Zaloguj się do konta

Certa tylko 3 miesiące w roku

utworzono: 2011/05/12 20:06
piaho80

Przeglądając RAPR I REJESTR POŁOWU RYB W OKRĘGU GDAŃSKIM znalazlem dziwna rzecz dotyczącą okresu ochrony certy

Według RAPR:

- certa :
a/ w rzece Wiśle od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 września do 30
listopada,

b/ w rzece Wi ś le powyż ej zapory we Włocławku i w pozostałych rzekach od 1

stycznia do 30 czerwca


a według REJESTR POŁOWU RYB W WODACH  OKRĘGU GDAŃSKIM 

-certa od 1 stycznia do 30 czerwca

Gdańsk poszeł po łatwiźnie i wszystkich potraktował równo!!!!! Więc pamiętajcie że certe połowicie o okręgu gdańskim tylko w lipcu sierpniu i grudniu.

[2011-05-12 20:06]