Dragona Moderate 2.82 wyrzut 2-12

Proszę o opinię boczny trik na okonia