Co każdy łowiący ryby powinien wiedzieć - cz. 1

/ 9 odpowiedzi

Obserwując fora o wędkarstwie zauważam ogromne zagubienie polskich wędkarzy co do swoich obowiązków i praw.
Każdy posiadający kartę wędkarską powinien wiedzieć gdzie, jak, dlaczego i na jakich zasadach można „łowić ryby” w Polsce.
Te wiadomości znajdują się w dwóch zasadniczych  ustawach „prawo wodne” oraz „o rybactwie śródlądowym”.
Oto parę wskazówek dla tych zagubionych.

1.   Podział wód: Płynące i Stojące. Art. 5 ustawy „prawo wodne”.
Płynące – wody cieków naturalnych, kanałów i źródeł, jezior i innych zbiorników naturalnych o ciągłym lub okresowym naturalnym odpływie lub dopływie.
Stojące – jeziora i zbiorniki naturalne niezwiązane bezpośrednio w sposób naturalny z wodami płynącymi. 

- właściwie wszystko co płynie (rzeki, strumienie, małe cieki dopływające) to na pewno wody płynące
- gorzej jest z jeziorami i zbiornikami wodnymi, tutaj już trudniej, część to wody płynące, część stojące

2. Własność.  Art. 10 ustawy „prawo wodne”.
- wody płynące stanowią zawsze własność Skarbu Państwa
- wody stojące mogą należeć do Skarbu Państwa (np. wody Lasów Państwowych…) 
- wody stojące mogą należeć do jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, miasta, województwa)
- wody stojące mogą należeć do osób prawnych (spółek, i innych, takim przykładem jest np. w moim otoczeniu Kruszgeo -właściciel wielu zbiorników wodnych po wydobyciu żwiru)
- wody stojące mogą należeć  osób fizycznych (własność gruntu pod wodą oznacza w uproszczeniu własność zbiornika)

3. Publiczne – niepubliczneArt. 10 ustawy „prawo wodne”.
Wody publiczne - wody stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 
Wody niepubliczne – wszystkie pozostałe wody ( skoro wszystkie wody płynące są Skarbu Państwa to wodami niepublicznymi mogą być tylko wody stojące)

No to mamy komplet podziału wód.

Co z tego wynika dla wędkarzy ?
Możemy w miarę  łatwy sposób dokonać kwalifikacji wód w której chcemy łowić ryby.
1.   Jak woda „płynie” i właścicielem jest Skarb Państwa (RZGW) to jest to woda publiczna płynąca.
2.   Jeśli woda stojąca jest własnością jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, miasta, województwa) – to publiczna woda stojąca
3.   Jeśli woda stojąca należy do jakiejś osoby prawnej to zachodzą dwa przypadki:
- osoba prawna jest powołana lub należy do Skarbu Państwa czy jednostki samorządu terytorialnego to jest to woda publiczna stojąca (np. Lasy Państwowe)
- jeśli inna osoba prawna to jest to woda stojąca niepubliczna
4.   Jeśli woda stojąca należy do osoby fizycznej (grunt pod wodą) to jest to woda stojąca niepubliczna

Chyba tyle, ale po co to wszystko?
No właśnie:
Najważniejszy fragment ustawy „prawo wodne” Art. 34:
1. Każdemu przysługuje prawo do powszechnego korzystania ze śródlądowych powierzchniowych wód publicznych, morskich wód wewnętrznych wraz z morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej, i z wód morza terytorialnego, jeżeli przepisy nie stanowią inaczej. 
2. Powszechne korzystanie z wód służy do zaspokajania potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, bez stosowania specjalnych urządzeń technicznych, a także do wypoczynku, uprawiania turystyki, sportów wodnych oraz, na zasadach określonych w przypisach odrębnych, amatorskiego połowu ryb.

Co mówi ten fragment ?:
- definiuje Amatorski Połów Ryb jako połów ryb odbywający się na publicznych wodach śródlądowych państwa polskiego (nie ma innej definicji prawnej)
- nadaje wszystkim obywatelom RP (cudzoziemcom też) powszechne prawo do uprawiania Amatorskiego Połowu Ryb.

