Cieszanowice-zakaz wjazdu samochodów

/ 3 odpowiedzi
Wie ktoś czy obowiązuje zakaz wjazdu samochodem do lasu na terenie zbiornika cieszanowice?