Cudzoziemcy

/ 10 odpowiedzi

Witam,

Po raz kolejny czytam regulamin amatorskiego połowu ryb i nie mam pewności czy dobrze rozumię. Będę miał gości z niemiec, oczywiście wraz z kolegą (obywatelstwo niemieckie) chcemy sie wybrać na ryby. W regulaminie napisane jest, że obywatel innego kraju jest zwolniony z posiadania karty wędkarskiej. Czy oznacza to, że może łowić na dwie wędki ? I jeszcze jedno pytanie - jaki dokument powinien posiadać do okazania w razie kontroli?
Z góry dziękuję za odpowiedzi

Roger 1

wojtek75


według mnie oplacone zezwolenie. (2013/04/22 08:23)

halski021


Karty Wędkarskiej nie musi mieć.Musi wykupić zezwolenie na wędkowanie,oraz mieć dokument z którego wynika,ze jest obywatelem innego państwa.Zezwolenia dla obcokrajowców są u większości dzierżawców wód o wiele droższe. (2013/04/22 08:26)

panterasrc


Obcokrajowiec czasowo przebywający w Polsce może podobnie jak dziecko do 14 lat albo małżonek łowić na jedną wędkę w ramach twoich uprawnień , twojego limitu , w obrębie twojego stanowiska - tak ja to rozumiem. (2013/04/22 08:26)

halski021


panteraSPC - nie wprowadzaj w błąd - przy kontroli nad wodą ,koledzy wędkując wg twoich rad stracą sprzęt i zostaną zaproszeni do sądu.W ramach dwóch wędek wędkarza(bez karty) mogą łowić dzieci do lat 14-u .Małżonek musi posiadać kartę wędkarską,nie musi mieć zezwolenia. (2013/04/22 08:40)

Roger 1


Bardzo dziękuję za informacje. Oczywiście bezczynny nie byłem, okazało się, że 30 zł za dzień obcokrajowiec musi zapłacić.

Życzę najlepszego nad wodą :O)

 

Roger 1

(2013/04/22 08:53)

panterasrc


Proszę wybaczyć mi mój poprzedni nieodpowiedzialny wpis . Nie miałem zamiaru świadomie wprowadzać nikogo w błąd , po prostu pokusiłem się na pisanie bez odpowiedniej wiedzy. (2013/04/22 10:16)

Romuald55


Brawo Kolego panter,nie każdy potrafi przyznać się do błędu.Moje szanowanie za to. (2013/04/22 12:00)

zbynio5o


Proszę wybaczyć mi mój poprzedni nieodpowiedzialny wpis . Nie miałem zamiaru świadomie wprowadzać nikogo w błąd , po prostu pokusiłem się na pisanie bez odpowiedniej wiedzy.


Rarytas na tym forum :))) Prosze brać przykład Panowie.  Szacun !

(2013/04/22 13:19)

osa12


Karty Wędkarskiej nie musi mieć.Musi wykupić zezwolenie na wędkowanie,oraz mieć dokument z którego wynika,ze jest obywatelem innego państwa.Zezwolenia dla obcokrajowców są u większości dzierżawców wód o wiele droższe.

Wszystko wynika z Ustawy o rybactwie śródlądowym Art. 7 ust. 2, 2a, i 4:

2. Amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający
do takiego połowu, zwany dalej „kartą wędkarską” lub „kartą łowiectwa podwodnego”,
a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa
– posiadająca ponadto jego zezwolenie.
2a. Posiadanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, potwierdza dokument wydawany
przez uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim określający podstawowe
warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb ustalone przez uprawnionego
do rybactwa wynikające z potrzeby prowadzenia racjonalnej gospodarki
rybackiej w tym obwodzie rybackim, uwzględniającej w szczególności wymiary
gospodarcze, limity połowu, czas, miejsce i technikę połowu ryb. Zezwolenie
może także wprowadzać warunek prowadzenia rejestru amatorskiego połowu
ryb, a w przypadku wprowadzenia tego warunku, określać sposób prowadzenia
tego rejestru.
4. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego są
zwolnieni cudzoziemcy czasowo przebywający na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, posiadający zezwolenie, o którym mowa w ust. 2. Z obowiązku tego są
także zwolnione osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach znajdujących
się w obiektach przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb, jeżeli uzyskały
od uprawnionego do rybactwa zezwolenie na połów w tych wodach.


Ust 2, i 2a oraz 4 stanowi:
1. Cudzoziemiec może łowić amatorsko ryby posiadając tylko paszport na wodach publicznych (ogólnodostępnych – gminnych)
2. Jeśli chce łowić na terenie uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim musi posiadać dodatkowo jego zezwolenie .
3. Na wodach publicznych obowiązują przepisy ustaw i rozporządzeń ministra .
4. W obwodzie rybackim zezwolenie może określać inne przepisy i musi się im podporządkować

(2013/04/22 20:54)

Pitbul


Jeśli Koledzy z Niemiec posiadają niemieckie pozwolenia, to warto sprawdzić w Okręgu czynie ma podpisanych porozumień. Wtedy może być taniej niż na "zasadach ogólnych" dla obcokrajowców.Takie porozumienia mają np Okręgi dolnośląskie.T. (2013/04/23 07:24)