Wnioski:
Jeśli sklasyfikujemy wodę jako publiczną to mamy prawo do ustawowego Amatorskiego Połowu Ryb na tej wodzie.
Jeśli jest to woda niepubliczna to nie możemy uprawiać ustawowego  Amatorskiego Połowu Ryb – czy możemy łowić ryby? i na jakich zasadach? określa właściciel wody.

Jeśli woda publiczna stojąca – możemy Amatorsko Poławiać  Ryby mając Kartę Wędkarską i według zasad określonych w ustawach i rozporządzeniach państwa polskiego (nikt na tej wodzie nie dostał ustawowego pozwolenia na zmienianie tych zasad)
Jeśli woda publiczna płynąca to dwa przypadki:
- woda znajduje się w obwodzie rybackim – możemy Amatorsko Poławiać Ryby mając Kartę Wędkarską i zezwolenie uprawnionego do rybactwa w tym obwodzie 
- woda poza obwodem rybackim – możemy Amatorsko Poławiać Ryby mając Kartę Wędkarską  na zasadach określonych w ustawach i rozporządzeniach państwa polskiego (nikt na tej wodzie nie dostał ustawowego pozwolenia na zmienianie tych zasad)

To z grubsza tyle.
Są jeszcze wyjątki prawne ale to mniej ważne..
Dużo tego wyszło, ale zamieszczę.
Pisane na szybko, uwagi mile widziane ale merytoryczne  i poparte aktami prawnymi..

Te zasady powinien znać każdy wędkarz i należy to sprawdzać na egzaminie na Kartę Wędkarską.

Ciąg dalszy może nastąpi ....

Tekst zamieszczony kiedyś na portalu PZW: http://www.pzw.org.pl/forum/index.php?topic=4500.msg30673#msg30673
ferb


woda stojąca stanowiąca własnośćć PZW / stowarzyszenie/ jest wodą publiczną , dobrze rozumiem ? (2017/05/27 20:45)

osa12


Woda stojąca jest publiczna gdy należy do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Woda własności PZW nie jest publiczna.

PZW nie ma nic wspólnego z powołanym przez państwo podmiotem cywilnoprawnym jakim jest Skarb Państwa, nie ma też nic wspólnego z jednostkami samorządu terytorialnego.

Wszystkie Okręgi PZW są według KRS-u stowarzyszeniami. Kupione przez Okręgi wody stojące (tylko takie podlegają obrotowi cywilnoprawnemu) nawet jak wcześniej były publiczne, po kupnie już takie nie są, stają się według prawa wodami niepublicznymi. (2017/05/28 08:47)

ferb


ok dzięki (2017/05/28 19:54)

ryukon1975


Ta teoria nic nie warta, zbyt ogólna. Podchodzę do wody i o niej wiem wszystko nim zarzucę wędkę, niepotrzebne mi więcej nic. Chmurne  'prawo" dla prawników. Do każdej wody podchodzi się inaczej. (2017/05/28 20:56)

osa12


To nie teoria. To wyciągi z ustaw pastwa polskiego. 
To obowiązujące zapisy prawne.
Faktycznie , do każdej wody w tym państwie podchodzi się inaczej, ale często robi się to niezgodnie z prawem,
Łowiący ryby nie znając prawnych zasad akceptują je mimo, że są uciążliwe i niczemu nie służą.

Takim sztandarowym przykładem jest RAPR PZW na wodach w obwodach rybackich o przetrzymywaniu żywych ryb.

Ten zapis nie ma prawnego uzasadnienie. PZW ma tych wodach może zmienić obowiązujące zasady Amatorskiego Połowu Ryb, ale takich, które wpływają na racjonalną gospodarkę rybacką. 
Ten zapis nie ma żadnego wpływu na taką gospodarkę, jest tyko uciążliwy dla ludzi łowiących nad woda po kilka dni. (2017/05/29 06:58)

ryukon1975


Wszystko wiem. Miałem na myśli inną rzecz. Podchodzę do wody i wiem bo myślę. Ktoś kto nie myśli nie potrzebuje teorii ani praktyki. Przykre jego bezmyślne życie.:) (2017/05/29 12:54)

Konradek86


Witam koleżanki i kolegów. Skoro temat prawny, to chciałbym poruszyć pewną kwestię, która niesamowicie mnie nurtuje, tym bardziej, że sam jestem prawnikiem i nie mogę znaleźć jednoznaczniej odpowiedzi. Właściwie to kwestie są dwie.

