Bojanek ty courvo

Lin jest piękna ryba a Bojanek jest nikim. Tak jest było i będzie