami z wyłączeniem rzeki Psiny – limit dobowy połowu leszcza - 10 szt.,

· rzeka Odra nr   033   wraz z Kanałem Ulgi w Raciborzu   oraz dopływami z wyłączeniem rzeki Psiny - w miejscowości Kędzierzyn Koźle-Rogi, od mostu drogowego drogi nr 408 do ujścia Kanału Gliwickiego, wyłącza się z wędkowania     w soboty i niedziele od 01.04. do 30.09.   lewy brzeg rzeki, patrząc z nurtem rzeki (za wyjątkiem zorganizowanych   i uzgodnionych z użytkownikiem, zawodów wędkarskich).

· rzeka Iłownica nr 045 – ustanawia się strefę ochronną całkowicie wyłączoną                z amatorskiego połowu ryb w okresie od 1 stycznia do 31 marca na odcinku od spustu z oczyszczalni ścieków do ujścia do rz. Wisły.

 

      VII.   Wprowadza się następujące zmiany regulaminowe połowu ryb na wodach górskich:

 

              -   Biała Przemsza nr 023   -   wymiar ochronny pstrąga potokowego do 30 cm oraz zakaz   spinningowania od    01.09.   do 31.01. Limit dzienny połowu pstrąga potokowego 2 szt..

Wprowadza się zakaz zabierania złowionych ryb oraz posiadania wcześniej złowionych ryb przy sobie na odcinku od jazu Elektrowni Wodnej w Okradzionowie przy ul. Białej Przemszy   do byłego mostu kolejowego w Sławkowie obecnie ścieżki rowerowej.

Ustanawia się strefę ochronną na której obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb na odcinku 100 m w górę i 150 m w dół od ujścia strumieni komora 1 i 2 położonych w Sławkowie   przy ul. Olkuskiej.

               -   Sztoła nr 024    – zakaz spinningowania   od 01.09. do 31.01.

    Limit dzienny połowu pstrąga potokowego 2 szt.

     Wymiar ochronny pstrąga potokowego 30 cm.

    Zakaz spinningowania od 01.09. do 31.01.

Ustanawia się strefę ochronną na której obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb na odcinku od ogrodzenia przepompowni ( ujęcie wody) w Ryszce do ujścia do rz. Białej Przemszy.

-   Kanał Kopalni Piasku Szczakowa nr 026   - wymiar ochronny pstrąga   potokowego   do   30 cm oraz zakaz   spinningowania od    01.09.   do 31.01   Limit dzienny  połowu pstrąga   potokowego 2 szt.

- Drama nr 041 - limit dzienny połowu pstrąga potokowego 1 szt. całkowity zakaz wędkowania od 01.09 do 30.01.

- Biała nr 021 – na odcinku od źródeł do mostu przy ul. Gen. Andersa w Bielsku Białej  (obok Jednostki Wojskowej)   dopuszczono wędkowanie wyłącznie na przynęty muchowe uzbrojone w haki bezzadziorowe lub pozbawione zadzioru. Na pozostałym odcinku do mostu drogowego na trasie Czechowice Dziedzice – Bestwina – przynęty sztuczne.

Pozostałe zasady wędkowania określono w wykazie wód krainy pstrąga i lipienia

na lata 2012-2014.

      VIII.   Ustanawia się obręby ochronne (zgodnie z Rozporządzeniem Nr 39/5 Wojewody

Małopolskiego z dn. 19.08.2005r.)    w obwodzie rybackim rzeki Wisła nr 1 na odcinku rzeki Wisła:

               - od stopnia wodnego Dwory do linii prostej przechodzącej przez punkty położone na

                  prawym i lewym brzegu rzeki , 200 m poniżej rzeki,

               - od stopnia wodnego Smolice do linii prostej przechodzącej przez punkty położone na

    & [2012-12-03 16:55]

Iras1975

Niektóre punkty są zabawne. Pomijam już limit roczny, bo to jest fizycznie nie do sprawdzenia, ale jak sprawdzić/udowodnić wędkującemu z łodzi, że stosuje koguta uzbrojonego w kotwiczkę?

