Budowa pomostu na wodzie PZW - formalności ?

/ 6 odpowiedzi
Witam, mam taki problem a mianowicie chcę postawić pomost nad jeziorem. Jezioro jest wydzierżawione przez PZW Konin. Rozmawiałem z  kolegami po fachu i jedni mówili że trzeba mieć mapkę itp, inni znowu że nie trzeba. Nad danym jeziorem stanowisk jest mało, a tym bardziej jeżeli jest podniesiony poziom wody to z wędkowania, z brzegu można pomarzyć. Nie jestem zwolennikiem łowienia na spławik z łódki, a tym bardziej z gruntu. Owy pomost służyłby tylko i wyłącznie wędkowaniu.

Czy mógłby mi ktoś dokładnie napisać krok po kroku jak jest z tymi pomostami, jakie dokumenty trzeba mieć itp.A przy okazji do kogo można zgłosić prośbę o częstsze kontrole???
Pojawią się 2x na rok, przejdą 100m i wracają. Gdzie tu sens?? Pełno kłusoli tylko :(
Wędkuje od 7 lat, we wakacje jestem praktycznie nom stop na rybach a zero kontroli.
Gdzie tu jest sens. Człowiek płaci co rok to więcej, a co rok to mniej ryb jest.

:(  Pozdrawiam
Bartek81


W definicji urządzeń wodnych zamieszczonej w art. 9 ust. 1 pkt 19 Prawa wodnego pod lit. h/ zostały wskazane: mury oporowe, bulwary, nadbrzeża, pomosty, przystanie, kąpieliska. Nie ulega przeto najmniejszej wątpliwości, że pomost (także pomost wędkarski) jest urządzeniem wodnym, a wobec tego jego zbudowanie wymaga zawsze pozwolenia wodnoprawnego (art. 122 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego). Powstaje natomiast pytanie, czy wymaga jeszcze innej decyzji, w szczególności pozwolenia na budowę. Znowelizowany art. 29 ust. 1 pkt 16 Prawa budowlanego stanowi, że nie wymaga pozwolenia na budowę budowa pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do:
a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,
b) uprawiania wędkarstwa,
c) rekreacji.

Tak więc, jeżeli pomost służący do uprawiania wędkarstwa nie przekracza parametrów wskazanych w art. 29 ust. 1 pkt 16 Prawa budowlanego, czyli nie jest dłuższy niż 25 m i nie jest wyższy niż 2,50 m, to jego budowa nie wymaga pozwolenia. Wymaga natomiast, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1, zgłoszenia właściwemu organowi, czyli organowi administracji architektoniczno-budowlanej, tj. wojewodzie, ponieważ stosownie do art. 82 ust. 3 pkt 2 Prawa budowlanego wojewoda jest organem pierwszej instancji w sprawach obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, a każde urządzenie wodne jest z definicji zamieszczonej w art. 9 ust. 1 pkt. 19 Prawa wodnego takim obiektem. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami, co w odniesieniu do rozważanego zagadnienia prawnego dotyczy pozwolenia wodnoprawnego na budowę pomostu. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych, a do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
Art. 30 ust. 7 Prawa budowlanego upoważnia właściwy organ do tego, aby w decyzji wyrażającej sprzeciw nałożył obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych tylko obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
1. zagrożenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
2. pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
3. pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
4. wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.
Można sobie wyobrazić, że zdaniem organu także w odniesieniu do pomostu nieprzekraczającego parametrów z art. 29 ust. 1 pkt 16 Prawa budowlanego zachodzi któraś z tych przesłanek. Wtedy organ wydaje decyzję nakazującą uzyskanie pozwolenia na budowę i jeżeli ta decyzja stanie się ostateczna, zamierzający zbudować pomost jest zobowiązany uzyskać takie pozwolenie.
Zawsze wymagane jest pozwolenia na budowę, jeżeli pomost wędkarski przekracza parametry wskazane w art. 29 ust. 1 pkt 16 Prawa budowlanego, czyli ma być bądź dłuższy niż 2,5 m bądź wyższy niż 2,50 m
źródło www.pzw.org.pl (2011/06/18 19:33)

u?ytkownik57785


Kwestię kontroli możesz załatwiać w swoim Okręgu PZW, a także kontaktując się z komendantem PSR na swój teren, oraz dzwoniąc w uzasadnionych przypadkach na Policję, PSR , oraz SSR. (2011/06/19 15:07)

news34


W sprawie budowy pomostu zgłoś sie do swojego okręgu,myśle że załatwisz to bez problemu.