1. Będąc ostatnio na jednej z glinianek w Dolnośląskim (woda PZW), zostałem bardzo zaskoczony, kiedy to podszedł do mnie miejscowy wędkarz i zakomunikował, że na tej gliniance zakazne jest używanie środków pływających do jakichkolwiek czynności (wywoziłem zestawy i donęcałem na pontonie). Moje zdziwienie wzięło się stąd, że w wydanym razem z kartą zezwoleniu kompletnie nie ma informacji, że na tej wodzie obowiązuje jakiś odrębny regulamin. Nie ma też w tymże zezwoleniu informacji, jakoby na tej wodzie taki zakaz (korzytania ze środków pływających) obowiązywał. Moje pytania: skąd więc mam wiedzieć, że na danej wodzie istnieją jakiekolwiek zakazy czy nakazy, skoro nie ma ich w zezwoleniu, gdzie przecież szczegółówo opisuje się takie kwestie? Czy była to po prostu ściema miejscowego, który uznał mnie nie wiedzieć czemu za wędkarskiego Janusza, który zabierze mu wszystkie ryby z glinianki? Czy istnieje jakikolwiek spis takich wód, na których nie można korzystać ze środków pływających? Pisałem w tej sprawie do PZW, ale oczywiście mają wyjebane, hajs się zgadza, więc po co się fatygować i odpisać :)

2. Druga sprawa to kwestia pewnie nie raz wałkowana, ale nigdzie nie mogę znaleźć jednoznacznej informacji - jak to jest z tymi numerami na pontonie? Jeśli ktoś łowi z pontonu - okej, ale ja tego nie robię nigdy, jedynie wywożę zestawy i donęcam - czy też muszę zarejestrować taki ponton? Nie chodzi mi o oszczędność 100 czy 200 zł, tylko o wiedzę - czy ktokolwiek jest w stanie podać artykuł z ustawy, który nakazuje takie oznaczanie pontonu?

Będę wdzieczny za każdą pomoc. (2017/06/14 10:34)

JKarp


1. Wykaz wód na których nie można pływać, donęcać, wywozić, łowić musi być w zezwoleniu. Inaczej niby skąd maiłbym wiedzieć gdzie co mogę a czego nie mogę. 
Pomijam tu określenia "glinianki PZW" .
2. Nie ma nigdzie info na temat " co jeśli nie łowię z pontonu lub z innej łódki". Ustawa mówi tylko o tym, że "jak łowisz z łódki to musisz ją zarejestrować" ( oczywiście to są skóroty myślowe a nie blockquotey z ustawy).
Jednak jest tu pewien kruczek - jak wywozisz sam zestaw to nie łowisz. Jak masz ze sobą wedkę to wtedy łowisz. Samo donęcanie nie wymaga żadnych rejestracji łódki lub pontonu. 
Pomijam fakt, że ustawa o rybactwie nie jasno określa te łódki, środki pływające i inne wynalzki służące do pływania po wodzie. Robi to tylko Ustawa o żegludze śródloądowej z dnia 21 grudnia 2000 r.:
"Art. 5.
1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1) statek - urządzenie pływające o napędzie mechanicznym lub bez napędu mechanicznego, w tym również prom, wodolot i poduszkowiec, przeznaczone lub używane na śródlądowych drogach wodnych do: a) przewozu osób lub rzeczy, b) pchania lub holowania, c) inspekcji, nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu żeglugowego lub szkolenia, d) ratowania życia lub mienia, e) połowu ryb, f) wykonywania prac technicznych, utrzymania szlaków żeglugowych lub eksploatacji złóż kruszyw, g) uprawiania sportu lub rekreacji, h) celów mieszkalnych, biurowych, gastronomicznych, hotelowych lub warsztatowych, a także jako przystanie pływające, doki lub zakłady kąpielowe,"

Praktycznie wszystkie zakazy, gdzie używa się okreslenia " ponton, łodka, środki pływające" itd nie powinny mieć skutków prawnych bo nie uzywa się w nich określeń zawartych w ustawie , która to ustawa definijue co jest tym statkiem.

JK (2017/06/14 11:33)

fishark


Przede wszystkim powinien wiedzieć jak założyć robaka. (2017/06/14 21:17)