[2012-12-03 17:50]

withanight88

Niektóre punkty są zabawne. Pomijam już limit roczny, bo to jest fizycznie nie do sprawdzenia, ale jak sprawdzić/udowodnić wędkującemu z łodzi, że stosuje koguta uzbrojonego w kotwiczkę?


Wiele obostrzeń, ale tak jak Irek napisał- kto bedzie tego przestrzegał i kto bedzie tego pilnował.?
[2012-12-03 18:56]

Roxola

Może wymieńmy zmiany jakie są w porównaniu do roku 2012... ? :) Więc zacznę, to zauważyłam :
1. Całkowity zakaz wywózki na zbiornikach na których są dopuszczone łodzie. (było od 6:00 - 20:00)2. Zakaz połowu z wysp (wcześniej był chyba tylko na Przeczycach)3. Zakaz przetrzymywania ryb w siatkach jeżeli nie zamierzamy zabrać.4. Dodatkowy zbiornik na którym nie wolno używać prywatnych łodzi "Przystań 404"5. Chechło-Nakło osobny regulamin GOSIR i ogólnie wielki znak zapytania.  (z tego co słyszałam)
Dużo mniejszych zbiorników ma teraz górny wymiar ochronny karpia.To moje spostrzeżenia i możliwe, że takich zmian jest więcej.Limit roczny obowiązywał już w 2012 roku i zakaz łowienia na koguty o więcej jak jednymostrzu, też jest od kiedy pamiętam. Okoń na Przeczycach też ma wymiar ochronny do 20cm już od roku 2012. [2012-12-04 20:34]

kucus22

Dla mnie nr. jeden w zmianach na obecny rok to zakaz wywózki zestawów i ( na całe szczęście) zanęty na wyznaczonych zbiornikach. Koniec z epitetami od pseudo karpiarzy w kierunku spinningistów którzy próbują znaleść kawałek wolnej wody na łowisku. Może też przy okazji dzięki temu zakazowi niektóre zbiorniki odetchną od dziesiątek jak nie setek kilogramów zanęty w postaci kuku i kulek , które wyżej wspomniani wędkarze topią na naszych wodach...ktoś w końcu pomyślał w zarządzie...
[2012-12-04 23:39]

Przepraszam. Czy ktoś z Państwa może się orientuje, czy istnieje jakakolwiek siła w naturze bądź w kanonach prawa, która zabroni wędkarzowi wypuścić ryby które trzymał w siatce w trakcie połowu? Co do wywózki, to ja się pod tym wszelkimi kończynami podpisuję, by zakazać jej absolutnie wszędzie i bez ulg. Ten limit roczny w Katowickiem okręgu uważam za genialny pomysł - idiota na to wpadł, więc w pewnym zakresie można to posunięcie uważać za genialne. Jeśli zaś chodzi o górny wymiar karpia - porażka i jak to mówił naczelny redaktor Pyniek - "dno i trzy metry mułu". Dla garstki "bzików" olewa się naturę i niszczy się wody. [2012-12-06 05:59]

Pewnie znowu wylecę...  :) [2012-12-06 06:00]

pawelz

A wg mnie sprawa rocznych limitow to doskonaly pomysl.
Pytacie jak to skontrolowac ?
A od czego rejestry. ? Kazda ryba trzymana w siatce czy usmiercona ma byc od razu wpisana do rejestru. Wiec co za problem policzyc podczas kontroli ile np szczupakow gosc ma juz wpisanych w danym roku ?
Oczywiscie jest sprawa kontroli. Nie wiem jak czeste sa w okregu katowickim ?. Ale idac tym tokiem myslenia (nikt tego nie wyegzekwuje), najlepiej zniesmy wszystkie limity bo to i tak martwe przepisy. Ci bardziej etyczni i tak beda brali tylko wieksze ryby w rozsadnych ilosciach, a Ci co chca klusowac i tak klusuja.