Oczywiście musi być to pomost ogólnodostępny,nie możesz go zamykać,zakazywać wejścia itp.

pozdr

(2011/06/20 09:53)

orzechmon


Dlaczego chcesz budować pomost i oszpecać brzegi , zakup sobię łudkę i posiadaj ruchomy pomost ,ktory bęzdziesz mógł uzywać na różnych akwenach.

(2011/06/20 10:07)

jurek


Oczywiście musisz skontaktować się Z Okręgiem i jeżeli wyda pozytywną decyzje , to jak napisał kolega powyżej ...ten pomost musisz udostępniać wszystkim wędkarzom , jeśli chodzi o kontrole to wystarczy zadzwonić na poniższe telefony ( dobrze jeżeli poznałbyś SSR z tego terenu i wziął od nich numery telefonów , dobrze też poznać telefony do zamiejscowych posterunków Policji , gdyż przyjadą szybciej , niż zgłosiłbyś to na 112 lub 997


Woj. wielkopolskie
Komenda Woj. PSR w Poznaniu, 60-967 Poznań, ul. Niepodległości 16/18, tel. (061) 853-18-71
Kom. Wojewódzki - Maciej Piotr, tel. kom. 606 355 045

Posterunek

Adres

Telefony

Kalisz

ul. Warszawska 63a, 62-800 Kalisz

Kom. Post. Andrzej Kołomecki
Tel./fax (062) 767-78-74
Tel. kom. 512 260 504

Konin

ul. Okólna 59, 62-510 Konin

Kom. Post. Mieczysław Kurzawa
Tel./fax (063) 243-53-98
Tel. kom. 506 209 988

Leszno

pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno

Kom. Post. Stefan Maciuk
Tel.
(065) 520-59-01
Tel. kom. 512 260 506

Piła

al. Niepodległości 148, 92-640 Piła

Kom. Post. Jarosław Pawłowski
Tel./fax (067) 212-33-32
Tel. kom. 508 053 073

Pobiedziska

ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska

Kom. Post. Grzegorz Michałowicz
Tel. (061) 817-76-73
Tel. kom. 660 249 091

Rokietnica

ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica

Kom. Post. Grzegorz Michałowicz
Tel. (061) 814-50-91
Tel. kom. 691 340 614

Chrzypsko Wielkie

ul. Jeziorna 16, 64-412 Chrzypsko Wielkie

Kom. Post. Robert Nowak
Tel./fax (061) 295-11-88
Tel. kom. 600 502 573

(2011/06/25 11:31)

Podgląd zdjęć na forum dostępny jest tylko dla zalogowanych użytkowników.

maksymiljan


Witam
Też chciałem wybudować pomost wędkarski o wymiarach szer.2 m dł. 3 m na jeziorze dzierżawionym przez P.Z.W ,ale na razie zrezygnowałem zaraz wyjaśnię dlaczego .
To prawda że jeśli pomost nie przekracza 25 m długości i 2,5 m wysokości liczonej od dna do korony pomostu , nie trzeba pozwolenia na budowę wystarczy zgłoszenie w starostwie .
Ale żeby przyjęli to zgłoszenie potrzebna jest zgoda właściciela gruntu pod wodą .
Właścicielem gruntu pod wodą jest Skarb Państwa którym dysponuje marszałek województwa .
W imieniu marszałka zarządza tym gruntem Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych i to z nim trzeba podpisać umowę o użyczenie gruntu pod pomost . Żeby taką umowę podpisać potrzebne jest pozwolenie wodno-prawne .Pozwolenie wodno-prawne wydaje starostwo , ale żeby otrzymać takie pozwolenie musi być wykonany operat wodny którego wykonanie kosztuje ok. 1000 zł. Potrzebna jest także zgoda Okręgu P.Z.W który dzierżawi jezioro . Wybudowany  pomost musi być ogólnodostępny . Tak jest w woj. Lubuskim

Pozdrawiam
Maksymiljan (2011/07/09 01:02)