Druga sprawa to to co napisal kol Iras1975. W podobnym tonie moglbym napisac, jak sprawdzic ze gosc nie lowi np. na woblery z kilkoma kotwicami, badz na kilka przynet na raz. W czasie kontroli (jesli taka sie trafi) latwo sprawdzic przynete na jaka sie lowi. Pamietam na Wisle moj kolega lowil na muche na haczyku z zadziorem (tam obowiazuja tylko bezzadziory). Kontrola, pan wziol muche do reki i... kumpel dobrowolnie opodatkowal sie druga licencja :). Za gapowe niestety trzeba placic.

No i to co napisal kol freeghost. Nikt nie zabrania Ci wypuscic ryby z siatki. Tylko ze jesli decydujesz sie te ryby w niej trzymac (nikt Cie nie zmusza) to musisz je wpisac do rejestru. Tym samym uszczuplasz sobie byc moze limity roczne. A jesli zdecydujesz sie je wypuscic, to Twoja sprawa. Nie musiales jej pakowac do siatki, tak jak nie musiales jej wypuszczac.
Niestety, pewne zachowania beda mialy jakies tam konsekwencje z ktorymi trzeba bedzie sie liczyc. I bardzo dobrze. Skonczy sie upychanie po siatce ryb, po to zeby na koniec stwierdzic, ze te kilka marnych plotek nie nadaje sie do jedzenia i lepiej je wywalic do wody (najczesciej juz na wpol zywe - zwlaszcza latem).
Tak jak z martwa ryba. Jesli zabijasz np 2 kg szczupaka, musisz go wpisac. A co pozniej z nim zrobisz, to Twoj problem. Zjesz, oddasz czy wywalisz do smietnika. Ale po wyczerpaniu limitu, wiecej takich rzeczy nie bedziesz robil.
[2012-12-06 08:42]

perwer

Paweł limity nie dotyczą płotek ,czy leszczy ,tak że nic nikomu w rejestrze nie uszczupli ta sprawa.

[2012-12-06 09:21]

pawelz

Ja wiem, chodzilo mi tylko o sama idee przepisu. Rownie dobrze mozna by trzymac w siatce liny czy wegorze. W przypadku plotek czy innego bialorybu tym bardziej nie powinno byc problemu z tym ze musimy wpisac ryby a pozniej byc moze chcielibysmy je wypusci..
[2012-12-06 09:39]

Roxola

Darek, jeżeli wkładasz do siatki płotke, to musisz wpisać jej symbol [17] nie wchodzi onado rocznego limitu, ale nie masz możliwości napisać "wypuszczone"Może taż dlatego wzmianka o tym przetrzymywaniu, bo wielu wpisywało dla spokoju na łowisku, a w domu ryb nie ważyli, tylko wpisywali, że wypuścili. I tym samym ryby zjedzone "nadal pływają".Zapis jest dobry, jednak rzeczywiście trudny do skontrolowania, ..... widziałam jużpłotki trzymane w metrowych siatkach i na koniec wyrzucane (dosłownie) jak kamienie o wodę, bo słabo brały i tych pięciu się nie opłaca łowcy zabierać. Jestem za. Co do haków przy kogutach...  na tych zbiornikach są częste kontrole, a strażnicy pojawiająsię niespodziewanie, głównie na Kozłowej Górze. [2012-12-06 10:09]

Iras1975

pawelz, zanim podpłyną strażnicy do łódki, wędkujący kilka razy zdąży zmienić przynętę na np gumę. Z nieba to oni jeszcze nie spadają na łódkę.:):):) Podobnie z tymi rejestrami i limitem rocznym, mnie to akurat nie dotyczy, u nas jeszcze tak nie wymyślają. Dla mnie to wszystko są martwe przepisy i specjalnie nie ma się tutaj nad czym rozwodzić.
[2012-12-06 12:13]

Okonek 49

Do tego wszystkiego brakuje mi podania limitu dobowego w obwodzie rybackim uprawnionych do amatorskiego połowu ryb.Co jest  prawem przewidzianym w operacie rybackim i gdzie można się zapisywać na konkretny obwód.
Paranoja.
 Popatrzcie na zezwolenie wydawane przez okręgowe inspektoraty rybołówstwa  morskiego. To mała karteczka  z paroma ograniczeniami .

[2012-12-07 14:52]